August måneds nyt
1/8/2000

Flemming Knudsen advarer mod Borgerråd
Borgmester Flemming Knudsen advarer i Århus Stiftstidende i dag mod minibyråd a la det forslag om Borgerråd, som er fremme i Mårslet.
"Jeg vil kraftigt advare mod den slags minibyråd. Hvis det griber om sig, vil det betyde, at kommunen bliver splittet. I stedet for som i dag at have et konstruktivt samarbejde kommunen og fællesrådene imellem om de enkelte sager, vil der gå partipolitik i dem, og vi vil komme til at kæmpe indbyrdes i kommunen, hvor de små samfund kæmper mod hinanden eller mod den "store" Århus kommune", siger Flemming Knudsen til avisen.
Han mener desuden, at Fællesrådene er meget demokratiske.
"Der er næppe en borger i dette land, der ikke er medlem af en eller anden forening. Hvis han ikke er, så har han mulighed for at blive det. Og alle i en forening kan vælges og har stemmeret. Det er så demokraatisk , som det kan være," siger Flemming Knudsen.
Han frygter partipolitik i Fællesrådene, hvis de bliver valgt direkte. Og han advarer i Århus Stiftstidende om, at det tilskud, som Fællesrådene får i dag, ikke pr. definition følger med, hvis Mårslet laver direkte valg til et Borgerråd:
"Det må de selv om. Men i følge en byrådsbeslutning fra 1989 .. kan vi ikke yde tilskud til et borgerråd med mindre, at foreninger og institutioner også har ret til at blive medlemmer."
Skal der ske ændringer i det, skal det igennem byrådet.
Læs mere om forslaget og diskussionen lokalt her. Og giv din egen mening til kende på debatten.
(Fra Århus Stiftstidende torsdag den 31. august)

Pensionistboliger ved Brugsen?
Hvad skal der være på det grønne areal mellem Brugsen, lægehuset og banen?
Det spørgsmål er der flere, der har beskæftiget sig med i den sidste tid.

En arbejdsgruppe under Fællesrådet foreslår grunden anvendt til andelsboliger for de ældre, der ligger midt imellem seniorer og de "rigtig" gamle på plejehjemmet.
"Vi er af den klare overbevisning, at der mangler boliger til den gruppe mennesker, der aldersmæssigt ligger mellem seniorerne og dem, der er nødt til at bo på plejehjem", siger Fællesrådets formand Finn Smerup i går til Århus Stiftstidende. Han fortsætter:
"Det er jo helt oppe i tiden, at de såkaldte seniorer bygger rundt omkring. Altså de mennesker, der er omkring 50-60 år. Men hvad med de lidt ældre? Der er også mange af dem, der har behov for at flytte fra deres gamle hus eller gård til noget lidt mindre," siger Smerup videre til avisen.
For at komme i kontakt med eventuelle interesserede har arbejdsgruppen hængt en kasse op i Brugsen. Der kan man lægge en seddel, evt. den kupon, der er med i det sidste nummer af MårsletBladet, hvis man vil høre mere om projektet.
Med i arbejdsgruppen er foruden Smerup Ivan Dybvad, Per Enevoldsen og Else Marie Hulemose.
Steen Bille, MårsletBladets redaktør, har ikke et andet forslag, men rejser spørgsmålet:
"Hvorfor har Fællesrådet ikke lagt det ud til en folkelig debat, hvad den tomme mark skal bruges til".
Grunden er udlagt til erhvervsformål.
Bland dig i debatten.

Tine Skou Sørensen, elev i 9. klasse på skolen, fortæller i øvrigt på skolesiderne i det sidste nummer af MårsletBladet, at nu vil de unge ha' et sted at være. De vil gerne have et skur, og de vil gerne have ansvaret for det selv. De foreslår parkeringspladsen bag ved Brugsen
(webgruppen + fra Århus Stiftstidende og MårsletBladet, torsdag den 31. august)

Skolen skal spare energi
Mårslet skole starter mandag den 4. september et større renoveringsarbejde, som formentlig vil vare til engang i foråret.

