April måneds nyt
1/4/2000

Nyt tunnel-projekt
Et nyt og billigere forslag til den tunnel, der skal forbinde Præstegårdsvej og den nye Hørretlykken-udstykning med bl.a. skolen, er klar. Ingeniør Lisbeth Sørensen på Vejkontoret har umiddelbart før påske sendt et projekt afsted, der vurderes at ville koste 3,6 mio. kr. Det er langt mindre end det, licitationen havnede på sidst, og som blev underkendt, netop fordi det var over rammen. Rådgiverne, Carl Bro A/S, tegner på projektet i øjeblikket. Derefter skal det i ny licitation. Det skal også godkendes i det politiske system: Rådmanden, magistraten og byråd.
Projektet vurderes primært at blive billigere, fordi trappen op mod Piganavej er blevet flyttet. Før lå den, hvor tunnellen var dybest. Det gjorde anlægsarbejdet dyrt.
Lisbeth Sørensen håber, at den nye tunnel kan anlægges i skolens sommerferie, så skolebørnene fra Præstegårdsvej og tilstødende veje ikke generes.
Arbejdet blev sidst vurderet til at skulle stå på i cirka 10 uger.
Se en skitse af projektet her.
(webgruppen fredag den 28. april)

Svalen er kommet
En svale gør ingen sommer - derfor er det godt varsel, at der i aftes blev set tre svaler ved jernbaneoverskæringen mellem Vilhelmsborg og Moesgaard. De blev observeret af Kurt Søe.
(webgruppen onsdag den 26. april)

Sebastian til Vilhelmsborg
Sebastian og band stiller op til slotskoncert under Vilhelmsborg skovs grønne løv. Det sker søndag den 18. juni, og scenen er Vilhelmsborg-parken, hvor festspillet normalt holder til.
Billetterne købes over BilletNet. Realkredit Danmark, Vilhelmsborgs hovedsponsor, har formidlet kontakten. De er også sponsor på de øvrige sommerkoncerter, som Vilhelmsborg-arrangementet indgår i række med. De tre andre koncerter er på Gavnø Slot, Skovdalen i Ålborg og Schackenborg slot.
Sebastian forventes at give 2 x 60 minutters koncert, men tidspunktet på dagen er endnu ikke fastlagt.
(bl.a.fra Århus Stiftstidende tirsdag den 25. april)

Tilbage på sit værksted
Verner Peter Nielsen, der har drevet autoværksted på Hørretvej 38 i 15 år, er tilbage på sit værksted. Det har været lejet ud i otte år, men en fornyet lejekontrakt ville betyde, at lejerne blev uopsigelige. Samtidig har Verner Nielsen lyst til at gå i gang igen.
Der har været drevet værksted på ejendommen siden 1967. Det er anden periode, værkstedet har været lejet ud.
Verner Peter Nielsen begyndte igen lige før påske og vil kunne yde assistance til alle bilmærker. Men ikke så meget elektronik:
"Man skal kende sin begrænsning", som han siger.
Find ham under erhverv / servicevirksomheder i venstre spalte.
(webgruppen tirsdag den 25. april)

Indbrud
- denne gang i Frøkærparken. Der blev stjålet for et større beløb onsdag før påske.
(webgruppen mandag den 24. april)

Trælaug klar
Trælauget er dannet og klar med en plan for at plante træer langs indfaldsvejene i Mårslet. Trælauget har også andre projekter til forskønnelse af byen på bedding. Læs mere her.

Kig på påskekunst
10 lokale kunstnere udstiller kunst på højskolen i Testrup i påskedagene. De 10 er:
Kaja Andersen, Susan Hornemann, Lilian Christensen, Gloria Jensen, Else Knudsen, Karin Chartau, Else Oltmann, Inger Højmark, Torben Hyldgaard og Kaj Christensen.
1½ mm Stiplet har i år udvidet udstillingsarealet, så påskekunsten også er kommet ind i det nye musikhus.
Udstillingen er åben 1. og 2. påskedag fra 11-16. Der opkræves entré på 10 kr. Ud over kunsten er der mulighed for et besøg i "Pia's cafe".

