Køb din mælk på nettet -
28/11/2003

Bestyrelsen for den lokale SuperBrugs i Mårslet vil gerne give kunderne mulighed for at klare en del af indkøbene på nettet - endda uden merudgift for kunderne:
"Vi tror, at nethandel kunne være et godt tilbud til borgerne her i byen. Her er mange travle børnefamilier, der vil kunne spare tid ved blot at skulle hente de varer, de i forvejen har bestilt over internettet," siger Svend-Ove Christensen og Bent Bauning, bestyrelsesmedlemmer i brugsen, til bladet Uddeleren. Det er debatblad for uddelere og bestyrelsesrepræsentanter i brugserne.

"Tanken er, at det ikke skal koste ekstra at hente en kasse med varer, som er pakket. Det er er ydelse, vi vil tilbyde. Til gengæld skulle det gerne give os goodwill og mersalg," siger Jesper Nielsen videre.

Diskussionen blev rejst første gang for flere år siden, men det er ikke så enkel en sag at gennemføre nethandel. Dels skal der være fysisk plads til, at man kan opbevare varerne, indtil de bliver hentet. Det er brugsen ved at få nu.
Men udfordringen har især været, at man skal have lavet en hjemmeside, hvor man kan betale med Dankort, og hvor varer og tilbud hele tiden er ajourført, så de passer til sortiment og priser i butikken.
Det har ikke kunnet lade sig gøre hidtil.
"Hidtil har meldingen fra Coop Danmark været, at BoKs2-systemet ikke umuddelbart kan kobles til en hjemmeside," fortæller Svend-Ove Christensen.
Systemet er ikke på plads, men for at fremme udviklingen søger brugsen nu via Uddeler-bladet kontakt med andre, der tænker i samme baner.
"Det giver sikkert ikke overskud fra dag ét, men hvis vi er flere butikker om at udvikle det, bliver det nok billigere og bedre. Egentlig ville vi helst have, at Coop Danmark hjalp butikkerne på vej," siger Svend-Ove Christensen.
Coop Danmark oplyser, at de arbejder på sagen og i øvrigt gerne vil tage en drøftelse med bestyrelsen i Mårslet om det.
(Kilde: Uddeleren n4. 44 / 03)