Juni måneds nyt
1/6/2000

Sti til Vilhelmsborg udskudt

Det længe planlagte anlæg af en primitiv sti fra Mårslet til Vilhelmsborg er blevet udskudt til efter sommerferien. Årsagen til forsinkelsen er, at der fortsat mangler en sidste kommunal godkendelse af projektet.

Al planlægning i forbindelse med stien er gjort færdig i emnegruppen Mårsletternes Fælles Opgaver under Væreby-Leveby projektet.

Selve arbejdet med at lave stien skal udføres på en fornøjelig og hyggelig arbejdsdag, hvor alle interesserede borgere i og omkring Mårslet indbydes til at deltage. Med andre ord skal stien skabes ved frivillig arbejdskraft fra så mange mårslettere som muligt.

Stiens første etape, som det fortsat er meningen at etablere i år, skal gå fra regnvandsbassinet ved Langballevænget, følge en grøft ned til Giber Å, passere åen via en gangbro og derpå følge åen ud til Vilhelmsborg.

Etape nummer to, som forhåbentlig kan etableres i 2001, skal begynde ved Bomgårdshaven midt i Mårslet og i den anden ende støde til første etape.

Mårsletternes Fælles Opgaver har i løbet af foråret indhentet tilladelse til stiens første etape fra såvel Århus Amt som Århus Kommunes naturforvaltning. Sidstnævnte har desuden via Den Grønne Pulje bevilget 50.000 kr. til indkøb af materialer til sti og bro.

Nu mangler blot en sidste tilladelse fra kommunens ejendomsforvaltning. Ejendomsforvaltingen administrerer den kommunale jord, som stien skal anlægges på.

Mårsletternes Fælles Opgaver havde håbet på at få ejendomsforvaltningens godkendelse i rette tid til, at stiens første etape kunne have været udført nu i juni. Men sagens papirer er tilsyneladende blevet væk et eller andet sted på vejen mellem natur- og ejendomsforvaltningen. I hvert fald mener ejendomsforvaltningen sig endnu ikke i stand til at tillade mårsletterne at lave sti på kommunens jord. Derfor kan det først blive på den anden side af sommerferien, at Mårsletternes Fælles Opgaver inviterer alle i byen til Store Stidag.

(På emnegruppens vegne: Per Henrik Hansen)

Nye initiativer for unge
Levebyen støtter et nyt initiativ fra de unge. De ønsker eftermiddagsåbent i Flash for skolens ældste årgange og aftenåbent i Midgården for 6.-7.-klasserne. Projektet har fået 10.000 kr. i støtte fra væreby/leveby. Læs, hvad de unge selv ønsker (referat fra ungegruppen) og økonomigruppens beslutning. Et tilskud skal primært dække diverse personaleomkostninger.
(webgruppen lørdag den 24.juni)

Vellykket Sct. Hans
Sct. Hans Aften på plænen mellem klubben og åen blev et vellykket arrangement med et par hundrede gæster og et bål, der på ingen måde havde taget skade af dagens regnbyger. Dertil kom almindeligt hyggeligt samvær, som det hører arrangementet til, og lyd, så man kunne høre både båltale og musikken til midsommervisen. Lyden har før været et problem. Derfor havde arrangørerne, revyforeningen "105g blandet" og legepladsen, søgt samarbejde med en af grupperne under væreby/leveby - og fået stablet tilstrækkelig lyd på benene. Derfor kunne Finn Smerups båltale faktisk høres. Han talte om kvalitet hen over et årtusindeskifte.
Se billeder fra aftenen.
(webgruppen lørdag den 24.juni)