Baner klar om en uge
Der blev ikke meget tennis ud af standerhejsningen i TMG's tennisafdeling skærtorsdag. Banerne var nemlig ikke klar. Det udenbys firma, der står for klargøringen, mente, at de først skulle levere banerne klar op til næste weekend. Så de fremmødte til standerhejsningen måtte nøjes med at sige goddag til hinanden, betale kontingent og nyde det ideelle tennisvejr.
Starten på tennissæsonen bliver i stedet afviklet den 29. april kl. 13. Da afvikles en alle-mod-alle turnering.
Tennisafdelingen forventer, fortæller kasserer Sigurd Dalsgaard, cirka 200 medlemmer i år. Der er som sædvanlig begyndertræning søndag formiddag. Juniorafdelingen med forventet cirka 50 medlemmer træner mandag, tirsdag og onsdag 17-19.
Ud over de sædvanlige klubmesterskaber, sportsmastercup'en og spillet om den gyldne ketcher afvikles der i år en familiefight. Nærmere om den følger senere på året.
(webgruppen)

Når galt skal være
Hvis der skal være en ny sydlig forbindelsesvej fra Beder til Bering og derfra til den nye motorvej, skal den uden om postdistriktet 8320. Det var holdningen i Fællesrådet i Mårslet - og den er godtaget af fællesrådene i Solbjerg, Tranbjerg og Beder, Malling og Ajstrup. På et møde er de blevet enige om den vejføring, dé foretrækker. Forslaget peger på en linjeføring, der:

starter på omfartsvejen ved Malling midt mellem Nymarksvej og Tisetvej
følger Tisetvej, så den skærer Tandervej umiddelbart nord for Tander
går vest om Testrup, men øst om Testrup mose
krydser Gl. Horsens landevej umiddelbart syd for Tranbjerg
for at støde til den nuværende, uautoriserede tilkørselsvej til motorvejen nogle få km fra Skanderborgvej.
Forslaget bliver afleveret til Århus amt umiddelbart efter påske. Det vil blive hængt op på en opslagstavle i brugsen og kan ligeledes ses her.
(webgruppen tirsdag d. 18. april)

Indbrud x 2
Baneleddet er plaget af en række indbrud. Det ene fandt sted ved højlys dag, mens den ene af husets beboere lå og sov. "Hold øje med hinandens huse", melder en beboer på vejen.
(webgruppen tirsdag d. 18 april)

Tre råd i den forbindelse:

Se Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, www.crimprev.dk
Gratis råd og vejledning om tyverisikring hos Rigspolitiets kriminalpræventive sektion i Århus, Fredensgade 25, tlf. 87 31 14 48, lokal 5050.
Eller skriv til Det kriminalpræventive Råd på dkr@crimprev.dk
Politiet kom med fuld udrykning, da to drenge tirsdag blev taget på fersk gerning under et indbrud på Langballevænget. Drengene på 16 og 17 år var fra hhv. Malling og Viby. De stjal bla. smykker og en B&O-telefon, men blev opdaget på vej væk fra huset. Politiet blev tilkaldt, drengene fulgt på vej, og "overdragelsen" fandt sted på stationen.
(fra Århus Stiftstidende onsdag d. 19. april)

Grønne guider på turné
Den miljøvenlige have er temaet, når de to grønne guider i Århus syd stiller en mobil udstilling op ved brugsen torsdag den 11. og fredag den 12. maj. Den kommer til at handle om tidens tema: Sprøjtefri have. Men også om så meget andet. Læs nyt fra guiderne.

Gammel gave
21 malerier af den danske kunstmaler Janus la Cour blev onsdag den 12. april hængt op i hovedbygningen på Vilhelmsborg. Det er en billedsamling, som Århus kommune fik i 1969. Betingelsen var dengang, at samlingen skulle bevares under ét. Det løfte har kommunen indfriet nu.
Motiverne er primært østjysk landskabsmaleri. Janus la Cour tilbragte størstedelen af sin barndom syd for Århus. Et enkelt billede forestiller Mårslet kirke.

65 gjorde rent i Mårslet
Hvor større byer kan have svært ved at få folk til at føle ansvar for det lokale miljø, er ansvarsfølelsen stor i et lille samfund som Mårslet. 65 mødte således op - først til rundstykker og kaffe, dernæst til forårsrengøring af byen - da miljøgruppen under Fællesrådet kaldte til projekt Ren Dag lørdag den 8. april.
"Slut med at smide ispinden fra sig i farten", siger en af deltagerne, otte-årige Malene Jakobsen.

