Svært at være gangbesværet
23/12/2003

Dansk Center for Tilgængelighed har sammen med bl.a. en herboende ergoterapeut, Agnethe Bangsmark, udarbejdet en rapport over tilgængeligheden for kørestolsbrugere og andre gangbesværede, der skal færdes i Mårslet.

Rapporten er blevet til på basis af en byvandring i oktober. Den peger på en lang række problemer, der vanskeliggør færdslen for kørestolsbrugere og andre gangbesværede. Det er bl.a. en brostensbelægning hen over et fortov, at fodgængere sendes diagonalt ud i et kryds ved Visbjerg Hegn, at det er svært at komme fra hjørnet ved Kildevang ned mod banen, at det er endda rigtig svært og stejlt at komme både fra banen op mod Kildevang og den omvendte vej, hvis man kommer fx med rollator, at banen krydser to spor forkert, måske direkte ulovligt?? - og at adgangen til både kirke og lægehus er vanskelig.
Rapprten er overdraget Fællesrådet, hvorfra FU-medlem Lars Kristian Kristiansen vil aflægge besøg hos de involverede parter med henblik på præsentation af rapporten. Den skal danne udgangspunkt for en diskussion af, hvordan problemerne kan afhjælpes.
Læs rapporten på vedhæftede link (2.000 KB, som tager en vis tid at hente - hav tålmodighed)

link