Første del er en række energibesparende foranstaltninger. De indledes mandag.
Senere følger en større genopretning af skolen udvendig.
Tilsammen er der projekteret arbejder for over 3,7 mio. kr.
Energi:
Skolen er blevet gennemgået af nogle ingeniører, som især peger på en gevinst ved at spare på el-området. Derfor kommer der nu lysstyring i alle klasselokalerne, fællesrum, kantine, bibliotek og hal. Desuden skiftes en del armaturer ud.
Et andet område er vandforbruget. For at spare på vandet har skolen allerede fået 2-skift-skyl på alle toiletter.
Miljøarbejderne vil i al væsentlighed være afsluttede til efterårsferien. Skolen skal selv kun betale 213.000 kr. Resten, dvs 426.000 kr., betaler EU og kommunen. Skolen vil formentlig kunne hente sin del af udgiften ind på 6 år.
Udvendig genopretning:
Den store udvendige genopretning betaler kommunen rent. Den går bl.a. på:

Renovering af resten af murværket i hallen
Udskiftning af dårlige vinduespartier og døre
Udskiftning af punkterede vinduer
Fugerne i SFO og det forholdsvis nye C-hus skal skiftes
Udskiftning af vinduesoverliggere (konstruktionsfejl)
Det sidste vil give en del problemer. Samtlige vinduesoverliggere i stueplan i hele A-, B- og C-huset, faglokaler, kantine og kontorfløjen skal hugges fri og bygges op igen udefra.
Dette arbejde vil medføre, at en del undervisning må flyttes til andre lokaler.
Den udvendige genopretning vil koste 3,1 mio. kr. og sættes i gang omkring 1. oktober.
(webgruppen onsdag den 30. august)

Tre forslag til venskabsby
Gruppen "Fælles opgaver" under væreby/leveby er nu klar med tre konkrete forslag til byer, som Mårslet kunne etablere venskabsbysamarbejde med.
Men skal Mårslet overhovedet have en venskabsby? Er der interesse for det?
De spørgsmål vil gruppen nu diskutere med byen. Derfor er der sendt oplæg ud til byen via MårsletBladet, webben og med brev til byens foreninger.
Gruppen vil gerne diskutere:

Har du/I interesse i en venskabsby for Mårslet?
Hvilket land kunne du/I være interesseret i?
Hvilke(n) af de vedlagte forslag interesserer dig/jer?
Hvad ville du/I ønske at bruge en venskabsby til?
Bidrag kan gå direkte til gruppen eller til Mårslet-webbens nye debat-sektion.
Efter 30. september indkaldes til til offentlig møde, hvor der tages beslutning om, hvilken by der kan blive interesse for og opbakning til.
Læs beskrivelserne af de tre byer her.
(gruppen "fælles opgaver" fredag den 18. august)

Stort overskud til fodboldafdelingen
Byfesten sidste weekend blev besøgt af flere mennesker end nogensinde før i de fem år, fodboldafdelingen har stået for arrangementet - og den giver et stort overskud. Det oplyser en af arrangørerne, Kim Rasmussen. Han anslår, at overskuddet havner på mellem 20.000 og 25.000 kr. Dermed giver arrangementet til fodboldafdelingen, hvad loppemarkedet i juni plejer at give til håndboldafdelingen.
Det er ikke kun byfestens arrangør, der taler med entusiasme om weekendens succes. Der var skønhedspletter i form af aflysninger og aktiviteter, som ikke havde det indhold, publikum forventede - men succes'erne var større.

Blandt dem var "Skyd din fodboldtræner i vandet"-maskinen, som både var populær blandt fodbolddrengene og de voksne. Nogle fodboldtrænere var kry og hånede egne spillere, når de ikke kunne ramme. Det fik brat ende, når de faldt i vandet, der kom direkte fra den kolde hane.
15-20 lokale kræmmere havde fundet vej med legetøj, isenkram og blomster.
Odder Brandvæsen stillede op til pøllekamp. Skumgummikøllerne blev hurtigt alt for tunge for børnene. Så det udviklede sig til "skub hinanden i vandet" til stor fornøjelse for børnene.
Der var stor aktivitet af både små og større børn ved hoppepuden.
Lørdagen igennem kørte veteranmotorcykler fra og til grusbanen, hvor de gennemførte forskellige prøver.
130 købte tallerken og bestik til helstegt gris og lam med salat. TMGs 2 nye motoriserede grill (og en lånt) grillede i 7 timer de to grise og et lam.
Hadets kamp mellem TMG Oldboys A og B blev vundet af TMG. En nærmere forespørgsel afslørede, at Oldboys A (de ældste oldboys??) vandt med 4-1.
Trods vind på 5-8 m/s og kraftigere vindstød fik luftskipperen Henning Sørensen og Århus Ballon Team den flotte rød/hvide CERES ballon i luften. Ikke så langt, måske - men synet var imponerende.
Cirkus Krone havde et hyggeligt hjørne på fodboldbanerne og gav to forestillinger, som begge var udsolgte. Det gav god vilje, som Kim Rasmussen straks udnyttede til at booke cirkus til samme tid og samme sted næste år: "Weekenden efter Skanderborg-festivalen", som Kim Rasmussen siger det. Det svarer til weekenden i afslutningen af uge 33 - den faste byfest-weekend.
(webgruppen tirsdag den 22. august)

