Fysioterapeut vil flytte
3/5/2002

Hvis alt går vel, får Mårslet en tidssvarende fysioterapi-klinik på det, byen bedst kender som det grønne areal ved Brugsen. Fysioterapeut Peter Kjær har drevet klinik på Banevej i otte år, først som lejer af bygningen, siden som ejer. Men nu har han købt en af de fire grunde på det omstridte grønne areal mellem brugsen, banen og lægehuset.
"Dén, der går parallelt med brugsen og ved siden af lægehuset. Det var den eneste, kommunen ville give mig lov at købe," siger Peter Kjær.
Han har ikke konkrete byggeplaner for den nye grund. Inden han går i gang med at bygge nyt, skal han nemlig have solgt den gamle station. Peter Kjær peger i den forbindelse på, at bygningen allerede har gode adgangsforhold for handicappede, og han overvejer muligheden for at bygge den om til handicapvenlige boliger, inden han sælger. En ny undersøgelse af støj og vibrationer fra toget giver mulighed for uden problemer at indrette bygningen til boliger.
En gruppe borgere ønskede for et halvt års tid siden det grønne areal bebygget med ældrevenligt byggeri. Det blev imødegået af et stort borgermøde, som bl.a. ønskede arealet anvendt til noget fælles.