Folkeparken et skridt nærmere -
14/7/2002

Sidste år blev der afholdt flere møder for at få gode idéer til udarbejdelse af en plan for Folkeparken(det udtagne areal ved den nye udstykning ved Hørretløkken).
Planen er nu så langt, at vi inden længe kan få den sendt til Århus Kommune med en anmodning om at få overdraget de ca. 5 tdr. land til rekreative formål for alle her i området.
Såfremt Århus Kommune godkender skitsen og forhåbentlig efterfølgende vælger at overdrage jordstykket til Mårslet, vil vi gå i gang med at forsøge at skaffe midler til beplantning og anlæg af stier og m.m.. samt finde og organisere frivillig arbejdskraft til at stå for den praktiske del af planen.
Tidshorisonten er på nuværende tidspunkt vanskelig at spå om, da Århus Kommune har meldt ud, at såfremt vi får råderet over arealet til anlæggelse af et rekreativt område skal det være udgiftneutralt for kommunen.

link