Grønt lys for borgermøde
At blive valgt som formand i en klub eller forening betyder én eneste ting: At nogle mennesker har tillid til, at man vil egne sig godt som formand i præcis den sammenhæng. Det er derimod ikke sikkert, at de ville have valgt den samme person til at repræsentere dem i Fællesrådet.
Det var et af de argumenter, der tirsdag aften fik Fællesrådets repræsentantskabsmøde til at give grønt lys for et borgermøde i efteråret om fordele / ulemper ved henholdsvis Borgerråd og Fællesråd og fordele / ulemper ved direkte valg kontra foreningsdemokrati.
Forslaget om Borgerråd kommer oprindelig fra Fællesrådet selv, men det er blevet videreført og finpudset i en gruppe under væreby/leveby. På Fællesrådets repræsentantskabsmøde blev det præsenteret af gruppens talsmand, Robert Knudsen. Læs gruppens forslag her.
Debatten på Fællesrådsmødet var fair, som Finn Smerup konstaterede - men synspunkterne skarpe. Læs dem i uddrag her.
Mødet var i øvrigt karakteriseret ved, at kun 12 af de over 60 foreninger, som Fællesrådet repræsenterer, var til stede.
Det lave fremmøde betød, at et forslag til vedtægtsændringer ikke kunne vedtages. Derfor indkaldes der til nyt repræsentantskabsmøde i løbet af nogle uger.
Vedtægtsændringernes primære sigte er at få sløjfet det ene af de to årlige møder med Fællesrådets medlemmer. I samme forbindelse vil Fællesrådet forpligte sig på flere borgermøder.
Finn Smerups tegnede i sin formandsberetning et billede af et særdeles aktivt Fællesråd, der har aktier i mange aktiviteter og initiativer i 8320, bl.a.:

Udsmykning af rundkørslen
Omfartsvej
Ældreboliger på det grønne areal ved Brugsen og Lægehuset
Fornuftig koordinering af bus- og togafgange
Stiadgang fra Hørret til den sydlige ende af Hørret skov
Trafikkampagne i uge 38 for både børn og voksne.
Smerup omtalte også et ønske hos Fællesrådet om sikring af demokrati og åbenhed og pegede i den forbindelse på den nye debatside, der netop er blevet klar på Mårslet-webben,og hvor der er plads til at drøfte og stille spørgsmål også til Fællesrådets aktiviteter.
(webgruppen tirsdag den 22. august)

Broen lagt ned
Broen over banen er nu en saga blot. Mandag aften ved 21-tiden - mellem to tog - blev den lagt ned - se foto her. Vejen er nu i bogstaveligste forstand banet for den nye tunnel.
Tunnel-arbejdet skulle have været udført i sommerferien, men blev forsinket bl.a. fordi der skulle genforhandles nogle detaljer i projektet.
Tidsplanen er nu, at tunnel-elementerne lægges i jorden i weekenden den 16./17. september. Kørevejen til de tunge transporter er anlagt hen over græsmarken umiddelbart syd for banen.
Når tunnel-elementerne lægges i jorden, forventes jordarbejdet på nordsiden at være færdigt. Først derefter går entreprenøren, H. Hoffmann & Søn, i gang på sydsiden. Projektet ventes at blive færdigt i uge 43, umiddelbart efter skolernes efterårsferie.
Tunnelen skal bl.a. give sikker skolevej for børnene på Præstegårdsvej og den nye udstykning på Hørretløkken. Mens arbejdet står på, er skolebørnene henvist til en stærkt trafikeret Hørretvej.
Broen skal hugges op, oplyser ingeniør Lisbeth Sørensen på Vejkontoret. Kommunen har forgæves søgt at få den solgt til anvendelse et andet sted.
(webgruppen tirsdag den 22. august)

