Indsigelser mod lokalplan afvises
2/12/2003

"Det indstilles, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i selve lokalplanen".
Sådan hedder det en del gange i den sagsfremstilling, som følger med punkt. nr. 18 på byrådets dagsorden i morgen onsdag. Punktet handler om "endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 678 tæt-lav boligbebyggelse mellem Hørretvej og Jelshøjvej i Mårslet." Og forvaltningen er klart mere tilbøjelig til at afvise end til at lytte.

Det er naboen, der fremsætter indsigelserne, men de fleste er mere generelle end private blandt dem spørgsmålet om bebyggelsens omfang og placering.
Indsigerne er bl.a. af den holdning, at en afstand på 2,5 meter fra vejskel på Jelshøjvej til den nye bebyggelse er for lille. Det er, for sammenligningens skyld, lidt mindre end afstanden fra vejen til de nye træer, der står som byport lidt længere ude ad Jelshøjvej.
I forvaltningens kommentarer afvises naboernes kommentar med den bemærkning, at "afstanden på 2,5 meter fra vejskel til ny bebyggelse er valgt for at vejstrækningen fra rundkørslen ved Hørretløkken frem til det, der i fremtiden vil danne den nordlige bygrænse for Mårslet by ved Hørretløkkevej og Tranbjerggårdsvej skal have karakter af bygade og ikke som i dag fremstå som landevej."
Videre hedder det, at "en yderligere tilbagerykning af boligerne langs Jelshøjvej vil reducere udnyttelsen af lokalplanområdet."
Forvaltningen ender med at indstille til politikerne, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Naboerne er også af den holdning, at lokalplanen ikke overholder sine egne formuleringer, om at bebyggelsen skal danne en blød overgang mellem by og land. I kommentarerne fra forvaltningen til politikerne hedder det omvendt, at lokalplanområdet vil "fremstå som en relativt åben bebyggelse med et grønt præg."

Læs lokalplanen, alle naboernes kommentarer og forvaltningens indstilling på vedhæftede link.
Og se en tegning over området på dette link:
link

link