Ny fremskudt telefoncentral i Mårslet
Det er et tidskrævende projekt at gøre livet lettere for telebrugerne i Mårslet. Tele Danmark, der bygger i det gamle vandværk ved åen midt i Mårslet, har arbejdet mere end et år på at klargøre huset til og indrette en ny supermoderne "teknik-hytte" - som Tele Danmark selv kalder det - i det gamle vandværk. En "teknik-hytte" er en fremskudt central.Nu skulle afslutningen nærme sig: Omstillingen til den nye central ventes at ske på onsdag den 28. juni.
Mårslet har hørt under Tranbjerg i ca. 30 år, og centralen for Mårslet kommer også i fremtiden til at hedde Tranbjerg.
Tilhørsforholdet er baseret på et hovedkabel, som længe har haft for lille kapacitet.
Det har Tele Danmark hidtil rådet bod på med nogle teknikskabe på henholdsvis Gl. Bedervej og i Visbjerg Hegn. Men de kan ikke understøtte ISDN, nummerviser, viderestilling og anden ny teknik.
Hvis Tele Danmark ville tilbyde alle kunder fuld service, skulle der derfor enten graves et nyt hovedkabel ned mellem Tranbjerg og Mårslet, eller bygges en ny "teknik-hytte".
For flertallet af telefonabonnenterne betyder den fremskudte central ingenting, men ca. 400 vil få forbedrede muligheder.
Selve omstillingen til den nye central vil kun tage ti minutter. Det ventes at ske, uden at forbrugerne mærkerne det. Derefter forestår endnu nogle måneders arbejde i vandværket.
Det næste skridt inden for internet-teknologi er det såkaldte ADSL, som sætter tempoet endnu mere op på Internet-forbindelserne. Det kræver ikke nye faciliteter på centralerne - kun hos brugerne.
(webgruppen fredag den 23. juni)

Åben have i Testrup
Igen i år afholdes der åben have hos familien Olesen, Testrupvej 117 i Testrup. Det sker i weekenden den 24. og 25. juni - begge dage kl. 10-17.
Haven, der er på godt 1700 kvadratmeter, byder på flere nyheder - bl.a. en udsigtshøj med "hus", som blev færdiggjort i efteråret. Det japanske afsnit er blevet udvidet, så ud over ca. 700 forskellige stauder - alpine såvel som almindelige - er der en masse nyt at kigge på.
Haven er delvist bygget op i sten i flere forskellige niveauer med en række gode eksempler på, hvor godt planter og sten trives sammen. Der er forhøjede rhododendron-bede med ca. 70 forskellige sorter samt over 180 forskellige mere eller mindre sjældne træer og buske, hvoraf flere er ret ualmindelige på vore breddegrader.
Haven har også en rosenpergola, som netop nu står i fuldt flot, samt ca. 70 forskellige fritvoksende roser, hvoraf flere hører under gruppen "historiske engelse roser".
Haven har også japanske inspirerede anlæg med flere vandpartier, heraf et stort med fisk i.
Haven er let at finde - den ligger lige over for Testrup Højskole, og er man bare en lillebitte smule haveinteresseret, er den et besøg værd.
Der er mulighed for at erhverve sig enkelte mere eller mindre sjældne planter.
Skulle man være interesseret, men forhindret i denne omgang, åbner haven igen 5. og 6. august.
(pressemeddelelse lørdag den 17. juni)

Hårdt - til gengæld ulønnet
Lokalhistorisk samling på hovedbiblioteket er ved at sætte tal på vielserne i Århus amt i perioden 1780-1850. I den forbindelse søger arkivet kontakt med en eller flere, der vil taste Mårslet Sogn ind. Det er hårdt arbejde - til gengæld frivilligt og helt ulønnet.
Opgaven er beregnet til 14 dage for én. Man kan sidde hjemme med det. Lokalhistorisk samling har fået udviklet et program, som man kan låne. Oplysningerne ligger på mikrofilm, men enten kan man låne en læser dertil, eller også kan man sætte sig hen og arbejde et sted, hvor der er en læser til rådighed.
Oplysningerne skal gøres tilgængelige på internettet, se Lokalhistorisk samling, Århus. De skal give slægts- og lokalhistoriske forskere nem adgang til indblik i befolkningens mobilitet i denne periode. I kirkebogens vielsesoplysninger står der nemlig, hvor de to unge kommer fra. I folketællingerne fra den tid er ikke angivet fødested.
Både Tranbjerg, Malling og Beder er i gang med at taste deres tal ind, men Mårslet er altså endnu et sort hul på dette landkort.
Interesserede kan henvende sig til Lokalhistorisk samling på hovedbiblioteket, tlf. 87 30 45 00.
(webgruppen lørdag den 17. juni)

Store Flagnat i Testrup
Natten mellem fredag den 16. og lørdag den 17. juni bliver Testrup Højskole forvandlet til "Store Flagnat". Det gådefulde navn dækker over en performance, som indledes kl. 23. Den indeholder happenings, tableauer og diverse optrin. Der opføres også et teaterstykke, som er blevet til i samarbejde mellem skrivelinjen og enkelte fra teater- og musiklinjen.
Alle er velkomne, og der er fri entré.
(Fra Århus Stiftstidende fredag den 16. juni)

