Gode idéer til byfesten
11/11/2003

Fællesrådets byfestgruppe begynder nu planlægningen af næste års arrangementer.
Har du nogle gode ideer? Vil du være med til at præge/bidrage til alle tiders byfest i 2004? Så meld dig under fanerne også selv om du ikke har så meget tid til overs.
Første møde finder sted onsdag den 10. december kl. 19:30 i HalHuset
Byfestgruppen er et ad hoc udvalg under Mårslet Fællesråd, og udvalget har meget lettet planlægningen af næste års arrangement ved at rette kikkerten bagud mod den forgangne byfest for at se, hvad der var godt og hvad der fungerede mindre godt.
I konklusionen hedder det, at det store minus var, at Halhuset ikke fungerede. Det resulterede i utrolig forvirring de sidste 10 dage op til byfesten om bl.a. bemanding og indkøb, og det involverede en masse mennesker, som ikke havde kendskab til halhusets normale drift. Det kunne være undgået, hvis TMG havde fået styr på Halhuset ( det har de stadig ikke). En del af byfestens nøglepersoner endte med at skulle bruge energi på noget, som de syntes burde være taget hånd om af andre.
Sidste år, hedder det videre, var der en rød tråd i HalHusets tilbud. Der var et flow fra HalHuset til boldbanerne, og da Bomgårdshavens aktiviteter sluttede, sivede folk om til Halhuset og boldbanerne for at overvære fagenes fest, motorcyklerne og de andre tiltag på banerne.
Det skal være målet for næste år, hvis Halhuset ellers fungerer til den tid.
For at øge samspillet mellem byfesten og HalHuset er en af bestyrelsesrepræsentanterne i "Liv i HalHuset" blevet bindeled mellem byfest og hus.
I den øvrige evaluering konstateres det bl.a., at især FUGA havde et par gode succeser, at der stadig er for få deltagere i Giber Å-marchen, at der var rigtig god plads på bilorienteringsløbet, at de to cykelløb stortrives, at cirkus er tilfreds med salget af billetter, at aktiviteterne i Bomgårdshaven er og bliver en stor succes, og at det var for svært netop under de givne omstændigheder sidste år at trække folk fra haven ned på boldbanerne.
Men der er et solidt fundament at bygge videre på.