Maj måneds nyt
1/5/2000

Byens barnligste festival
Sådan præsenterer arrangørerne selv børnefestivalen 8.og 9. juni. Programmet spænder fra professionelt vuggestueteater for børn fra 1-3 år, over opvisning ved de forskellige deltagende børneinstitutioner, til rockmusik for de lidt større.
Børnefestivalen afvikles normalt i en helt unik kombination af silende regn og strålende humør - desuden i samarbejde mellem dagplejen og de kommunale institutioner i Mårslet.
Rammen om arrangementet er Trekanten, dvs. legepladsen på skolens SFO.
Læs det fulde program her.
(Webgruppen tirsdag den 30. maj)

Mårslet fejrer grundloven
- traditionsrig grundlovsdag 5. juni i Borgerhuset. Program:

14.00: Velkomst og fællessang
14.20: Grundlovstale ved Jørgen Carlsen, Testrup Højskole
Derefter: Rusty Cotton (lokalt kor) underholder.
(Webgruppen tirsdag den 30. maj)

Fra idé til debat
Et af de "skibe" der er sat i søen under væreby/leveby-projektet, kommer til offentlig debat 22. august. Det drejer sig om forslaget til et Borgerråd, der eventuelt skal erstatte Fællesrådet. Den afgørende forskel på Borgerrådet og det nuværende Fællesråd er, at Borgerrådet vælges ved direkte valg - modsat Fællesrådet, der er foreningernes talerør.
Forretningsudvalget i Fællesrådet har drøftet gruppens rapport - læs den her. Et flertal i Fællesrådet synes, at forslaget er så interessant, at det skal drøftes med repræsentantskabet for Mårslet Fællesråd. Det bliver på næste repræsentantskabsmøde - 22. august.
Repræsentantskabet er Fællesrådets øverste myndighed. Hvis repræsentantskabet også synes, at idéen om et direkte valgt Borgerråd er interessant, vil der muligvis blive indkaldt til borgermøde om emnet i september.
(Webgruppen søndag den 28. maj)

Ny dato for loppemarked: 3. juni
Loppemarkedet, der skulle have været afholdt lørdag den 27. maj, er flyttet til 3. juni. Beslutningen blev truffet, fordi vejrudsigten var for dårlig - og alt andet lige tegner det også bedre den 3.
Det giver tid til at hæfte sig ved et par af dagens detaljer. Blandt andet er der som sædvanlig mulighed for at vinde en hel slagtegris, hvis man kan gætte grisens vægt. Blandt effekterne, der er til salg:

To Hammond-orgler - ser fine ud. Hvordan de lyder, vides derimod ikke med sikkerhed.
Et næsten nyt solarie - fortrydelseskøb, der kun har været i brug få gange.
Koordinator Anne Worm fra væreby/leveby vil have en bod på loppemarkedet, hvorfra hun vil dele balloner ud til børnene og snakke med interesserede voksne. "Der er stadig god plads i arbejdsgrupperne i væreby/leveby", siger hun.
(Webgruppen søndag den 28. maj)

Nyt fra byrådet

Sag nr. 30 - Tillægsbevilling til tunnel under Odderbanen i Mårslet.
Indstillingen vedtaget bortset fra finansieringen, der blev henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.
Sag nr. 43 - Om- og tilbygning af Lokalcenter Kildevang i Mårslet til plejeboliger med tilhørende serviceareal. Projektforslag. Indstillingen vedtaget
Læs mere her.

(Webgruppen fredag den 26. maj)

Sct. Hans
Revygruppen 105g blandet indgik allerede sidste år et tættere samarbejde med legepladsen Midgaard om at lave Sct. Hans bål for alle byens borgere. På 105g blandets møde d. 24. maj tilbød gruppen Egne Begivenheder fra Levebyprojektet, at tage sig af lydforholdene. Dette blev modtaget med kyshånd, og vi håber at mange flere end tidligere år vil kunne høre årets båltaler.

