Bastant nej til webadgang
5/4/2002

De fremmødte på Brugsens generalforsamling i går torsdag var ikke interesserede i at ytre en positiv holdning til et forslag som Birthe Jørgensen fra webgruppen, der står bag Mårslet-webben, havde sendt ind til Brugsens generalforsamling. Det drejede sig om at få oprettet en såkaldt "informations-ø" med offentlig internet-adgang i Brugsen.
Forslaget blev, som brugsens fungerende formand Lars Berggren Rasmussen svarer efterfølgende, ".. dybtgående behandlet af Mårslet og Omegns Brugsforening´s generalforsamling". Forslagsstilleren fra webgruppen var ikke i stand til selv at deltage på generalforsamlingen, men forslaget blev på mødet begrundet og uddybet af den nye Fællesrådsformand Anne Worm. Og trods hendes og ordstyrer Finn Smerups ihærdige arbejde kunne forslaget "på ingen måde opnå den positive indstilling, som du afslutningsvis anmodede om i forslaget. Den kommende bestyrelse kan naturligvis kun tage generalforsamlingens klare afvisning til efterretning," skriver Lars Berggreen Rasmussen videre.
Læs mere om forslaget i nyhederne 30. marts.