Stien tilbage bag perron 2,
15/5/2002

Det er ikke kun enkeltpersoner, der ønsker stien bag perron 2 på Mårslet station genetableret. Fællesrådet har i den forgangne periode kontaktet de instanser, der har med området at gøre, og presset på for at få stien tilbage.
De berørte instanser er Odderbanen, Kommunens vejkontor, Vejdirektoratet og Politiet, som i foråret har holdt to møder om adgangsforholdene på stationen. Alle mener, at den nuværende situation er uholdbar. Det drejer sig ikke kun om den nye adgang til perron 2 og sløjfningen af stien langs perronen, men i høj grad også om "elefantstien" øst for perronerne, som benyttes af store og små, som den korteste vej mellem Langballevej og SuperBrugsen. Den er direkte farlig at benytte og vil uden tvivl blive lukket.
Genetablering af stien er ikke nogen helt enkel sag, for det koster jo penge!
Ikke kun etablering, men også vedligeholdelse og snerydning f.eks. Hele området er Odderbanens, men der mener man, at en sådan sti bør være "offentlig", altså kommunens ansvar, mens Vejkontoret på sin side siger "offentlig sti på privat område? Glem det."
Derfor har Fællesrådet, i tråd med Vejdirektoratets henstillinger, bedt de to parter om hurtigst muligt at finde en løsning, så vi kan færdes mere sikkert på området.
Og så vil vi gerne have en "Bypark"
Banens område ud for Kildevang ligger centralt i byen og Fællesrådet ser gerne, at det bliver et smukt område, en slags Bypark.
Området optages for tiden af skurvogne og arbejdsmaskiner, som vil være der, indtil ombygningen af Kildevang er færdig en gang i august. Entreprenøren har efterfølgende forpligtet sig til at rydde op og planere området. Og så kan vi komme med et udspil.
Odderbanens direktør vil se velvilligt på et samlet forslag fra byen.
Hvis du har tanker og idéer til en "Bypark", så hører vi gerne fra dig.
I slutningen af maj bliver der ophængt en postkasse til forslag i SuperBrugsen, men du er også velkommen til at sende en e-mail direkte til byplanudvalget på mail.

email