Afslutning på skolen
Det er afslutningernes uge på Mårslet skole.
Onsdag var turné-dag for valgholdene i musik i 6. og 7. klasse. De havde planlagt at stille op på den egentlige musikfestival i juni Mårslet. Da den blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, besluttede de at sige farvel og tak til dette skoleår ved at gennemføre deres egen "traktor-turne".
De unge startede med en times koncert foran et veloplagt publikum i skolegården i Mårslet. Derefter gik turen først til Malling, dernæst Beder. På repertoiret var numre som "Løb, Samson løb", "Hjerter af honning", "Keep on moving" og "Fly on the wings of love".
De cirka 30 elever cyklede. Musikken bragte de med sig på en lille lastbil.
Eleverne fik sig spillet varme og fandt "hen ad vejen" også ud af, hvordan de skulle komme i dialog med publikum. Det betød, at dagen blev en stor koncertoplevelse også for de optrædende.
Om aftenen var der dimissionsfest for afgangseleverne fra 9. og 10. klasse. Efter skoleleder Bodil Hvids tale fik eleverne deres afgangsbeviser overrakt. Det betød adgang til nogle karakterer, som de ikke har set før. Det gav stor glæde og mindre skuffelser - og megen summen omkring hinandens papirer.
7. klasses valghold i musik stillede op igen, og skolebestyrelsens formand Birthe Jørgensen sagde tillykke på vegne af skolens forældre. Derefter gik klasserne og deres forældre ud i mindre grupper, inden arrangementet sluttede hen på aftenen.
(webgruppen torsdag den 15. juni)

Sin egen afslutningskoncert
Århus Musikskoles afdeling i Mårslet holdt onsdag sin egen meget vellykkede afslutningskoncert. Musikskolen var også med på forårskoncerten i hallen i april, men det er ved at være så stort et arrangement, at de mindste i musikskolen har svært ved at blive set og turde deltage. Derfor blev der onsdag gennemført en egentlig musikskoleafslutning - et arrangement, der fik næsten intim karakter i A-husets fællesareal, med små 100 deltagere og tilskuere, og med bedre tid og mere rum omkring de enkelte optrædende.
Musikskolen tilbyder i Mårslet blandt andet en treårig musikalsk legestue, klaver- og klarinet-undervisning, trommer - og fra næste år også en guitar-skole.
Koncerten var meget alsidig - med de små syngende og dansende legestuebørn i den ene ende af repertoiret, og de trommespillende rytme-drenge i den anden ende.
Læs mere om musikskolen her.
(webgruppen torsdag den 15. juni)

Fra sidste byrådsmøde
Tunnellen har været en ekstra tur i byrådet. Da den sidst var for, fandt byrådet pengene til fordyrelsen af projektet ved at tage fra en længe ønsket stiforbindelse mellem Malling og Ajstrup.
Det er nu lavet om.
Læs byrådets vedtagelse - og se samtidig beslutningen om at give penge fri, så arbejdet med at anlægge en ekstra fodboldbane kan gå i gang.
Kald Århus kommunes hjemmeside her - vælg derefter "indhold" i venstre spalte, byrådet, tidligere byrådsmøder og vælg sidst byrådsmøde 7. juni. Se dagsordenpunkterne 62 (tunnel) og 70 (fodboldbane)
(webgruppen tirsdag den 13. juni)

Medaljeløbets resultater
Mårslet Cykelmotions børnecykelløb i sidste uge gav følgende resultater og medaljer:

Navn Km Tid Medalje
Christian 10 21 min. Guld
Jens 10 19,5 min. Guld
Anne 7 38,5 min. Bronze
Eva 7 39 min. Bronze
Jesper 10 23,15 min. Sølv
Morten 7 20,05 min. Bronze
Jacob 7 22,02 min. Bronze
Christa 7 44 min. Bronze
Cristine 7 44 min. Bronze
Katrine 7 45,3 min. Bronze
Rasmus 10 29,3 min. Bronze


