Farvel udskudt -
25/12/2003

I det forgangne efterår har man i mange af kommunens yderdistrikter samlet underskrifter imod nedlæggelse af bogbusserne. I Mårsletområdet er der alene samlet 1017 protestunderskrifter.
De fleste er nok af den overbevisning, at løbet er kørt, og sidste dag bogbussen holder ved OK-tanken er mandag 28 december. Det passer ikke helt.
På Århus rådhus har man skubbet beslutningen om besparelsen på bogbusserne noget foran sig, så først onsdag 21. januar er bogbusserne på byrådets dagsorden. Vedtages besparelsen trods de mange protester, er det nok realistisk at tro, bogbusserne ophører ved udgangen af marts måned.

KC