Skolestart på mandag
2/8/2002

Mandag vender hverdagen tilbage i en lang række af de mårslet'ske hjem. Da starter skolen nemlig - men i skolen går der et stykke tid, før det bliver hverdag. Det nye skoleår byder nemlig på en lang række nye pædagogiske og praktiske udfordringer.
Pædagogik:
Den største forandring på langt sigt er uden tvivl den nye fleksible skole / ny struktur. Det første år er et overgangsår, hvor lærere blandt andet "gør klasser færdige" - men hovedstrukturen er fem spor med selvstyrende lærerteams. 0.-5. A er ét spor, 0.-5. B et andet spor, 0.-5. C det tredje spor i skolestarten, 6. og 7. klasse er slået sammen i ét spor, og 8.-10. danner sammen det sidste spor.
Målet med den nye struktur er blandt andet at styrke fagligheden, at fremme en fleksibel planlægning af skoledagen, at give større mulighed for holddannelse på tværs af klasser og årgange, at fremme projektarbejdsformen og undervisningsdifferentieringen og at give større mulighed for faglighed i vikardækningen. Vikarer skal nemlig fremover dækkes af teamet, dvs en lærer, der kender klassen.
Samtidig med de nye hold og nye team søsættes en fleksibel skole på den måde, at klasserne vil få nyt skoleskeam tre gange på et år.
Læs mere om den fleksible skole her:www.maarslet.net/blandet/ny_truktur.htm
Parallelt hermed træder Undervisningsministeriet nye såkaldt "klare mål" for fagene i kraft - læs mere her: www.uvm.dk
Lokaler:
Børnene fordeles også anderledes på skolen. 0.-3. klasse vil stadig være i A-huset og i fælleslokaler i SFO.
4.-5. klasse vil skulle være i C-huset. De får desuden rådighed over en del af kantinen til bl.a. grupperum.
6.-9. klasse vil blive samlet i et ungdomshus: B-huset.
I SFO er der så meget pres på lokalerne, at 3. klasse må rykke ud og i det kommende år får sit primære lokale i A-huset - bl.a. i Fællesarealet og i et rum, der skal kunne benyttes til grupperum for skolen om formiddagen.
I øvrigt har C-huset netop fået installeret et nyt og længe tiltrængt ventilationsanlæg, så det er klart forbedrede lokaler, 4. og 5. årgang rykker over i. Anlægget har kostet ½ mio. kr.
Også skolens kontor er bygget om. "Glasburet", hvor skolens sekretærer har siddet, er brudt ned, og i stedet er der kommet en skranke og et større og mere lyst og åbent miljø.
Værdisæt:
Samtidig med den nye måde at tænke skoleskema og team på, træder et nyt værdisæt for skolen i kraft - bl.a. med den overordnede vision, at skolens brugere i bred forstand skal finde hverdagen på Mårslet Skole meningsfuld og præget af fællesskab, engagement, glæde og tryghed. Læs den fulde ordlyd her: www.maarslet.net/blandet/vaerdier.htm
Personale:
Endelig bliver der budt velkommen til fire nye lærere. Skolen har nu en lærerstab på 48. Desuden er der tre børnehaveklasseledere, en børnehaveklasseassistent og to i skolens ledelse - ialt 54. I alt er der knyttet 90 medarbejdere til skolen - en del af disse dog delt med andre skoler.
De nye børnehaveklasser starter først på torsdag - kl. 10. Om nogen kan finde nogen på det tidspunkt, må stå hen i det uvisse.