Debat om prioritering
22/5/2002

Trafikudvalget fik i efteråret mange gode kommentarer og forsalg fra interesserede Mårsletter - såvel store som små. Efter planen skulle de indkomne forslag havde været behandlet og struktureret for at blive forelagt på et Borgermøde. Men da også Trafikudvalgets medlemmer er mennesker, der også har andre opgaver i hverdagen, gik det ikke som oprindeligt planlagt.
Trafikudvalget forventer at de indkomne forslag vil blive behandlet og struktureret, så de kan danne grundlaget for en ny debat om en prioriteret ønskeliste for trafikforanstaltninger i Mårslet og omegen.
Indtil videre vil Trafikudvalget takke for de mange gode forslag, og vi beklager meget forskydningen af planen, men bedre sent end aldrig.