Brugsen har godt tag i kunderne
Folk i Mårslet kan godt li' at mødes i brugsen. Ganske vist var salget af dagligvarer næsten uændret i mængde 1999, men 70 pct.af salget går til de 1300 medlemmer. Det er en høj procent i forhold til tilsvarende butikker.
Fra beretningen i øvrigt:

Uændret dividende.
Det "nye" tankanlæg fra maj 1998 har stadig stigende salg, og "investeringen har vist sig bedre end beregnet". Sponsoraftalen mellem TMG og brugsen gav TMG 90.000 kr. sidste år.
Brugsen har haft flere kontrolbesøg, bl.a. fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, men har ikke fået anmærkninger.
Omsætningen i mængde var "næsten uændret", men i kroner stigende - og nåede næsten 35 mio. kr. i 1999. En del af stigningen kommer fra stigende benzinsalg.
Resultatet før skat (men efter forrentning af det nye tankanlæg) var 250.000 kr. bedre end i 1998 og nåede nær millionen. En del af inventaret til den nye butiksindretning blev købt i 1999 og påvirker resultatet nedad. Efter skat var resultatet stort set uændret, 586.000 i 1999 mod 582.000 i 1998.
Brugsens såkaldte lønprocent er mindre - 9,3 procent - end i sammenlignelige butikker.

Visioner:
Der skal følges op på den nye indretning, fx ved nyt gulv i butikken og evt. modernisering af vindfang.
"Vi er klar over forventningerne på det økologiske område og over internettets muligheder," sagde Lars Berggren.

Generalforsamlingen blev overværet af 72 ansatte og medlemmer.
Bestyrelsen blev genvalgt efter kampvalg og består af Lars Berggren Rasmussen, Karen-Lykke Præstegaard, Henrik Johansen, Svend-Ove Christensen, Anna Johnsen, Poul Granslev og Bent Bauning.
(webgruppen fredag den 7. april)
60 til foredrag om børn
Mens brugsen holdt generalforsamling i borgerhuset, var godt 60 mennesker mødt frem i skolens kantine til et foredrag med Pernille Hviid, ph.d-studendende med 6-10-årige børns liv som speciale. Pernille Hviid er medlem af Børnerådet.
Hun tog nøglebegreber op som læring, leg, helhedsskole og børns venskaber, hele tiden med konkrete eksempler på børns egne tanker og udsagn. Formuleringer, som hun har noteret sig efter måneders observationer i en række københavnske fritidshjem og tidlige klasser.

Gode venner betyder ofte mere end forældrene i børnenes verden, mente foreedragsholderen. Derfor ærgrede det, at de mange forsøg med helhedsskoler rundt om i Danmark synes at tvinge legen til at bøje sig for den mere skolede læring.
"Skal lærere hjælpe børn til at lykkes, skal de have lov til at eksperimentere ud over pensum'et og Amtscentralens bestillingsfrister for materiale.
Måske taler vi så meget om helhedsskole, fordi vi i den grad ønsker at skabe helhed i nutidens børns liv - fordi vi som forældre er så fortravlede, at familien ikke længere kan skabe den helhed i børns liv.

Foredraget var arrangeret af bl.a. Mårslet Skoles Venner.
(Steen Bille fredag den 7. april)
Aflastningsvej mødt med skepsis
Amtets planer om en omfartsvej fra motorvejen umiddelbart syd om Mårslet til Oddervej blev først og fremmest mødt med skepsis og modstand, da godt 100 mennesker onsdag aften deltog i et borgermøde om den planlagte vej.
Af de 30 indlæg fra deltagerne var hovedparten skeptiske over for vejen, der i følge amtets mand på mødet, sektionsleder Henning Jensen, ikke vil komme de første 10-15 år.
Fra aftenens indlæg:

Fællesrådet ønsker vejen lagt så langt væk fra Mårslet som muligt.
Kun én tilslutningsvej: Tandervej. Heller ikke tilkørsler fra ejendomme langs vejen.
"Det er spændende at stå ansigt til ansigt med den person, der vil smadre vores tilværelse om ti år," sagde Gitte Barlach, Mustrupvej.
"Vi skal snarere beklage, at vi ikke får den vej tidligere, så den kan føre trafikken ud af det snørklede vejnet i Mårslet," sagde Harald Westergaard Andersen fra Åbakken.
Lars Kristensen fra Jelshøjvej og Mikkel Frandsen fra Århus Kommune så vejen som en aflastning af de små veje i området.
Bo Andersen mente, at vi alle må betale en pris for vores mere og mere ivrige kørsel i vore biler.

