Bump på Bedervej
6/6/2002

Fællesrådet har netop modtaget tilsagn fra kommunens Vejkontor om, at der i indeværende år efter sommerferien vil blive udført 6 hastighedsdæmpende bump på Bedervej.
Bumpenes placering er som tidligere oplyst, og kan ses på tegningen, der er ophængt i SuperBrugsen.
I Fællesrådet er vi glade for, at det endnu en gang er lykkedes at få en hastighedsdæmpende foranstaltning etableret i Mårslet. Det nytter at gøre en indsats!.