Hvem: Legepladsen, 105g blandet og "Egne begivenheder"
Hvor: Testrupvej 1
Hvad:

19.00: Pladsen åbner
20.00: Båltale ved Finn Smerup
20.30: Bålet tændes
Musik til kl. 22.45
Salg af øl, vand og popcorn.
(105g blandet og webgruppen fredag den 26. maj)

Få pladser til de 10-årige
30 børn på venteliste - kun ti bliver optaget. Det er situationen efter et statusmøde på storebørns-området i Mårslet.

SFO er kun et tilbud til børn til og med 3. klasse. SFO udskriver 40 børn fra 3. klasse. Deraf har seks fået fritidshjemsplads.
Juniorklubben optager for første gang slet ingen børn fra de kommende 4. klasser. Ventelisten er på 29 aktuelle børn.
Asgården optager ti. Ventelisten er på 30 "store børn".
I vid udstrækning vil de samme børn optræde på venteliste hos både Asgården og Juniorklubben. I det omfang børn kun står anført ét af stederne, gør det kun problemets omfang endnu større.

Juniorklubben - som egentlig har skiftet navn til Fritidsklubben - er i dag normeret til 60 børn. For kun få år siden passede de samme pædagoger "kun" 40 børn i de samme lokaler.
Asgården har normering til 72 børn fra 0.-7. klassetrin. Deraf må kun de 32 børn være "store", men institutionen vælger at køre med overnormering - vil komme op på 37 - for at imødekomme behovet.
Valhalla har også plads til børn fra 4.-7. klasse, men Valhalla's pladser udbydes ikke til de store. Når der er ledig kapacitet, fyldes der op med de små.
(webgruppen onsdag den 24. maj)

Glæde over 1. spadestik
"Så langt, så godt." Det var stemningen, der udgik fra de 60 fremmødte til 1. spadestik på TMG's nye klubhus mandag eftermiddag. Rådmand Niels Erik Eskildsen havde medbragt sin egen skovl og påbegyndte udgravningen til klubhusets kælder sammen med TMG's formand Ivan Dybvad og bestyrelsesmedlem Jytte Brandtoft fra Lokale- og anlægsfonden, som har ydet et stort tilskud til byggeriet.
Ud over disse tre holdt Inger Mikkelsen fra Mårslet skoles ledelse og Finn Smerup, formand for fællesrådet, taler. Fællesnævneren hele vejen rundt var "Tillykke, vi glæder os på byens og klubbens vegne og ser frem til at mødes i oktober."
Læs rådmandens tale her og se billeder fra begivenheden.
Fra klubhus til gennemtænkt arkitektur - læs TMG-formandens tale her
Læs fra de tidligere omtaler af projektet nedenfor.
(webgruppen mandag den 22. maj)

Frivillige flyttede jord og fliser
St. Bededag var der 8 - lørdag var der godt 30 frivillige og dertil et par venlige sjæle med store gravemaskiner.
Det var nok til, at plantestensmuren mellem basketbanerne og den gamle opkørsel til fodboldbanerne kunne ryddes. Dermed er vejen i bogstaveligste forstand banet til TMG's nye klubhusbyggeri.
1. spadestik bliver taget mandag d. 22. maj kl. 15. TMG's formand Ivan Dybvad, bestyrelsesmedlem Jytte Brandtoft fra Lokale- og anlægsfonden og rådmand N.E. Eskildsen fra Århus kommune udstyres med hver sit graveredskab og tager det første spadestik sammen.
Derefter vil byggeriet ligge stille, indtil TMG en af de allerførste dage i ugen har afklaret med skolen, hvordan byggeriet kan foregå uden at genere de ældste elevers eksamen i C-huset.
Klubhuset forventes at stå færdigt engang i efteråret. Det betyder væsentligt forbedrede faciliteter for TMG's medlemmer, men er også beregnet på at blive et værested for byen. Der bliver en lille kiosk, som formentlig skal drives i samarbejde mellem frivillige og en deltidsbestyrer. Ud mod hallen bliver der nogle vinduer, så man kan sidde i kantineområdet og følge aktiviterne i hallen.
Det nye byggeri ændrer adgangsvejen til hallen. Fremover skal adgangen til hallen ske via det nye klubhus. Det betyder, at man fra efteråret kan afvikle møder i skolens kantine uden at blive forstyrret af gæster til hallen.
Fra en tidligere omtale af byggeriet - læs her.
(webgruppen søndag den 21. maj)

