Ny koordinator
28/4/2002

Anne Worm har trukket sig fra posten som koordinator i byfestudvalget. Det var et "job", hun fik, da byfestudvalget blev nedsat i efteråret og mens hun var koordinator på væreby/leveby-projektet. Siden da er hun også blevet formand for Fællesrådet. Det er i overkanten også for Anne Worm. Derfor har hun bedt sig fritaget for opgaven som koordinator, og Poul Enevoldsen har taget udfordringen op.
Anne Worm deltager fortsat i udvalgets møder, nu som Fællesrådets repræsentant. I den forstand er hun fortsat ankerperson for byfesten. Byfesten hører nemlig hjemme i regi af Fællesrådet, der også indkalder aktører til den nye byfest.
Læs mere om byfesten i år her.

link