HalHuset er reduceret til
10/12/2003

TMG’s forhandlinger med den mulige kommende forpagter af kiosken/caféen i HalHuset er afsluttet. Den mulige forpagter, der i forvejen driver Aastedet, har trukket sig. TMG’s hovedbestyrelse har derefter besluttet foreløbig at indstille forsøgene på at finde en ny forpagter eller bestyrer.
Det har nogle ret vidtrækkende konsekvenser.
Ind til videre drives kiosken med en håndfuld frivillige, der passer HalHusets reducerede kiosk på hverdagsaftener, mens åbning i forbindelse med sportsarrangementer varetages af den arrangerende TMG-afdeling.
Men dermed åbnes for en intens diskussion af, hvad der sker, når man får store tilskud til ét bestemt formål og så ikke kan løfte det.
I sidste referat fra foreningen "Liv i HalHuset", hvis formål det er at skaffe aktiviteter til og økonomi i HalHuset, hedder det:
"Med ovennævnte arrangement løser TMG – i hvert fald på kortere sigt – sit eget behov for en "klubhus-kiosk". Men de ganske omfattende bevillinger fra både Århus Kommune og Lokale- og Anlægsfonden til opførelsen af HalHuset blev givet under den udtrykte forudsætning, at huset både skulle fungere som klubhus for TMG og som et multi-aktivitetshus for de øvrige borgere i Mårslet. Så spørgsmålet er, hvorledes sidstnævnte funktion tilgodeses.

"Liv i HalHuset"s bestyrelse har diskuteret situationen på sit sidste møde - læs referatet via vedhæftede link - og konkluderet, at der kun kan skabes et mangfoldigt og frodigt liv i HalHuset, hvis der etableres et bredt og nært samarbejde mellem TMG’s hovedbestyrelse og Mårslet Fællesråd.
"Uden en bred og samdrægtig støtte fra de to parter vil vi ikke kunne løse opgaven: At skabe liv i HalHuset og at gøre det til et naturligt samlingssted for alle mårslettere," hedder det videre.
Foreningen har derfor bedt om at stormøde mellem TMG’s hovedbestyrelse og Fællesrådet. Det er foreløbig datosat til onsdag den 21. januar.

link