Nordisk mesterskab til Mårslet
En helt ny sportsgren lagde i bededagsferien vejen forbi Mårslet. Resultatet var flere nordiske mesterskaber til Mårslet og Danmark.
Disciplinen var billard-hockey, en slags fodbold- eller hockey-spil, som afvikles på små borde med mål, pucks og miniature-stave til at skyde med.
Tre af spillerne, der deltog i arrangementet, kommer fra Mårslet - Jane Rasmussen, Mads Schmidt og Mikkel Sand. Netop Mikkel Sand fik to nordiske mesterskaber med sig hjem. Sverige vandt holdkampen. Læs flere resultater her og se et foto fra stævnet.
Under stævnet kiggede ca. 25 tilskuere forbi. De fik lov at låne borde og blev instrueret i det forholdsvis ukendte spil. Det vakte stor begejstring.
Se i øvrigt foreningens egen hjemmeside.
(webgruppen / DBHF søndag den 21. maj)

Om- og tilbygning på Kildevang
Byrådet har Kildevang på den næste dagsorden. I første omgang skal frigives 750.000 kr., men selve byggeprojektet er på næsten 20 mio.kr.
De 750.000 kr. skal bruges til videre projektering og projektforslag.
Fakta om projektet:

Lokalcenter Kildevang har i dag 8 beskyttede boliger, 25 ældreboliger og 21 plejehjemsværelser. De 21 plejehjemsværelser er alle uden eget toilet og bad.
Disse forventes om- og tilbygget til 23 plejeboliger med tilhørende servicearealer, herunder 1 korttidsplads.
Anskaffelsessummen for de 23 boliger er budgetteret til kr. 17.441.000 inkl. moms.
Anskaffelsesummen for servicearealet er budgetteret til kr. 2.325.000. Opførelsen af serviceareal forventes delvist finansieret ved overførsel af opsparet driftsoverskud på kr. 1.000.000 .
Ibrugtagning maj 2002.
Læs byrådsindstillingen her - vælg fra forsiden indhold, byrådet - og find derefter byrådsmødet 24. maj (nu under "tidligere byrådsmøder", se sag nr. 43.
(webgruppen torsdag den 18. maj)

Tunnel for byrådet
Tunnelen under banen kommer i byrådet 24. maj. Det oprindelige projekt, der ikke kunne gennemføres for de bevilgede 2,6 mio. kr., er nu ændret. Den samlede anlægsudgift anslås nu at blive på 3,6 mio. kr. Det betyder, at der mangler en mio. Den foreslår byrådet, at man finder ved at udskyde et stianlæg ved Ajstrupvej.

Læs mere om projektet her.
Læs byrådsindstillingen her - vælg fra forsiden indhold, byrådet - og find derefter byrådsmødet 24.maj (nu under "tidligere byrådsmøder"), se sag nr. 30.
(webgruppen torsdag den 18. maj)

Sidste skoledag
9. og 10. årgang har torsdag deres sidste skoledag inden eksamen. Det er en festdag både for dem selv og for skolens øvrige elever. Et af de store hit er karamellerne, som de ældste med rund hånd fordeler ud til de små. Fra programmet i øvrigt: Fælles morgenmad for afgangsklasserne, underholdning i hallen for B- og C-huset, og en traditionsrig fodboldkamp mellem lærere og elever.
(webgruppen tirsdag den 16. maj)

Film om SFO
Skolefritidsordningen fylder 10 år i efteråret. I den anledning optages der i den kommende uge en film på og om SFO. Filmen skal skildre institutionen og dagligdagen, og meningen er at tilbyde den til forældrene.
(webgruppen søndag den 14. maj)

