Ny legeplads på skolen -
15/1/2004

Èn kirke, én skole og én idrætsforening, men ingen fælles udearealer, som vi kan være sammen i.
Det er den kedelige situation, som Mårslet - i hvert fald set fra skolens side - er havnet i, efter at den såkaldte HalHave (et stort projekt med udefaciliteter bag HalHuset) er lagt i mølpose, og efter at det sidste hjørne af skolens legeplads blev væltet i oktober - det blev kasseret ved et kommunalt syn.
Men børn har brug for at lege, skolebørn har brug for et sted at røre sig i frikvartererne, og lærerne kan med stor fordel inddrage nye og udfordrende udearealer i undervisningen.
Derfor har skolen nu taget initiativ til en helhedsløsning, der skal skabe attraktive udefaciliteter rundt omkring hele skolen.
Ved B-huset - der i dag huset de ældste årgange og derfor er omdøbt til Ungdomshuset - er der i samarbejde med et legepladsfirma og efter høring i elevrådet planlagt bl.a. et gyngeområde, et område for skatere og basket-bane.
For de mellemste årgange i C-huset - der i dag kun har fodboldbanerne til leg - er der planlagt helt nye faciliteter med bl.a. et såkaldt motorisk landskab.
For A-huset er der også tegnet en helt ny legeplads bl.a. med gynger og masser af buske og frugttræer.
Det er meningen, at området skal bruges uden for skoletid af byens fritidsbrugere, bl.a. af TMG, men også af skaterdrengene, der i dag samles på Brugsens parkeringsplads, når den bliver tom ved 19-tiden.

Torsdag den 29. januar er der stormøde for alle interesserede om projektet. Dels er der brug for alle de hænder, man kan skrabe sammen - projektet skal helst gøres billigere ved såkaldt "eget arbejde". Men der er også brug for idéer og inspiration til, hvor pengene kan hentes. Skolebestyrelsen er i gang med at søge fonde, kommunen ventes at bidrage, skolen trækker alle de penge ud af den daglige drift, man kan, men 1½ mio. kr. er mange penge ....
Se invitationen til stormøde på vedhæftede link.
På stormødet vil alle interesserede kunne se den store tegning til den nye legeplads.

link