To puljer med penge
21/8/2002

Fællesrådet er ikke nogen lokal pengetank - i hvert fald ikke ret stor - og tilsyneladende opfatter områdets forenings-, fritids- og kulturliv heller ikke Fællesrådet som en pengetank. Men der er dog 8.000 kr. at gøre med til det, forretningsudvalget kalder lokale aktiviteter. Pengene er traditionelt gået til bl.a. flagalléen, men kan også søges til andet. Det blev kundgjort i starten af juli - og siden har Fællesrådet ikke set en eneste ansøgning. Derfor minder Fællesrådet nu om den lokale pulje. Ansøgning kan ske løbende hen over året, og ansøgninger vil blive behandlet, efterhånden som de kommer ind. En kortfattet beskrivelse af det almennyttige formål samt budget kan sendes til Fællesrådets formand, Anne Worm, Visbjerg Hegn 78, mail anne.worm@mail.tele.dk
Der er både kortere frist, et større beløb og flere aktuelt interesserede omkring en anden pulje, som man p.t. kan søge penge fra. Det handler om de tiloversblevne / tilbageleverede midler fra væreby-leveby. Til disse penge er der varslet fire ansøgninger. Der er ca. 20.000 kr. at gøre godt med, og fristen udløber allerede 1. september. Ansøgning til og yderligere oplysning hos Anne Worm.