Juli måneds nyt
1/7/2000

Socialpædagogisk opholdssted på Eskegården
Eskegården - den eneste tilbageværende gamle gård i bymidten i Mårslet - skal være socialpædagogisk opholdssted for belastede unge "i den lettere ende af skalaen", som en af drivkræfterne bag projektet, socialpædagog Ole Damkjær, udtrykker det. Han taler om unge med en "uhensigtsmæssig adfærd". Det vil fx sige unge med begyndende kriminalitet og unge med problemer derhjemme eller på en tidligere skole.
Brugere:

Gården har i et par år - frem til april i år - været brugt til efterbehandling og udslusning for i alt knap 15 18-25 årige misbrugere. De har haft kortere ophold i Mårslet.
Det nye klientel vil i modsætning hertil skulle opholde sig på institutionen i gennemsnitlig to-tre år, forudser Ole Damkjær, og vil være så velfungerende, at projektet satser på samarbejde både med Mårslet skole og TMG.
På sigt skal der bo fem unge på gården, som i øjeblikket er under ombygning. OleDamkjær satset på, at den første vil kunne flytte ind omkring 1. september.
Hvem de unge konkret er, ved Ole Damkjær endnu ikke. Bestræbelserne går på at sammensætte gruppen bredt, så den får familiemæssig karakter med en vis spredning både på alder og køn.
Netop byens tilbud inden for fritid, dvs. idræt og ungdomsklub, samt skole, de lokale indkøbsmuligheder og den lette adgang til offentlig transport er blandt Mårslets mange fortrin, mener Ole Damkjær, som overvejer mulighederne for, at Eskegårdens landbrug på sigt kan bruges til at afprøve de unges erhvervsønsker.
Han hæfter sig desuden i en beskrivelse af projektet ved, at de foregående to års udslusning "ikke har givet anledning til negative oplevelser eller reaktioner fra beboerne omkring os, tværtimod har vi haft et positivt samarbejde med vore nærmeste naboer."

Faciliteter:

Det socialpædagogiske opholdssted råder ud over Eskegården over en ejendom i Malling, hvor der er indrettet ungdomsboliger. De skal bruges som udslusning efter Eskegården.
Projektet har desuden brugsret til galeasen "Karen" i Horsens. Der er plads til ni personer.
Vedr. tilladelser:

Projektet er under behandling i Børn- og unge-afdelingen i amtet, som skal godkende opholdsstedet og i givet fald vil få tilsynsforpligtelsen.
Projektet ér godkendt i amtets planlovsafdeling, som inddrages, fordi gården ligger i landzone. Der er ankefrist til 16. august.
Ved en nabohøring før plan-tilladelsen kom der to indsigelser. I den ene hedder det, at gården bør drives som landbrug, fordi der er landbrugspligt på jorden, og vedkommende frygter desuden uro i området. I den anden hæfter man sig ved, at gårdens ejere ikke agter at drive landbrug, og mener bl.a, at det vil kræve tilladelse til at nedlægge ejendommen som landbrug. De fremhæver gården som et væsentligt element i byens grønne profil, som også i den kommunale planlægning er nævnt som et vigtigt karaktertræk for byen. En ændret anvendelse af gården vil derfor gå imod hidtidig planlægning, mener klagerne.
De påpeger samtidig, at det er uheldigt, at nabohøringen er placeret midt i sommerferien, hvor nogen måske er afskåret fra at give deres mening til kende.
Det nye opholdssted vil - hvis godkendelsen kommer i hus, som der er søgt - blive fast arbejdsplads for fem medarbejdere plus en fast vikar. Blandt medarbejderne vil være Ole Damkjær selv og hans bror, Mogens Damkjær.
Opholdsstedet vil lægge beslag på hovedparten af gårdens bygninger. En mindre del er lejet ud som lager for en kunsthåndværker-butik.
Hovedparten af de 40 tdl. jord, der hører til Eskegården, er p.t. forpagtet ud. Eskegården har dog selv beholdt det allernærmeste jord - bl.a. marken op mod brugsen, hvor der i øjeblikket går skotsk højlandkvæg.
Ole Damkjær oplyser, at man er velkommen til at besøge ham på gården, hvis man har spørgsmål vedrørende det nye opholdssted. Man kan også ringe på tlf. 24 27 84 01.
(webgruppen torsdag den 27. juli)

Nye seniorboliger til Mårslet
15. august tages de sidste formelle skridt før et nyt seniorbolig-projekt i Mårslet. Der er tale om et privat, ustøttet andelsboligbyggeri. Det hedder Hasselhegnet og skal ligge bag det seneste seniorbolig-byggeri på Langballevej. Se tegning.
Den 15. august stiftes foreningen bag det nye byggeri. Ganske kort tid derefter går gravemaskinerne i gang, og de første huse ventes klar omkring 1. marts 2001, oplyser ejendomsmægler Christian Bugge, DanBolig i Beder.
Byggeriet er tegnet af arkitekt Poul H. Poulsen fra Møller & Grønborg i Beder. Det består af 18 boliger mellem 78 og 105 kvadratmeter plus et fælleshus, hvori der indrettes et værelse til byggeriets overnattende gæster.
Hovedparten af de 18 boliger er solgt. De billigste koster 242.000 kr. plus en boligydelse på 4.950 kr. månedligt. De dyreste - og største - koster 325.000 kr. for andelsbeviset og 6.650 kr. månedligt. Køberne får selv mulighed for at påvirke indretningen af råhuset.
(webgruppen tirsdag den 25. juli)

