90 sprøjtefrie grunde i Mårslet -
17/6/2002

Forårskampagnen i Beder, Malling, Ajstrup og Mårslet for at sikre vores grundvand er nu slut for denne gang. I kampagnen indgik forskellige aktiviteter for at gøre kampagnen så synlig og informativ som muligt.
Mange beboere i de nævnte områder har ikke kunnet undgå at bemærke, at der har været opsat skilte, flag og måske ikke mindst opsat kort over områderne i den lokale Superbrugs. Der har været åben hus arrangementer på vandværker og renseanlæg samt holdt fordrag om havedyrkning uden brug af sprøjtemidler.
Ved arbejdsgruppens evalueringsmøde for nylig kunne vi opgøre antallet af husstande, der havde malet deres grund grøn på det opsatte kort. I de tre byer Beder, Malling og Mårslet havde stod vi faktisk lige, ca. 90 husstande havde malet deres grund grøn.
I Mårslet havde der været flest besøgende til rundvisning både på vandværket og på renseanlægget.
I Miljøgruppen følger vi kampagnen op med at invitere til åbne haver både den 19. juni og den 14. august begge dage kl. 19. På disse møder håber vi på at få en god dialog og en masse erfaringsudveksling både om dyrkningsmetoder, snegleplage o.m.a.. Grøn Guide, Århus Syd vil også være med på møderne med idéer og gode råd og skulle der være behov for at få orm til kompostbeholderen kan de fås på møderne.