Løbet udviklede sig i øvrigt, som den slags før er set:
En trådte så energisk i pedalerne, at kæden røg af. Han måtte bære sin cykel hjem.
Et par andre blev væk på ruten, som var tæt mandsopdækket fra den arrangerende klubs side - så forbavselsen var stor over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Selv om begivenheden ikke gav anledning til det mindste uro, var der glæde og lettelse, da de savnede pludselig dukkede op.
Medaljeoverrækkelsen fandt sted umiddelbart efter løbet.
(webgruppen og Mårslet Cykelmotion tirsdag den 13. juni)
Aktiv-Prisen til Smerup
Aktiv som få, altid om sig på vegne af 8320, utrættelig i sin energi.
Finn Smerup, der i formiddags modtog den genindstiftede Aktiv-Prisen, er en værdig prismodtager. Hans indsats for byen er lang og dækker alle aldre og aspekter.
Han startede i TMG, men har siden 1997 været formand for Fællesrådet, hvor han varetager hele postdistriktet 8320's interesser. Han kærer sig om byen på et politisk-administrativt plan, men også på det kulturelle. Senest er han således medstifter af foreningen "Mårslet ... fra væreby til leveby", som har tillige er formand for.Prisen bestod af en pokal, Ib Møllers nye bog om Vilhelmsborg og en check på 1000 kr., som Finn Smerup med det samme gav videre til Fællesrådet.
Læs filialbestyrer Torben Grønlunds overrækkelestale og se et foto fra overrækkelsen.
Overækkelsen skete foran et stort publikum ved Centerforeningens traditionsrige pinsefest på butikstorvet foran banken og bageren. "Kelds kulinariske Kapel" sørgede for musikalsk underholdning.
(webgruppen lørdag den 10. juni - tegning: S. Voxtorp)

Succes for børnenes festival
Børnefestivalen i Mårslet har næppe nogensinde været så omfattende og næppe heller været så stor en succes som i år. 5-600 glade børn har i to dage myldret ind og ud mellem flere hundrede voksne, en endeløs række af gratis aktivitetstilbud og musik og dans i massevis.
De optrædende var primært institutionernes og dagplejens egne børn, der denne ene gang om året har mulighed for at vise deres kunnen for et rigtig stort publikum. En stor del af børnenes forældre kom til stede begge eftermiddage og tilbragte flere timer på pladsen.
Fritidsklubben - der førhen hed juniorklubben - benyttede lejligheden til at genvinde rekorden i en disciplin, institutionen selv opfandt for to år siden: Body-bowling. 12 børn stillede op og kastede sig en efter en hen over en sæbefyldt presenning. Når de formåede at dreje kroppen rigtigt undervejs, væltede de et antal flasker, som gav forskellige point.
Den to år gamle rekord blev slået sidste år af en institution fra Sjælland. Men fritidsklubben genvandt titlen fredag eftermiddag i en tæt kamp foran et stort og ivrigt heppende publikum, der nær havde taget pippet fra sidste og afgørende mand i rekordforsøget. Han overvandt sg selv og scorede under stor jubel langt mere end det nødvendige antal point - så Mårslet fik titlen hjem igen. Læs point-listen her.
Se billeder fra børnestivalen her og fra juniorklubbens rekordforsøg her.
(webgruppen fredag den 9. juni)

Rundvisning på Vilhelmsborg
Arkitekt Ib Møller er ekspert i Vilhelmsborg. Han har netop udgivet en bog om herregården og dens historie, og Ib Møller har desuden været med som arkitekt på ombygningen fra herregård til hestesportscenter.
Ib Møller er derfor en kompentent leder af den rundvisning, som Østjysk Hjemstavnsforening tirsdag den 20. juni afholder på Vilhelmsborg. Arrangementet forventes at vare et par timer. Det starter kl. 19 foran hovedbygningen.
Læs om Ib Møllers bog her.
(fra Århus Stiftstidende fredag den 9. juni)

Penge til boldbaner
Nu kommer den nye fodboldbane i Mårslet - hvis ellers byrådet på sit marathon-møde onsdag/torsdag når til sag nr. 70, som handler om at frigive 2,3 mio. kr. til anlæg af nye fodboldbaner ved Skjoldhøjskolen og Mårslet skole.
Kommunens 4. magistrat købte arealet til den nye boldbane i 1997. Der var landbrugspligt på jorden, men amtet gav dispensation fra denne. Til gengæld gælder dispensationen kun til og med år 2000. Hvis arealet ikke er anvendt til fodboldbane inden da, skal kommunen søge dispensation igen.
Dét faktum, samtidig med at Mårslet har en forholdsvis lav dækningsgrad med hensyn til boldbaner, er formentlig årsag til, at der kommer skred i sagen nu.
Pengene rækker kun til selve anlægsarbejdet, som sættes i gang snarest - hvis ellers byrådet godkender, at pengene bliver givet fri. Efter anlæg af græsset skal banen hvile mindst et år, før der må spilles på den.
"Vi er ganske tilfredse med, at baneudvidelsen gennemføres nu - behovet er stort. Det er min opfattelse, at når den nye bane kan tages i brug, så vil behovet være dækket i en god periode fremover, også selvom der vil komme en fortsat medlemsstigning," siger TMG's formand Ivan Dybvad.
Læs byrådsdagsordenen her - og kald dagsordenen direkte fra kommunens forside. Se sag nr. 70.
(webgruppen onsdag den 7. juni)

