Fællesrådets FU kalder:
11/8/2002

Fællesrådets repræsentantskab overlod det på mødet i foråret til Forretningsudvalget selv at finde en 2. suppleant til FU. En opgave, som FU ikke har prioriteret før nu.
I FU er der syv personer bosiddende i Mårslet og én i Testrup. FU er af den overbevisning, at det ville berige arbejdet, hvis der kom en person fra en af de andre "satellitbyer" med.
Suppleanterne deltager i FU møderne på lige fod med alle andre.
Hvis du går med en 2. suppleant i maven, vil FU gerne høre fra dig.
Skriv eller ring til mig anne.worm@mail.tele.dk , 8629 9052, eller et af de andre FU-medlemmer.