Åbent hus på webben udskydes
13/4/2002

Søndagens åbent hus-arrangement i skolens edb-lokale er udskudt til senere på foråret. Arrangementet var planlagt som en rundvisning i de muligheder, borgerne selv har for at lægge information ind på Mårslet-webben - bl.a. i kalenderen, i nyheds-sektionen og på opslagstavlerne. Webben råder også over et kamera, som kunne prøves af ved samme lejlighed.
Arrangementet skulle af praktiske grunde have været afviklet i skolens edb-lokale. Det viste sig imidlertid at være mindre enkelt end planlagt at komme ind til og bruge disse faciliteter. Derfor udskydes arrangementet - ny dato følger snarest.
Mårslet-webben har med pæn succes stået for et lignende arrangement i Landsforeningen af Landsbysamfund i efteråret.
Mårslet-webben fylder to år pr. maj 2002 og har i den forløbne tid haft godt 57.000 besøg på forsiden. Bag webben står en gruppe frivillige. Netop arbejdet med at brede informationerne ud, så flere kan bidrage, har haft høj prioritet i gruppen. En række repræsentanter for forskellige institutioner har og bruger således allerede koder til forskellige sektioner af webben.
Havde du planlagt at besøge åbent hus-arrangementet og få instruktion i og kode til selv at lægge information ind på webben, er du velkommen til i første omgang at henvende dig til Kurt Søe, mail: Kurt.soe@mail.dk, eller til webmaster, Birthe Jørgensen, mail: webmaster@maarslet.net.

email