Rundvisning i tre haver,
13/6/2002

Miljøgruppen under Mårslet Fællesråd og de grønne guider i Århus Syd inviterer til en hyggelig rundvisning, snak og udveksling af erfaringer i tre forskellige haver i Mårslet 19. juni kl. 19.00.
De tre haver har det til fælles, at der ikke bliver brugt sprøjtemidler i nogen af dem. Der er tale om almindelige haver, som ikke kræver nogen speciel stor indsats eller særlige forudsætninger fra ejernes side.
Vi begynder på Gyldenkronesvej 33, hvor Bente og Jørgen dyrker en urtehave og samtidig kæmper en brav kamp mod dræbersneglene. Målet er, at sneglene ikke skal bestemme, hvad der dyrkes.
Derefter går/cykler vi videre til Gl. Bedervej 10 og til slut til Bedervej 2.
Mårslet Fællesråd sponserer øl og vand.
Aftenen igennem vil der være en grøn guide tilstede og alt kan diskuteres, herunder sædskifte i urtehaven, behandling af havens rester som kompost, hvad der er af alternativer til kunstig gødning og sprøjtemidler m.v. Kompostorm kan udleveres til interesserede.
Der er planlagt en lignende haverundtur den 14. august kl. 19.00 for at vi kan følge havernes udvikling.
Alle interesserede er velkomne på Gyldenkronesvej 33, den 19. juni kl. 19.00
For flere oplysninger kontakt Jørgen Brandt Andersen, tlf. 86 29 62 64, mobil 40 59 99 73, eller Per Henrik Hansen, tlf. 86 29 73 87.