Første spadestik på klubhus
Det nye klubhus i TMG bliver snart om ikke en fysisk realitet, så dog et konkret byggeprojekt. 22. maj kl. 15.00 bliver der taget første spadestik til det fem mio. kr. dyre projekt. I den anledning gæster rådmand Niels Erik Eskildsen fra Århus kommune og bestyrelsesmedlem Jytte Brandtoft fra Lokale- og anlægsfonden, der har ydet et stort tilskud til projektet, byen.
Klubhuset kom "i krise" sidste år, da licitationen viste, at byggeriet ville blive dyrere end forventet. I mellemtiden har TMG fået større tilskud hjem bl.a. fra Lokale- og anlægsfonden. Det betyder, at hovedparten af de planlagte besparelser er taget af bordet, og at byggeriet gennemføres med bl.a. udvendig svalegang, to omklædningsrum, et fitness-rum og et cykelværksted.
Sidste hurdle inden byggeriet er plantestensmuren vest for opgangen til banerne. Den skal væk. I den anledning indkalder TMG fodbold de frivillige, der kan, til at flytte jord og sten. Dette forarbejde kommer til at løbe fra St. Bededag til og med søndag den 21.
(webgruppen lørdag den 13. maj)

Ingen musikfestival
Musikfestivalen har kun 10 tilmeldte bands, hvilket er under halvdelen af det, man satsede på. Da der samtidig er Open Air koncert i Tangkrogen, har gruppen "Mårsletternes egne begivenheder" i samarbejde Karsten Dalsgård besluttet at aflyse arrangementet i år. Begrundelsen er, at hvis man skal starte sådan et arrangement op igen, skal det ske med manér og ikke som en svag afglans af hvad det kunne være.
"Det håber vi så kan lade sig gøre til næste år", siger gruppen.
(webgruppen lørdag den 13. maj)

Brev fra Gaza
Verner Pedersen fra Mårslet er p.t. udstationeret politimand i Gaza. Han har netop fundet Mårslet på nettet og skriver til projektet (gengivet med hans egen tilladelse):

Jeg arbejder pt. i Gaza i Israel, så det er dejligt, at kunne følge med i, hvad der sker i Mårslet - blot ved at kikke på hjemmesiden. Selvfølgeligt får jeg mail fra min familie og venner, men det er sjovt at sidde hernede og surfe rundt i Mårslets begivenheder.
(dejligt at det kan bruges på den måde - ... webgruppen lørdag den 13. maj)
Første bygherre på Hørretløkken
Boligforeningen af 1983 vil bygge almennyttige boliger på den nye Hørretløkken-udstykning. Boligforeningen har allerede fået meldt en kvote ud på 25 boliger.
"Og det vil vi gerne bygge. I udmeldingen står der ingenting om, at det skal være seniorboliger. Men det kan der følge et krav om senere", siger souschef Peter Nielsen på Boligkontoret i Århus, som administrerer bl.a. Boligforeningen af 1983.
Kvoten på 25 er en del af kommunens kvote på 150 for år 2001.
De 25 almennyttige boliger vil kun fylde en del af storparcellen. Der er altså plads til flere aktører også på dét område.
Det er Boligforeningen af 1983, der også har de almennyttige boliger på Visbjerg Hegn.
Der er også seniorboliger på vej andetsteds i byen - bag det forholdsvis nye seniorboligbyggeri ud mod Langballevej. Det er et projekt med 18 private / ustøttede andelsboliger.
(webgruppen torsdag den 11. maj)

Hørretløkken klar til salg
Hørretløkken-udstykningen bliver gjort klar til salg nu. Byrådet vedtog de sidste formalia i aftes. Nu skal der gennemføres åstedsforretning og formentlig ekspropriation, så kommunen får ret til at lægge et regnvandsbassin, en vej og nogle kloakledninger på Møllers grund - den private del ud mod Hørretvej.
Grundene kan formelt sættes til salg nu, men byggemodningen følger først hen over eftersommeren / efteråret.
Læs byrådsindstillingen her - vælg fra forsiden indhold, byrådet - og find derefter byrådsmødet 10. maj, se sag nr. 19.
(webgruppen torsdag den 11. maj)

Hørretløkken på vej gennem byrådet
28 villaparceller og en enkelt storparcel til offentligt støttede seniorboliger. Det kan kommunen formentlig sætte til salg i Mårslet efter byrådsmødet onsdag aften.
Grundene ligger på den omstridte Hørretløkken-udstykning, som Fælllesrådet har kæmpet en del med. Seneste kontrovers har bestået i at få afklaret, om lokalplanen består af det, der er trykt, eller det, teknisk udvalg har vedtaget:

