Bump på Bedervej forsinkede -
29/6/2002

Det er sjovt at være forretningsudvalg i Fællesrådet, når vi kan hænge fine tegninger op i SuperBrugsen og fortælle, at NU kommer de længe ventede bump på Bedervej.
Knap så sjovt er det, når vi, som nu, må fortælle, at det alligevel varer en rum tid inden de bliver en realitet.
Alt var klart til udførelse, men, som Vejkontoret skriver: " ved anmodning om frigivelse af den nødvendige anlægssum er der imidlertid tilkendegivet, at de økonomiske ressourcer ikke kan stilles til rådighed på nuværende tidspunkt."
Fællesrådet har, med de berørte grundejerforeningers opbakning, udtrykt sin ærgrelse overfor Vejkontoret ved et møde d. 27/6.
Eneste trøst er, at bumpene fortsat står højt på prioriteringslisten, så arbejdet forhåbentligt kan udføres næste år.