Postkasser brudt op
Post Danmark måtte tirsdag morgen samle 30-35 ødelagte og regnvåde breve ind på pladsen foran stationen i Mårslet. Postkasserne var brudt op natten til tirsdag, og indholdet gennemsøgt - formentlig for at se, om der var værdigenstande imellem.
"Vi har rekonstrueret afsenderne på samtlige breve, vi har samlet ind. Men vi ved jo ikke, om tyvene har puttet nogle breve i lommen. Derfor kan vi kun opfordre folk, der har lagt forsendelser i postkasserne natten til tirsdag, til at tjekke, at brevene enten kommer retur eller er nået frem til rette modtager," siger Helle Blekinge-Rasmussen, informationskonsulent i Post Danmark, til Århus Stiftstidende.
Hærværket vurderes i JP Århus til at være gået ud over alle breve, der er lagt i en af postkasserne mellem middag grundlovsdag - dvs den 5. juni - og tirsdag morgen. Blandt det, der lå tilbage på pladsen foran posthuset, var girokort og ansøgninger om SU.
Hvis man har spørgsmål vedr. sagen, kan man kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 89 35 80 00.
Samtidig med hærværket mod breve og postkasser er der begået indbrud i en postbil på pladsen.
(Fra Århus Stiftstidende og JP Århus onsdag den 7. juni)

Velbesøgt Grundlovsarrangement
Borgere i alle aldre var med, da Borgerhusets traditionsrige grundlovsarrangement i byens have i eftermiddags blev afviklet i glimrende vejr og god stemning - og med nogle tilpas alvorsfulde ord fra Testrup Højskoles forstander Jørgen Carlsen om dagens tema: Grundloven.
Jørgen Carlsen talte om demokratiet som en selvfølge eller som noget, man konstant skal arbejde for. At demokratiets styrke netop er at kunne rumme uenigheden og diskussionen - og at det ikke er specielt glorværdigt, at så mange sager i vores ypperste demokratiske organ, Folketinget, afgøres ved afstemning. Afstemning er udmærket, mente han, men kun som en strømpil for, hvor langt man er nået i en diskussion.
Jørgen Carlsen mente (naturligvis), at såvel politikere som politisk og juridisk administration kunne have godt af et halvt års tvungent højskoleophold - "ikke for højskolernes skyld, men for demokratiets" - hvor de kunne lære at lytte til folket og hinanden.
Det synes publikum også, hvis man kan dømme efter den afsluttende applaus.
Læs talen her.
Efter Carlsens tale underholdt det lokale kor Rusty Cotton og et lokalt orkester med Jan Kolling og Ole Nørskov i front.
Se billeder fra arrangementet.
(Webgruppen mandag den 5. juni)

Besøg fra USA
Læs Hans Møllers og Ingerlise Wendlands beretning om dansk-amerikaneren John Jensens besøg i Mårslet.
(Webgruppen mandag den 5. juni)

Rekordoverskud
Mindst 27.000 kroner i overskud. Sådan lyder første melding fra det trætte mandskab bag TMG's loppemarked lørdag. Holder optællingen, er det ny rekord. De to foregående år har resultatet været på 25.000.
Jacob Lind fra håndboldfdelingen er særdeles tilfreds med resultatet:
"Siden forrige torsdag har arrangørerne været meget nervøse for årets loppemarked, som sidste weekend måtte flyttes p.g.a. vejret.
Ved at flytte loppemarkedet til så lang en weekend i forbindelse med flere helligdage, opstår mange usikkerhedsmomenter, så som at mange hjælpere har disponeret til anden side, og mange af byens borgere vil være taget på lang weekend - hvilket ville kunne svække omsætningen.
Det har også været vores fornemmelse, at mange har været bortrejst i weekenden, og der var ikke helt så mange besøgende, som der plejer at være.
Derfor er arrangørerne meget lettede over weekendens resultat og overraskede over, at vi endnu engang kan præstere rekordoverskud."
Der var seks, der havde gættet rigtigt på vægten på den gris, der gik i en indhegning på pladsen hele dagen. Den vejede 88 kg. Da der var så mange vindere, besluttede Åge Borgbjerg på stedet at donere en gris ekstra til loppemarkedet - så to af de seks vindere fik en gris med hjem.
Den første gris var doneret af Jens Thomsen.
Jacob Lind er i øvrigt flere gange i dagens løb blevet spurgt, om folk i byen må kontakte ham, når de skal planlægge have- og vejfester. Han synes at have en heldig hånd med at tilrettelægge udendørs arrangementer. Sidste lørdag var det blæsende og regn - i dag strålende solskin. Se billeder fra dagen.
(Webgruppen lørdag den 3. juni)