Fællesrådet har ønsket præciseret udvalgsbeslutningen, at det kommunale areal skulle anvendes netop til villaer og seniorboliger.
Hvortil rådmand Hans Schiøtt har svaret, at det ønske fremmes "via udbud og salg", som det hedder - men ikke i lokalplanen. Den må nemlig ikke indeholde bestemmelser om, at boliger skal være forbeholdt en bestemt befolkningsgruppe - fx seniorer.
Hvis sagen går glat igennem byrådet onsdag, vil de 28 villaparceller og storparcellen til seniorboliger kunne sættes til salg umiddelbart efter sommerferien, vurderer det lokale byrådsmedlem Margrethe Bogner (S).
Næste etape består af 33 villaparceller og endnu en storparcel til seniorboliger. De vil formentlig kunne sættes til salg i 2001 - nærmere tidsangivelse findes ikke.

Pris for villagrundene: 600kr./kvm. for de første 800 kvm., derefter 200 kr./kvm.Prisen er iInklusiv tilslutning til kloak, el, vand og fjernvarme.

Vejtilslutning skal finde sted fra den nye rundkørsel over den private grund, der ligger ud mod Hørretvej. Den ejes af familien Møller, som ikke er begejstret for hverken vejen eller lokalplanen i sin helhed - læs mere her.
Se en tegning af lokalplanområdet her.
(webgruppen tirsdag den 9. maj)

Miljø i fokus
Isenkram og gode råd det ene sted, orm og gode råd det andet sted. Miljøet er i fokus i Mårslet i de kommende dage. Torsdag og fredag stiller de to grønne guider en mobil udstilling op ved brugsen - det er dem, der medbringer forskelligt isenkram indenfor haveudstyr. Søndag åbner Anne Ring-Sørensen, Vilhelmsborgvej 8, sin have for snak og gode råd om kompostering. Læs mere her.

2,2 mio. kr. i budget
Kirkens årlige regnskabs- og budgetmøde foregik sædvanen tro i fred og fordragelighed. Kirken får stillet midler til rådighed fra kirkeskatten via Sdr. Provsti, hvori der er 17 kirker. De sidste par år er der ikke tilfaldet Mårslet mere end de almindelige driftsmidler - dvs i det kommende år ca. to mio. kr. Kirken budgetterer desuden med ca. 200.000 kr. i indtægter fra kirkegård m.m.
(webgruppen tirsdag den 9. maj)

Fandt hjælp på "Mårslet på nettet"
En computer med Internet-adgang gør selv store projekter lidt mere overkommelige.
Det har John Jensen, oldebarn til Hans og Maren Jensen, der i 1880 købte jord fra Præstegården og byggede Møllegården med tilhørende vindmølle og bageri, fået bevis for.
John Jensen bor i dag i Los Angeles i USA, men har stor interesse for sin slægts rødder, og han planlægger et besøg i Mårslet, Vilhelmsborg og Århus fire dage i slutningen af maj/ starten af juni.
Oldebarnet faldt på Internettet over den nye hjemmeside for 8320 og fandt dér Ingerlise Wendland, der er nævnt som kontaktperson til Lokalhistorisk arkiv. Han ringede - og arkivet gør nu alvor af deres ord, at man kan kontakte dem, hvis man ikke kan besøge arkivet på de officielle åbningstider. Arkivt åbner for ham, når han kan, og arkivet og Hans Møller bistår desuden med besøget på Vilhelmsborg og i Århus.
(webgruppen tirsdag den 9. maj)

