Så kom træerne i jorden
11/11/2003

Lørdag den 8. november var dagen, hvor de indkøbte byporttræer skulle plantes. Og det blev de.
Med stor begejstring og arbejdsiver deltog elever fra Mårslet skoles 1. klasser sammen med forældre og søskende og øvrige borgere fra Mårslet. Omkring 120 børn og voksne var i arbejde ved indfaldsvejene.
Træerne viste sig at være af ret store størrelser, så der skulle graves ret så store huller, men der blev taget godt fat ved alle vejene og inden vi så os om, var der mangel på træer ved plantehullerne. De var i første omgang læsset af på Parkvæsenets Plads i Mårslet og her skulle de først bakses op på trailer og traktor for at blive kørt ud til plantestederne: Obstrupvej, hvor 1.a med forældre arbejdede, Jelshøjvej, hvor 1.c med forældre tog fat og Bedervej, hvor 1.b med forældre samt en flok af byens øvrige borgere hjalp hinanden med at få træerne på plads. Og ved Hørretvej blev der plantet en vildpære.
Det var et flot syn at se alle de glade børn og voksne i fuld aktivitet til trods for blæsten og kulden.
Træplantningen var planlagt til at vare ca. 3 timer, men arbejdet var tilendebragt inden der var gået 2 timer, så der blev lagt mange kræfter i. Forplejningsholdene havde på et tidspunkt svært ved at følge med.
Vi havde håbet, at der samtidig med træplantningen kunne lægges forårsløg ved byportene. Det lykkedes os imidlertid ikke at skaffe løgene, dog er vi blevet lovet, at vi bliver kontaktet af stadsgartneren til foråret for at komme i betragtning ved en ny runde af uddeling af løg. Det vil vi så glæde os til.
Når jordbearbejdning ved den nye udstykning ved Tandervej er tilendebragt og veje og stier er anlagt, har vi nogle få træer stående i indslag, så vi til den tid kan plante byport der.
På alle måder var det en flot dag i Mårslet og vi håber at træerne vil skabe glæde mange år fremover og samtidig være med til at dæmpe farten ved indkørselen til byen, så Mårslet også bliver et mere trafiksikkert sted at bo.
Vi vil gerne takke Mårslet Skoles 1. klasser og forældre for den flotte indsats. Tak til de øvrige som bidrog. Tak til Mårslet bageri for morgenmad, spisestedet Åstedet for en dejlig frokost samt SuperBrugsen for drikkevarer. Sidst men ikke mindst tak til lodsejere der har gjort træplantningen mulig, til Jens Thomsen som lagde traktor og arbejdskraft til samt til distriktsgartner Flemming Kristiansen, der altid er parat til at bistå med råd og dåd.

Mange hilsener
Miljøgruppen