Forventningerne til trafikken på vejen er 4.-5.000 biler på en almindelig to-sporet vej med et maksimalt lydniveau på 55 decibel.
(Steen Bille torsdag den 6. april)
Bro eller tunnel til Testrup-børnene
Den sydlige ringvej uden om Århus fra Beder til Bering skærer Testrupvej og dermed skolevejen for Testrupbørnene umiddelbart øst for Testrup. Men amtet er opmærksom på faren:
"Vi er opmærksomme på, at Testrupvej er skolevej, og det kan betyde, at vejen ikke bliver sluttet til, men kommer til at krydse den nye ringvej med bro eller tunnel," siger sektionsleder i vejplanafdelingen i Århus amt, Henning Jensen. Han er til stede, når der onsdag aften d. 5. april er borgermøde i Mårslet om den planlagte omfartsvej nord og øst om Testrup og syd om Mårlslet.
"Lige nu er vejen mest en tyk streg. Der er ikke sat penge af til den, så vi regner ikke med at få den de første 10-15 år. Men vi vil gerne have, at relevante myndigheder tager vejen med som arealreservation. Det betyder, at de i deres daglige administration skal være opmærksomme på, at der kan komme en vej."
Han opfatter amtet som lyttende og åben:
"Og vi undersøger seriøst de forslag, der måtte blive bragt på bordet. Men der er jo mange hensyn at tage - bl.a. til naturen, støj og god trafikal udnyttelse af vejen."
Fristen for at komme med indsigelser udløb formelt 1. april, men reelt har Mårslet fået den forlænget til onsdag. Derefter samles og vurderes alle idéer og kommentarer i et egentligt forslag til regionplan. Det fremlægges i foråret 2001. Derpå følger en høringsfase. Så udarbejdes den endelige regionplan, som amtsrådet ventes at godkende i slutningen af 2001.
Vejen er sydlig ringvej uden om Århus fra Beder til Bering og tænkt som motorvejsforbindelse. Efter Testrup slår vejen et slag og går syd om Mårslet.
Se i øvrigt regionplanens forslag - vælg "trafiksikre veje" i venstre spalte, dernæst "behov for nye veje", dernæst "se kort der viser vejprojekter i amtet, og klik på 9-tallet for at se detaljeret kort og kortfattet tekst
(webgruppen)

For sent når stregen er trukket
"Det kan synes lidt pjattet, at vi allerede nu skal tage stilling til noget, som først er en realitet om måske 10 eller 15 år. Men da man ønsker dette vejstykke ind i regionplanen, er det nødvendigt."
Det siger Fællesrådets formand Finn Smerup på spørgsmålet om Fællesrådets holdning til den nye vej. Han fortsætter:
"Det er meget vigtigt for Mårslet Fællesråd, at ikke bare vi, men at også resten af byen melder ud, hvad vores holdning er - hvadenten den må blive det ene eller det andet. Ligesom vi har forpligtet os til at have en holdning til et kommende møde med de øvrige fællesråd i Århus syd.
Det er altid godt at være på forkant af tingene - også i dette tilfælde. Og hvis først stregen er trukket, er den trukket.
Man har jo tidligere set at projekter af een eller anden grund er blevet udført tidligere end planlagt."

Mini-rundspørge:
Poul Rasmussen på Testrupgård: Jeg er en stærk modstander af vejen, men man kan vel ikke stritte imod den? Mine marker vil blive skåret over af vejen, og jeg vil få en besværlig kørsel med mine maskiner. Må man i det hele taget bygge over den fredede Giberå? Og kunne man ikke i stedet rette Tisetvej ud og udvide den mod Gl. Horsensvej?
Frits Nielsen, Mustrupvej: Jeg mener ikke, at der er noget behov for den nye vej, hvis jeg skal vurdere efter den trafik, der er på Testrupvej i dag. Og så ønsker jeg ikke at få ødelagt vores skolevej eller at blive blive adskilt fra Mårslet med en ny vej, der også vil føre til mere trafik og mere støj.
Kåre Christiansen, Åbakken: Jeg drømmer om en aflastning for Obstrupvej og Testrupvej, så det vil være en god idé med en omfartsvej. Men kommer vejen til at ligge for langt mod syd, frygter jeg, at folk fra Beder og Mårslet stadig vil bruge den sædvanlige vej, og så vil vi ikke mærke nogen form for aflastning.
Jens Søgaard Andersen, Tingskovvej: Bliver omfartsvejen Mårslets tilkørselsvej, bliver den ikke sjov at få i nærheden. Men kommer vejen syd om byen, vil Testrupvej blive en besynderlig vej, der vil blive brugt som tilkørsel mod motorvejen. Det vil blive en farlig vej for de Testrup-børn, der skal til og fra skolen i Mårslet, i hvert fald så længe der ikke er nogen stiførsel. Måske ville det være smartere, hvis en omfartsvej gik nord om Mårslet?
(Steen Bille)