HUSK - aflæsning af vandmåler
4/1/2004

Vandværket har netop omdelt selvaflæsningskort til sine 1.400 forbrugere, og opfordrer til at alle aflæser vandmåler og indtelefonerer resultatet på det anførte tlf.nummer eller returnerer svarkortet med posten. Skulle kortet være bortkommet, kan aflæsningen sendes på mail til maarsletvand@mail.tele.dk, eller der kan ringes på tlf. 86296714. Herved undgås at få besøg af vandværkets måleraflæser og betale 125,- kr.