TMG Fodbold trækker sig
20/3/2002

Byfesten i Mårslet er lige nu frit svævende i et meget overraskende tomrum. TMG Fodbold har stået for byfesten i flere år, men har netop meddelt, at afdelingen trækker sig ud af arrangementet. Det sker efter kun et enkelt års meget succesrigt byfest-samarbejde mellem et udvalg under væreby/leveby og TMG Fodbold. Foldboldafdelingen stod i dette samarbejde i al væsentlighed for det samme, som den "altid" har stået for - en række aktiviteter på boldbanerne. Væreby/leveby supplerede med en række nye aktiviteter bl.a. i Bomgårdshaven og på Kildevang.
Beslutningen om at trække sig ud af byfesten er blevet meddelt efter et hovedbestyrelsesmøde i TMG i sidste uge. Beslutningen begrundes ikke videre, bortset fra "økonomiske og praktiske hensyn".
TMG Fodbold har tidligere tjent en del penge på at arrangere byfesten.
Samtidig med fodboldafdelingens retræte trækker den ene af TMG Fodbolds kontaktpersoner i udvalget sig ud af Fællesrådets byfestudvalg - mens den anden har besluttet at blive og hjælpe med at få byfestens program og aktiviteter lagt på web.
Anne Worm, tidligere koordinator i væreby/leveby og nu formand for Fællesrådet, meddeler efterfølgende:
"Byfestgruppen står i en ny og uventet situation, efter at TMG fodbold har besluttet at trække sig ud af samarbejdet. Vi vil gerne opfordre andre grupper eller enkeltpersoner i byen til at bakke op om arbejdet. Mandag d. 25. marts kl. 19.30 er der møde i Byfestgruppen i HalHuset. Hvis du og din forening vil være med til at skabe Mårslet Byfest, så mød op eller giv mig et praj.På Byfestgruppens vegne, Anne Worm, Byfestkoordinator, mail: anne.worm@mail.tele.dk Tlf. 86299052.
Læs det foreløbige program her.

link