Sporvejene overvejer udvidet
22/12/2003

I første omgang er der en bitter pille at sluge: Når sporvejens vinterkøreplan slutter 27.marts 2004, mister Mårslet sin udvidede vinterdækning af eftermiddagstimerne. Når sommerkøreplanen træder i kraft 28. marts, går sporvejene nemlig over til sædvanlig halvtimes-drift i dagtimerne. Og når vinterkøreplanen træder i kraft igen i oktober 2004, kommer der ikke tre, men kun to busser i timen i alle dagtimer, og ens drift for hele året.
Men Ango Winther, køreplanlægger ved Århus Sporveje og medlem af byrådet i Århus for Socialdemokratiet, ved, hvordan man sælger bitre piller. Han har nemlig indtil flere godter med i sin pose.

For det første er der nu efter årelang høring nu endelig udsigt til, at Mårslet kan få en vis koordinering af 10’erens og togets drift, således at ikke alle afgange ligger lige oven i hinanden. Togets drift er ikke helt gennemskuelig, og derfor har sporvejene kun kunnet imødekomme Mårslet således, at bussen hver aften, lørdag eftermiddag og i weekenden, hvor der i dag er afgang en gang i timen på minuttal 47, med køreplanen fra 28. marts 2004 ændres til afgang 05.
Desuden indgår det i Ango Winther og sporvejenes planer at flytte 10’erens endestation op til en nye buslomme i tilknytning til den nye rundkørsel, der bliver etableret syd for byen, når den nye udstykning påbegyndes.
Når området udbygges helt, indgår det i drøftelserne at flytte 10’erens endestation helt ned i den østlige del i den nye udstykning. Altså ud i nærheden af Nymarksvej.

Den sidste og uden tvivl mest perspektivrige del af planen går ud på at forlænge 1’eren, der i dag slutter ved Tingskoven i Tranbjerg, og lade den køre helt til Mårslet. Det kan ske ad Obstrupvej, men det vanskeliggøres af de bump, der er ved skolen. Men det kan ske ad en ny omfartsvej:
"Og nu mener I sikkert, at dét har lange perspektiver, for den er der ikke afsat penge til på amtets budgetter. Men der er mange, der presser på for at få den fremskyndet, og måske er det ikke usandsynligt, at sporvejene også vil presse på. Hvis der ellers er interesse i Mårslet for det," siger Ango Winther.
At få 1’eren til Mårslet vil betyde offentlig transport direkte til det sydlige og vestlige Tranbjerg, til Holme og derfra ad Dalgas Avenue og Tangkrogen til den indre by i Århus.

Interesserede med synspunkter kan gøre dem gældende enten på link under opslagstavlerne, eller man kan skrive til Fællesrådets formand, Anne Worm, (anne.worm@webspeed.dk) eller til Ango Winther, (aw@bus.aarhus.dk)

link email