Skoleferien sig nærmer
Fredag den 16. juni lukker skolen ned for sommerferien. I dagene op til er alle normale aktiviteter sløjfet.
Onsdag den 14. er der dimissionsfest for afgangseleverne og deres forældre.
Torsdag den 15. juni er der aktivitetsdag for de resterende elever.

0.-3. klassetrin tager i skoven sammen med 8., der hjælper de små.
4.-5. klassetrin har aktivitetsdag på skolen.
6.-7. klassetrin har aktivitetsdag uden for skolen.
Mødetid for alle: 8.00-11.40 - ligesom fredag den 16., der er skoleårets sidste skoledag. Da er det normale skema også sløjfet. Klasserne skal være sammen med deres klasselærer hele dagen, og 10.30-11.15 er der fælles afslutning i skolegården for samtlige elever og lærere.
For første gang i flere år har børnene syv ugers ferie - den plejer "kun" at være på 6½.
Første mødedag efter ferien er derfor mandag d. 7. august - undtagen for de nye børnehaveklasser, der først møder torsdag den 10. august.
(Webgruppen lørdag den 3. juni)

Nej tak til at bestemme ferie
Skole er ikke, hvad skole var engang. "Dengang" kunne man måske tage sine børn fri uden for de officelle skoleferier og hjælpe med nogle lektier for at bøde på den manglende undervisning.
I dag er meget skolegang tilrettelagt som anderledes aktiviteter, som forældrene ikke kan erstatte.
Derfor betyder "ureglementeret" ferie, at der ofte skal tages særligt hensyn til den fraværende, når han eller hun kommer tilbage.
Hvis det sker 13 gange i en klasse i et skoleår. forstyrrer og påvirker det klassen som helhed.
Derfor har skolebestyrelsen ved Mårslet skole sagt nej til skolerådmand Niels Erik Eskildsen, der har spurgt, om skolerne ønskede mulighed for fleksibel ferie - muligheden for at planlægge ferien lokalt for hver enkelt skole.
(Webgruppen lørdag den 3. juni)

Cykelløb for børn
Der er medaljer til alle, når Mårslet CykelMotion torsdag den 8. juni kalder byens børn til cykelløb.
Arrangementet henvender sig til børn mellem ni og 14 år. Der er to ruter: En på syv og en på 10 km. De går ud over Testrup / Ravnholdt - de største børn derfra med en afstikker ud over Tiset og Battrup, mens de mindste kommer retur direkte via Battrup.
Der er medaljer til alle. Inden for bestemte tider får alle guld, en anden tidsramme giver sølv, og alle, der ikke opnår guld eller sølv, får bronze. Løbet starter kl. 18 fra parkeringspladsen ved hallen.
Sidste år deltog 30 børn. I år forventes 40-50.
Sidste år blev børneløbet gennemført i samarbejde med Odder Cykelklub, i år klarer CykelMotion sig alene. Dog på den måde, at hvis nogen børn får smag for at cykle og gerne vil i kontakt med den store cykelklub i Odder, så formidler Mårslet CykelMotion kontakten.
Se i øvrigt CykelMotions egen hjemmeside.
Tiderne, der giver de forskellige medaljer:


7 km.: Tider til guld - til sølv - til bronze
Piger 9-10 år 17 min. 20 min. 21 min. +
Drenge 9-10 år 16 min. 19 min. 20 min. +
10 km.:
Piger 11-14 år 25 min. 26 min. 27 min. +
Drenge 11-14 år 23 min. 24 min. 25 min. +


(Webgruppen fredag den 2. juni)