33.679 kr. til TMG
26/8/2002

Mange i Mårslet har et OK benzinkort, som er oprettet gennem TMG, og idrætsforeningen har stor gavn og glæde af den sponsorstøtte, som OK og SuperBrugsen yder.
For hver liter benzin eller dieselolie, der sælges gennem bezinkort med TMG´s sponsornummer, får TMG del i sponsorkronerne.
Sidste års sponsorrat beløb sig til Kr. 33.679, og sponsorcheck en blev nyligt overrakt til idrætsforeningen.
TMG vil gerne benytte lejligheden til at takke for sponsoratet og det gode samarbejde mellem idrætsforeningen, OK og SuperBrugsen.

link