Nyt brugerråd valgt
11/11/2003

De sidste, der stemte ved brugerrådsvalget på Lokalcenter Kildevang, fik lov til at vente det meste af en klokketime, før resultatet af afstemningen kunne præsenteres af valgbestyrelsen. I alt havde 270 ældre afgivet deres stemme, så Kildevang kan være stolt
af en stemmeprocent på 43, hvilket er rekord.
De valgte til brugerrådet på Kildevang er:
- Inge Frederiksen
- Hanne Jensen
- Ole Rhein-Knudsen
- Bent Milan
- Henry Lander Nielsen
- Annelise Skovgård
- Grethe Sørensen
- Hanne Torp
- Hugo Kristensen.

Til suppleanter valgtes Louise Antonsen, Karen Kristensen og Cille Neilsen.

Det gamle brugerråd sidder indtil nytår, hvor så det nye tager over, men da udskiftningen ikke er overvældende, må det nyvalgte brugerråd formodes at komme let over fordelingen af jobbene i rådet. Der er ikke langt op til de store rokeringer.

KC