Endnu en gang i top
Folk tjener godt - og stadig mere - i Mårslet. Den netop udkomne statistik "Nøgletal på postnumre 2000 - danskerne i tal" - placerer endnu en gang 8320 i toppen af det jyske jetset. Gennemsnitsindkomsten i Mårslet var i 1998 på 488.000 kr. pr. husstand - kun overgået i Jylland af Bredballe (7120 Vejle Ø), hvor gennemsnitsindkomsten var på 494.000 kr. pr. husstand i 1998.
Gennemsnitsinkomsten i 1998 er samtidig udtryk for en stigende indkomst i 8320. Ved den sidste tilsvarende opgørelse fra 1997 havde 8320 Mårslet en gennnemsnitlig indkomst på 454.000 kr. mod altså 488.000 kr. i 1998.
Dengang lå Mårslet lige foran Beder og lidt mere foran Malling. Forskellen til begge er nu øget.
I forhold til både Beder og Malling er Mårslet præget af at have forholdsvis få almennyttige boliger. De trækker tit ned i opgørelser over husstandsindtægt, mens parcelhuse trækker op.
Se i øvrigt webbens side om Mårslet generelt - "Om Mårslet".
Men da statistik kan læses, som nogle læser Biblen, er billedet af velstand naturligvis mere flertydigt. I Beder tjener de således mere pr. person over 15 år, end folk gør i Mårslet. Det kan skyldes, at der er flere yngre børn i Mårslet.
Og fra Mårslet er der temmelig langt til det rigtige jetset i Nordsjælland, hvor gennemsnitsindkomsten fx i Rungsted i 1998 lå på 814.000 kr.

By
Mårslet 454 488
Beder 448 460
Malling 382 399
Tranbjerg 399 415
Solbjerg 412 437
Hovedpostnr. 8000 326 268
Landsgennems. 325 346

(webgruppen mandag den 24. juli + Århus Stiftstidende lørdag den 22. juli)

Festspillet sælger godt
Det over 100 mand store hold bag Frk. Nitouche - dette års festspil på Vilhelmsborg - er glad. Vejrudsigten lover godt vejr, netop som forestillingen er klar og sat op til premieren - og forsalget af billetter er gået fint. Godt 8.000 af de i alt 18.700 billetter er solgt i forsalg. Mange venter med at købe, til de har læst anmeldelser og kender vejrudsigten - men man skal ikke vente for længe, hvis man vil ind til bestemte forestillinger, siger PR-medarbejder Karin Buhl: "Nogle forestillinger er meget tæt på at være udsolgte".

Billetter:
Sælges i forsalg via BilletNet. Resterende billetter sælges hver dag på stedet.
Handlingen:
Frk. Nitouche er en fransk operette med forvirring, dobbeltspil, dans, duel og naturligvis, som det sig hør og bør i den sammenhæng - den store kærlighed. Operetten handler om livet i en fransk provinsby, hvor priorinden på det lokale kloster for fornemme parisiske døtre har vanskeligheder med at overholdet klostrets strenge regler med en letere afsindig og pigeglad bror af en major, der næsten hver dag ser sit snit til at komme påvisit og muntre de små nonner op. Men de største problemer volder den tilsyneladende bly og pligtopfyldende Denise de Flavigny, som bag de foldede hænder og himmelvendte engleøjne skjuler en temperamentsfuld og eventyrlysten pige.
Madkurve:
Også Det gamle Mejeri på Vilhelmsborg tager del i succes'en. Mejeriet introducerede sidste år nogle madkurve, som publikum kunne købe og tage med over på plænen ved scenen. Mejeriet tilbyder i år to slags kurve - og har solgt 400 på forhånd. Sælges via BilletNet.
Spilletider:
Tirsdag den 25. juli - lørdag den 12. august.
Der er generalprøve søndag aften og forpremiere for bla. sponsorerne mandag. Lørdag den 29. er der ingen forestilling - da afholdes der 10 års jubilæumsfest for alle nuværende og tidligere aktive i festpillet.
(webgruppen torsdag den 20. juli)

Kommet for at blive
"Hold Mårslet ren"-dagen er kommet for at blive. Miljøgruppen garanterer i en status over arrangementet, at det gentages - og stiller sig til rådighed for andre byer, der måtte ønske råd og vejledning om lignende arrangementer hos dem. Miljøgruppen glæder sig samtidig over, at lysten til at holde sin by ren tilsyneladende ikke bare er et forårs-fænomen. Læs mere her.
(webgruppen onsdag den 19. juli)

Endelig tilladelse til sti
Kommunens ejendomskontor har omsider givet sin tilladelse til gangstien fra Mårslet til Vilhelmsborg. Den primitive sti skal anlægges ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Alle interesserede mårslettere vil blive indbudt til en forhåbentlig festlig og fornøjelig arbejdsdag efter sommerferien. Se skitser af den kommende sti og læs mere om den hos Væreby-Leveby emnegruppen Mårsletternes Fælles Opgaver.
(Mårsletternes Fælles Opgaver fredag den 14. juli)