Internet-adgang i Brugsen?
30/3/2002

En stadig større del af informationen i 8320 formidles pr. internet via områdets hjemmeside www.maarslet.net. Samtidig formidles der mere information end nogensinde før i Mårslet. Men fordi en del borgere ikke har internet-adgang hjemmefra, følger de kun med i denne informationsstrøm med besvær. Denne gruppe forsøger webgruppen, som står bag Mårslet-nettet, nu at komme imøde. Det sker via et forslag til brugsens generalforsamling. Detil har webgruppen indsendt et forslag om, at brugsen giver plads til en "informations-ø" med internet-adgang.
I henvendelsen til brugsen hedder det, at flere andre dagligvarebutikker har taget tilsvarende initaitver med gode resultater og uden nævneværdige problemer. Webgruppen lover desuden at hjælpe projektet i gang med teknisk assistance og rådgivning.
Webgruppen prøver også at få informations-øer op i HalHuset (i samarbejde med HalHuset og TMG) og på Kildevang, som er i kontakt med en stor del af områdets pensionister. Brugsens generalforsamling afholdes på torsdag d. 4. april.