Ny tur til de tre haver -
8/8/2002

Miljøgruppen under Mårslet Fællesråd og de grønne guider i Århus Syd inviterer igen til en hyggelig rundvisning, snak og udveksling af erfaringer i tre forskellige haver i Mårslet, denne gang onsdag 14. august kl. 19.00.
Arrangementet er en opfølgning på en rundvisning i de samme tre haver 19. juni. Den gang havde omkring 35 deltagere et par hyggelige og udbytterige timer i selskab med haveejerne og den grønne guide Birte Buhl.
De tre haver har det til fælles, at der ikke bliver brugt sprøjtemidler i nogen af dem. Der er tale om almindelige haver, som ikke kræver nogen speciel stor indsats eller særlige forudsætninger fra ejernes side.
Vi begynder igen på Gyldenkronesvej 33, hvor Bente og Jørgen dyrker en urtehave og sidste gang fortalte om deres brave kamp mod dræbersneglene. Nu skal vi høre, hvordan det er gået hen over sommeren.
Derefter går/cykler vi videre til Gl. Bedervej 10 og til slut til Bedervej 2. Også her skal vi se resultatet af sommerens aktiviteter med rive og hakkejern.
Mårslet Fællesråd sponserer øl og vand.
Aftenen igennem vil der være en grøn guide tilstede og alt kan diskuteres, herunder sædskifte i urtehaven, behandling af havens rester som kompost, hvad der er af alternativer til kunstig gødning og sprøjtemidler m.v.
Kompostorm kan udleveres til interesserede. Alle er velkomne.