Kiosk på nye hænder
CitiKiosken på Tandervej 6 skal sælges.
"Fra starten var det kun meningen, at jeg ville være her i to år. Men det har jo været spændende nok," siger den 27-årige indehaver Thomas Hansen.
Han har, som han udtrykker det, "et par følere ude":
"Der er nogle, der har været interesserede. Men det er ikke sikkert, det hverken bliver gennemført i år eller næste år."
Thomas Hansen har ingen konkrete planer for, hvad der skal ske, når han får kiosken solgt:
"Mit fag er egentlig regnskab og økonomi, og det vil jeg gerne tilbage til," lyder den umiddelbare melding.
Thomas Hansen drev kiosk i Hornslet i tre år, før han kom til Mårslet.
Før hans tid stod den tidligere bankbygning tom et par år. Byens gamle kiosk lå før i det, der nu er pizzaria.
(webgruppen søndag den 7. maj)

Markedsdag gav 12.500 kr.
Glade beboere, en lind strøm af gæster og 12.500 kr. i kontant overskud. Det blev resultatet af markedsdagen på Kildevang i lørdags.
Arrangementet var til fordel for en ny bus til lokalcentret. Den gamle er udtjent, og en ny koster 300.000 kr., som skal skaffes ved frivillige bidrag.
Med lørdagens overskud er der nu 122.500 kr. i puljen.
Kagekonkurrencen blev vundet af Birgit Sørensen, der arbejder i køkkenet på Kildevang.
(webgruppen søndag den 7. maj)

Fodbold
TMG er alene i spidsen af serie 3. Torsdag aften spillede klubbens førstehold uafgjort 1-1 mod rækkens andet tophold Hørning i en kamp, der blev overværet af cirka 125 tilskuere. TMG burde efter spillets fordeling have vundet kampen, men havde svært ved at udnytte de chancer, der blev skabt.
Tidligere på ugen fik Hørning frataget tre point, fordi holdet i en tidligere kamp har stillet med en "ulovlig" spiller. Det betyder, at TMG nu er alene på førstepladsen i serie 3.
Tirsdag den 9. maj spiller TMG's førstehold fjerde runde i landspokalturneringen i en spændende vind eller forsvind-kamp mod Silkeborg Boldklub, der til daglig spiller i serie 2. Kampen spilles kl. 19.
(webgruppen torsdag den 4. maj)

Winnenden
Onsdag morgen kl. 7.00 tager skolens 8.-klasser på den årlige udveksling med Winnenden. Læs en tysk rapport fra et tidligere besøg via skolens side (venstre spalte).
(webgruppen tirsdag den 2. maj)

Indsamling til ny bus
Kildevang skal bruge 300.000 kr. til en ny bus - den gamle er for dyr at reparere på.
De 110.000 kr. er allerede i hus, indsamlet ved enhver given lejlighed efter princippet "mange bække små....".
Yderligere et stykke vej skulle Kildevang gerne komme på lørdag. Da er der markedsdag med forskellige aktiviteter, blandt andet en kagekonkurrence, hvor kagerne først bedømmes og siden sælges til fordel for bussen.
Bussen bliver blandt andet brugt til udflugter og fast til at køre de gamle ned til Kildevangs sommerhus i Rude. Lokalcentret tager afsted flere gange om ugen, hver gang med ni beboere.
www.maarslet.net vil følge indsamlingen løbende.
Læs mere om arrangementet lørdag den 6. maj her.
(webgruppen mandag den 1. maj)

Kirkekor til Island
Onsdag den 31.maj tager 18 piger, 2 drenge og 4 voksne fra Mårslet til Island for at deltage i Norbusang, et korstævne, som er del af programmet for Reykjavik som en af Europas kulturhovedstæder. Børnene skal synge på gader og torve, i varehuse og i koncertsale. Afslutningskoncerten er lørdag den 3. juni, men derefter tager børnene fra Mårslet til Islands Østkyst. Sidste år havde koret en islandsk pige i Mårslet. Hun har inviteret Mårslet-børnene på genbesøg. Den del af opholdet skal vare fire dage.
Turen forventes at koste 110.000 kroner, men hovedparten er i hus.
(fra MårsletBladets maj-nr.)

Mårslet i cyberspace
Færdig bliver den aldrig, for mulighederne er uendelige - både teknisk og indholdsmæssigt. Men 1. maj overdrager webgruppen under væreby/leveby officelt den nye webside for 8320 til sine brugere. Dermed følger også et ansvar. Læs mere her.