Svinefarm søger lovliggørelse
26/8/2002

Ejendommen Testrupgård, Testrupvej 100 i Testrup, søger nu godkendelse af den eksisterende svineproduktion på ejendommen.
Ejendommen har i dag, oplyses det i en annonce fra kommunens afdeling for teknik, miljø og planer, en produktion på 11.400 slagtesvin om året og har ansøgt om miljøgodkendelse til denne produktion.
Produktionen er, hedder det videre, en udvidelse i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse fra 1989, der lyder på en årlig produktion af 9.200 slagtesvin. Siden 1989 er produktionen løbende blevet øget, og tre eksisterende bygninger er blevet ændret til svinestalde i perioden indtil 1999. Produktionen er ikke ændret siden 1999, og det er denne produktionsstørrelse, der nu søges lovliggjort.
Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen. Den kan ses hos Miljøcenter Østjylland, Østergade 9 i Hadsen. Eventuelle kommentarer skal være miljøcentret i hænde senest 11. september.
Enhver kan ligeledes anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Anmodning herom skal være miljøcentret i hænde samme dag.