Tidligere formand for bordtennis
23/12/2003

"I TMG er en betydelig del af idrætsudøverne under 18 år. Når børn og voksne er sammen i det frivillige foreningsliv, er det de voksnes ansvar at sørge for at samværet sker inden for velskrevne rammer."
Med disse ord lægger Janne Nielsen, tidligere formand for bordtennisafdelingen i TMG, op til en debat om måden, man skal være sammen på i TMG.

Anledningen til diskussionen er mediernes dækning hen over det forgangne år af pædofili og kulturminister Brian Mikkelsens ønske om at bruge lovgivningen til at tvinge alle idrætsforeninger til at tjekke trænere og ledere i Det centrale Kriminalregister.
»Men en samværspolitik handler om meget mere end pædofili. Det handler også om dumme tilråb, om at alle børn skal være spændt fast i biler på vej til stævne, at trænerne er gode rollemodeller for børnene, at forældrene bakker aktivt op bag deres børns idræt o.s.v.,« forklarer Janne Nielsen.
Hun opstiller derfor ikke en række krav til parterne, men en stribe retningslinjer og forventninger til ledere, trænere, udøvere og forældre i det positive samværs navn.

Janne Nielsens indlæg rammer ned i en meget søgende idrætsforening. Hovedbestyrelsen, der i mange år har været den fælles paraply og samlingspunktet for de specialiserede underafdelinger, fungerer ikke. TMG har således ikke haft en hovedformand i knap et år. Foreningen har søgt bistand i DGI men er ikke pt kommet afgørende videre med reorganisering og udvikling af foreningen.
Der er ny hovedgeneralforsamling i marts.

Læs om oplægget på vedhæftede link - det blev oprindelig bragt i Mårslet-Bladet i dec.-jan.-nummeret.

link