Borgerråd i Mårslet?
Et flertal i forretningsudvalget i Fællesrådet går ind for idéerne i oplægget om et Borgerråd til erstatning for Fællesrådet - som fremsat af en gruppe under væreby/leveby-projektet. Det oplyser Fællesrådets formand, Finn Smerup, forud for repræsentantskabets møde i morgen, tirsdag den 22. august.
"Proceduren er vigtig. Vi ønsker at høre vore medlemmers mening, før der eventuelt
skal foretages yderligere. Såfremt tommelfingeren vender opad på repræsentantskabsmødet, vil vi gå i et borgermøde og høre borgerne," siger Finn Smerup. Såfremt det modsatte sker, vil forslaget blive taget af bordet indtil videre.
I diskussionen tirsdag aften er medlemmerne i Fællesrådets forretningsudvalg frit stillet.
Fællesrådet har netop fejret 25 års jubilæum.
Gruppen bag forslaget ser det direkte valgte Borgerråd som en naturlig forlængelse og modernisering af fællesråds-tanken.
Gruppen ser endvidere nogle muligheder for udlægning af mere kompetence til et direkte valgt Borgerråd. Fra den fulde rapport citeres:

"Borgerrådet skal ligesom fællesrådene repræsentere lokalbefolkningen og være lokalbefolkningens talerør over for kommunen. Men borgerrådet skal også effektivisere den politiske proces, set fra såvel kommunens som lokalsamfundets side.
Eksempler:

I sommeren 1999 fik vi ingen cykelsti igennem byen, fordi ingen kunne skære igennem uenighederne. Det ville et borgerråd have mulighed for og pligt til. Og efterfølgende tage den politiske konsekvens.
Forløbet frem til der blev etableret en rundkørsel ved Hørretvej/Jelshøjvej var måske ikke blevet den "Århus-historie", den er, hvis et borgerråd havde kunnet skære igennem.
Borgerrådet skal også være med til at styrke borgernes interesse for området og for hinanden. Gennem medansvar kan tendenser til anonymisering vold og hærværk modvirkes/afværges.
Borgerrådet skal desuden give borgerne større forståelse for, at ikke alt i et område kan komme på en gang, men at ting tager tid, og at der er mange interesser, der skal tilgodeses.
Lokal administration af visse konti vedr. lokalområdet vil måske kunne betyde en mere hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. Vi tror, at et Borgerråd vil have lettere ved at argumentere for, at der skal prioriteres i opgaverne, og at nye ting eller reparationer medfører afsavn andre steder
Lokal indflydelse på lokale projekter vil måske også betyde større interesse for, hvad man får for pengene."


Dagsorden for mødet i øvrigt:

1. Valg af dirigent
Valg af protokolfører
Godkendelse af repræsentanter (konstatering af, hvilke medlemmer der er
til stede.)
Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne halvår.
Indkomne forslag
Afstemning om vedtægtsændringer. ( Forslaget er vedlagt indkaldelsen)
Præsentation og diskussion af oplæg til Borgerråd. Robert Knudsen
præsenterer ideerne.
Eventuelt.
(webgruppen mandag den 21. august)

Hørret fylder 2500 år
Hørret er Mårslet sogns ældste bebyggelse. Landsbyen menes opstået ved overgangen mellem bronze- og jernalder, hvilket vil sige, at Hørret stammer fra omkring år 500 f.Kr. Det betyder, at man med god ret kan mene, at Hørret fylder 2500 år i år.
Det blev "opdaget" ved Sognedysten tidligere på året - og har nu resulteret i en stort anlagt jubilæumsfest i Hørret. Den afvikles lørdag den 9. september som et arrangement for de 40 familier, ialt 106 mennesker, i Hørret.
På programmet er bl.a. et fælles morgenbord, oplevelsestur i Hørret og omegn, historisk skattejagt og en jubilæumsfest. Midt på dagen er der fælles kagebord - en af byens gamle traditioner, der hermed genoplives - og foredrag. En foredragsholder fra Moesgaard skal fortælle om Hørrets oldtidshistorie, og Hans Møller, der netop er blevet færdig med et lokalhistorisk hæfte om Hørret, fortæller om de sidste 100 år.
Festen arrangeres af Hørret Byforening, som samtidig er ved at planlægge det store spring ind i det nye årtusinde med en hjemmeside for Hørret. I første omgang består den af programmet for festen - mere følger i løbet af sensommeren.
(webgruppen mandag den 21. august)

