Nu bliver MUK gratis -
11/11/2003

Igennem de seneste 3 år er medlemstallet i MUK, ungdomsklubben for de store børn, faldet fra ca. 80 til ca. 30. Det betyder, at klubbens aktivitetsbudget og budget for medarbejdertimer også falder, og at Mårslet mister et økonomisk tilskud til aktiviteter til de unge.
Klubbens personale har med et stort antal aktiviteter og ideer og ikke mindst fester forsøgt at få flere medlemmer. Det er ikke lykkedes.
Undervejs i processen er der bl.a. lavet en spørgeskemaundersøgelse i 8. klasserne. Den viser, at de unge ønsker netop et værested med de aktiviteter, de allerede kan finde i MUK! De bruger det bare ikke.

Århus Kommune mener, at medlemmer i ungdomsklubberne skal betale et mindre beløb for medlemsskabet (hidtil kr. 50,- to gange årligt). Medarbejdere i MUK er sammen med MUK´s bestyrelse kommet frem til den slutning, at det kan være medlemsbetalingen, der afholder de unge fra at komme i MUK. Når de vil ind, har de måske ikke penge med, og de glemmer det igen næste gang.
Klubbens personale og bestyrelse har derfor besluttet, at det fremover er gratis at være medlem af MUK.
Dermed er det håbet, at både de unge vil bruge klubben mere og være sammen med andre unge om at bestemme, hvilke særlige aktiviteter, der skal være i huset.
Personale og bestyrelse håber endvidere, at byens forældre også vil støtte op om børnene og dermed skabe grobund for, at der også i fremtiden er et værested i Mårslet, hvor de unge kan "hænge ud" med deres kammerater.

link