Nye børnehaveklasser - igen.
14/8/2002

Skolebestyrelsen besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 12. august at ændre på fordelingen af børn i de nye børnehaveklasser.
28 elever i nye klasser er ikke et særsyn på skoler rundt i landet. Imidlertid har det været praksis på Mårslet Skole, at der ikke er blevet dannet nye klasser med flere end 26 elever af hensyn til børnene og lærernes arbejdsbetingelser. Den praksis valgte skolebestyrelsen at holde fast i, da der var ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 12. august om de nye børnehaveklasser. På samme tid imødekom bestyrelsen ønsker fra nogle forældre om en lavere klassekvotient. O.b var lige før skolestart kommet op på 27 elever på grund af tilflyttere. I O.a og O.c var der 22 elever.
Skolebestyrelsen besluttede, at to elever fra O.b flytter til O.a, mens O.c. forbliver uændret. De nye klasser bliver så med 24 elever i O.a, 25 elever i O.b og 22 i O.c. Den nye fordeling udløser flere støttetimer. O.a. og O.b. får tildelt 10 støttetimer hver om ugen, og merudgiften som følge af det valgte bestyrelsen i første omgang at få dækket ved et budgetoverskridelse i dette år.
Skoleledelsen havde truffet beslutning om klassen på 27 børn, fordi de sidste blev indskrevet umiddelbart før skolestart, og der ikke var plads i det eksisterende budget til ekstra støttetimer. En beslutning om omfordeling og dermed flere støttetimer skulle træffes i skolebestyrelsen. Den budgetmæssige overskridelse skal så senere dækkes ind med besparelser på andre af skolens områder.
Det blev besluttet, at overflytningen af de to elever fra O.b til O.a sker så hurtigt, det er muligt, men under hensyntagen til børnene. Desuden blev det dagen efter meldt ud i et brev til forældrene med børn i børnehaveklasserne, at skolelederne gerne ville have hurtig besked, hvis der skulle være 1-2 elever og forældre, som positivt var indstillet på at flytte. Hvis ikke er det skolelederen, der har kompetencen til at finde de to elever, der skal flytte klasse. Det vil ske ud fra pædagogiske overvejelser og i tæt dialog med de involverede klasselærere.
Bestyrelsen håber med beslutningen at have givet børnene en bedre start på skolelivet. Der er blevet truffet en beslutning, som vi håber må blive til gavn for hele skolen.
(På vegne af skolebestyrelsen - Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand, onsdag den 14. august)