Natur og miljø i fokus
Nogle klasser laver fuglekasser, som de sætter op ved skolen. Andre laver foderbrætter. Nogle lægger blomsterløg til pynt, andre laver et krydderurtebed til praksis (friske krydderurter i gryderne). Nogle laver kompost. Andre renser Giber å. Nogle laver bålmad, naturmad og grøn mad. Andre laver en tøjbytte-central - eller bygger huler ved fodboldbanerne.
Skolen tager i denne uge del i skolevæsnets fælles temauge om "grønt islæt". Under temaet folder hver skole sig forskelligt ud. Dog deltager stort set samtlige 5.-klasser i dag mandag i en storstilet strandtur, som rækker fra Norsminde i syd til Vosnæs i nord.
Andre på Mårslet skole er mandag henholdsvis på Himmelbjerget og ved Moesgaard.
"Med flere store fællesarrangementer vil vi også skabe oplevelsen af et fælles skolevæsen", sagde skoledirektør Jens Nygaard til Jyllands-Posten søndag.
Det samme kan formentlig siges om temaet på Mårslet skole - et fællesarrangement skaber fællesskab.
(webgruppen mandag den 21. august)

Debatten klar
Skal vi have direkte valg til fællesrådet? Er det nødvendigt, eller er det utidig kritik af et fællesråd, som har gjort det godt igennem 25 år?
Hvorfor ringer kirkeklokkerne og vækker byen kl. 7 lørdag og søndag morgen?
Ris og ros til byfesten - eller ris til ros til væreby/leveby.
Sig din mening på det nye debatforum på Mårsletwebben. Du definerer selv, hvad der er interessant - debat-redaktøren sørger for en sober tone. Vælg debat-linket foroven.
(webgruppen søndag den 20. august)

Byfesten åbnet
Byfesten åbnede fredag med pæn tilstrømning og lunt vejr efter en regnfuld eftermiddag. Det betød, at en let dis kom til at danne en stemningsfuld ramme omkring de første arrangementer: Petanque, Cykelmotions traditionsrige familiecykelløb, skak og to fester for de unge.
16 børn og seks voksne spillede skak. Sune Sørensen blev byfestmester i afdelingen for børn - Steffen Cordes vandt hos de voksne.
Cykelløbets hovedpræmie, en cykel, blev vundet af Sunes lillebror, Mikkel Sørensen.
40-50 mennesker lagde vejen forbi petanquebanerne, som normalt "kun" trækker 15-20 spillere pr. gang.
Imens blev Cirkus Krones telt rejst som optakt til lørdagens børnecirkus.
Lørdagen byder på et både alsidigt og stort program med bl.a. kræmmermarked, Odder brandvæsen, som lægger op til pøllekamp over vand, cirkus, fodbold og hoppepude til børnene. Der afsluttes med stor fest. Læs programmet her.
(webgruppen fredag den 18. august)

16.000 så Frk. Nitouche
Festspillet Frk. Nitouche på Vilhelmsborg blev set af lige knap 16.000 tilskuere. Det er en tangering af rekorden for 1995, hvor der stod "Den glade enke" på repertoiret.
Sidste års festspil gav foreningen bag et underskud. Det menes at blive tjent ind igen i år, oplyser en glad Hans Lund, formand for foreningen bag festspillet, til Århus Stiftstidende. Han mener, at succesen hænger sammen med et godt samspil mellem gode aktører på scenen. Han mener desuden, at årets forestilling har været med til at hæve standarden for amatørskuespil.
Arbejdet med næste års forestilling går i gang allerede i de kommende uger.
(fra Århus Stiftstidende onsdag den 16. august)

Stort anlagt byfest
Mårslet gør klar til byfest. Med tilbud som petanque, hoppepude, grillaften, skakmesterskab, motionscykelløb, kaffebord og Odder Brandvæsens "pøllekamp" er der en stor aldersmæssig spredning på aktiviteterne, som er samlet på stadion bag skolen. Byfesten i år udmærker sig desuden ved at have entreret med Cirkus Krone. Det havde opgivet af vise sin forestilling i Mårslet, fordi der alle steder skal betales for at låne et sted at stå teltet op. Det slipper cirkus for nu, fordi TMG i forvejen betaler for leje af stadion.
Byfestens program afviger på enkelte punkter fra det program, der blev sendt ud i MårsletBladet for en måned siden. Bl.a. er Giber A-marchen droppet, og byfesten åbner ikke med opsendelse af balloner, som det var meningen. Den slags skal man søge Luftsfartsstyrelsen om - og det havde arrangørerne ikke fået gjort i rette tid.
Et andet programpunkt holdes næsten hemmeligt. Det drejer sig om søndagens "gamle motorcykler". Hvad der ligger i det, vil Kim Rasmussen fra Fodboldafdelingen ikke ud med. En del af fornøjelsen ligger i overraskelsen, mener han.
Det er femte år, fodboldafdelingen gennemfører arrangementet. Læs programmet her.
(webgruppen onsdag den 16. august)

