Ideelt antal børn i
15/1/2004

Når skoleleder Bodil Hvid byder velkommen til de nye børnehaveklassebørn næste sommer, vil hun og børnene være nogenlunde lige glade. Da skolen havde indskrivning i starten af ugen, blev der nemlig indskrevet ialt 69 børn. Det vil sandsynligvis vil medføre tre klasser med 23 elever i hver, og ganske vist skal tallet tages med forbehold, da et mindre antal forældre stadig er usikre på, om deres børn skal starte efter ferien. Der kan også nå at komme tilflyttere til byen inden 1. august.
"Men hvis det holder, må det siges at være noget nært ideelt. Det vil udløse en assistent, som klasserne kan dele, og der vil være plads til 9
tilflyttere i forbindelse med diverse udstykninger, inden vi når "smertegrænsen" på 26 elever," siger Bodil Hvid.