Husk at dække bar jord til,
26/8/2002

Jorddække gavner jordens naturlige frugtbarhed, planternes trivsel og hæmmer frøukrudt. Du kan bruge haveaffald som græs, hækafklip, kompost, tang og forskellige planter. På Beder-Malling Bibliotek har Grøn Guide Århus Syd lavet en lille temaudstilling om jorddække i haven.
Bar jord er unaturligt og har mange konsekvenser for jordens frugtbarhed og dyrelivet i haven:
Regnskyl klasker jorden sammen
Store temperatursvingninger i jorden
Muldjorden forsvinder ved jordfygning
Jordens vandindhold fordamper
Dårlige forhold for jordens mikroorganismer
Lavere omsætning af det organiske materiale
Næsten ingen føde til regnormene
Ingen skjulesteder til de nyttedyr, f.eks. rovbiller, som skal æde skadedyrene
Derfor er det en rigtig god ide at efterligne naturen. Der er jorden næsten altid dækket af dødt plantemateriale eller levende planter kig bare ud i en bøgeskov! Kig på Grøn Guide Århus syd` hjemmeside efter flere informationer: link

link