Stakket frist for bussen -
8/12/2003

Århus Sporveje skal, som alle andre dele af de kommunale instanser, spare.
Det betyder for linie 10, at den hidtidige drift, der har givet tre busser i timen om eftermiddagen i vintehalvåret, ryger til næste år.
Det oplyser formanden for Fællesrådet i Mårslet, Anne worm.
Hun siger:
"Århus Sporveje er dog parat til at snakke med os om at ændre 10'erens afgangstider, så afgangene kommer til at ligge forskudt for Oddergrisens. Køreplanleder Ango Winter har lovet at indkalde til møde snarest. Jeg forventer at det bliver i næste uge."
Anne Worm henviser bl.a. til, at de amtslige og kommunale trafikselskaber har fået politisk påbud om at samarbejde.
"Det er gode nyheder for os, mener jeg, og måske grunden til at man er parat til at snakke med os nu. Ønsket om forskudte afgangstider er gammelt i Mårslet, men der har ikke været vilje til forhandling før nu."