Gedigen skak-succes
Skoleskakken i Mårslet er en stor succes. Den er kun få år gammel, men trækker stadig flere børn. Fem af de ældste skal til Nordisk Mesterskab i Norge i september, og voksen-skakken, som har ligget næsten stille nogle år, genopstår i tilknytning til skoleskakken.
Den nye sæson starter torsdag den 7. september - med håbet om, at den bliver ligeså succesrig som den forrige. Da vandt Mårslet-spillerne både grand prix-sejre, Århus-mesterskaber og til sidst Danmarks-mesterskabet for 0.-7. klasse.
Stedet er ligesom sidste år lokalerne i SFO med start kl. 19. Der spilles i tre forskellige grupper efter alder og styrkeforhold, så også de yngste spillere og drenge og piger, der gerne vil snuse til skakspillet, kan være med fra starten.
Som en nyhed vil der i denne vinter også blive spillet skak for voksne. Den sidste torsdag i hver måned mødes en gruppe tidligere aktive medlemmer af Mårslet Skakklub med trænere fra skoleskakken og andre interesserede. De voksne skakspillere samles første gang torsdag den 28. september kl. 20.30 i SFO-lokalerne. Alle er velkomne.
Fem af skoleskak-spillerne skal i øvrigt forsvare de danske farver ved de nordiske mesterskaber for skoleskakhold, der spilles på Gausdal Høifjellshotel i Norge 15.-17. september.
Som endnu en nyskabelse skal Mårslet Skoleskak for første gang være vært for et grand prix-stævne, som vil samle omkring 100 skakspillere fra Århus og omegn. Mårslet Grand Prix spilles på skolen lørdag den 28. oktober.
Læs mere på skoleskakkens foreløbige hjemmeside på Mårslet-webben. En mere udførlig følger senere i efteråret.
(skoleskakken tirsdag den 15. august)

Sti trampes 9. september
Omsider er alle nødvendige tilladelser i hus og datoen for Store Stidag er lagt fast:

Lørdag 9. september 2000 skal mårsletternes egen sti til Vilhelmsborg laves.
Arbejdet går i gang kl. 11.
Regnvandsbassinet ved første sving på Langballevænget.
Stien skal laves med frivillig arbejdskraft - alle er velkomne.
Læs mere her - se under sidste nyt.

(Mårsletternes fælles Opgaver søndag den 13. august)

Garanti for seniorboliger
De nye seniorboliger på Langballevej er onsdag den 9. august til behandling i byrådet. Seniorboligerne opføres som privat, ustøttet andelsbyggeri. Det kræver en såkaldt kommunegaranti. Magistratens 2. afdeling indstiller, at byggeriet godkender det ansøgte projekt. Læs mere på kommunens hjemmeside. Se dagsordenen på forsiden eller find den under "indhold" og dernæst "byrådet". Se sag nr. 27.
Læs mere om byggeriet her.
(webgruppen tirsdag den 8. august)

Mårslet skole på nettet
Mårslet skole har fået sin egen hjemmeside på Internettet. Det sker netop som den enkelte skoles profil får større og større betydning i den almindelige skoledebat. Den nye side giver nem adgang til en lang række informationer om skolen generelt, værdigrundlag, hvem de ansatte er, hvad der sker i fritidsordningen, og meget mere. Den har desuden en nyhedssektion, hvor den i første omgang fortæller faktaoplysninger om den nærmest forestående begivenhed: Skolestarten mandag den 7. august.
Den nye hjemmeside vil være under udbygning et stykke tid. Bl.a. får alle klasser stillet plads til rådighed, så de kan lave sider om sig selv.
Find siden i venstre spalte eller følg linket her.
(webgruppen onsdag den 2. august)