September måneds nyt
1/9/2000

Klart ja-flertal i Mårslet
1.311 stemte ja og 1.131 stemte nej. Sådan blev afstemningsresultatet på Mårslet skole. Der blev fundet én ugyldig stemme og 23 blanke. Der blev optalt 138 brevstemmer - næsten en fordobling siden de 78 brevstemmer ved sidste valg.
Stemmeprocenten blev opgjort til 91.37 - der var 2.699 stemmeberettigede på valgdagen. Stemmeprocenten lå højt hele dagen.
Afstemningsresultatet forelå kl. 20.42 efter en omtælling. Efter første omgang, der sluttede kl. 20.30 præcis, manglede der nemlig seks stemmer i forhold til det udleverede antal stemmesedler. Derfor blev bundterne med 25 stemmesedler i hver talt om. Det tog præcis otte minutter.
Da valgresultatet forelå, var stemmeboksene allerede taget ned, og de tilforordnede stod på spring for at komme hjem og følge resultatet på tv.
- -
(webgruppen torsdag den 28. september)

Populært kirkespil
Kirkespillet "Moralitet om den halte og den blinde" genopføres på søndag i Skanderup kirke i Skanderborg. Det er anden gang, Ann Sofie Axenvads "moralitet" genopføres uden for Mårslet. Stykket blev tv-transmitteret i forbindelse med fastelavnsgudstjenesten i februar, men har i mellemtiden været vist i Sønderborg.
Stykket er skrevet specielt til opførelsen i Mårslet, men som den ene af skuespillerne, pædagog Niels Gade, siger til Århus Stiftstidende: "To kirkerum er jo ikke ens. Så en genopførelse bliver ikke bare en gentagelse".
Foruden Niels Gade medvirker Lars Uggerhøj i stykket, der handler om en halt og blind, der i bogstaveligste forstand slår pjalterne sammen.
(fra Århus Stiftstidende torsdag den 28. september)

Prisbelønnet byggeri
Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen får mandag den 2. oktober Århus kommunes pris for at have gjort den nye musikbygning på Testrup Højskole til godt og smukt kvalitetsbyggeri. Det skriver Århus Stiftstidende i dag.
Prisen består af et diplom og en præmie.
Prisen gives for enestående høj arkitektonisk kvalitet, der forenes med funktion. "Bygningen står med sit eget klare arkitektoniske udtryk, uden at den tager magten eller betydningen fra den gamle højskole eller det stilfærdige landsbymiljø", hedder det i begrundelsen.
(fra Århus Stiftstidende onsdag den 27. september)

Store problemer med dræbersnegle
Græsset i parken bag Gyldenkronesvej og Bedervej gemmer tusindvis af de brune dræbersnegle. De har plaget beboerne i flere år - ædt de grønsager, som man har brugt tid og energi på at fremavle, og slået sig ned i havens græs og på terassens fliser i hundredvis.
De første år forsøgte man i området at gå naturens ærinde og undgå gift, men det har flere opgivet. For nylig tog den ellers ret så grønne grundejerforening på Bedervej det usædvanlige skridt at udlevere giftstoffet metaldehyd til ejerne af de haver, hvor plagen var størst, skriver Århus Stiftstidende i dag.
Stoffet optages i sneglene gennem huden eller ved at de spiser det. Det gør dem sløve, og de begynder at producere en masse slim. Til sidst dør de af udtørring.
1. december bliver det imidlertid forbudt at sælge og indføre stoffet i Danmark. Forbudet kommer, fordi man frygter, at stoffet kan skade grundvandet. Børn og dyr skal også holdes borte fra det.
Derfor har formanden for grundejerforeningen fortrudt at have udleveret giftstoffet. Han vil tage initiativ til, at der bliver sendt brev rundt til dem, der har fået det udleveret, med en opfordring om at lade være med at bruge det.
Grundejerforeningen har forgæves søgt hjælp hos den grønne guide og kommunen. Kommunens pesticidkonsulent Dieter Delling foreslår ifølge Århus Stiftstidende de plagede grundejere at lave små fælder med glas med øl - det elsker de brune snegle.
Det afviser Karl Jørgen Jensen, en af beboerne, ifølge avisen. "Hvis jeg skulle bruge ølfælder, ville jeg være nødt til at købe flere kasser øl. Og jeg ville ærlig talt være træt af at gå og hælde øl på snegle," siger han.
Grundejerforeningen håber nu på en rigtig streng vinter, der kan tage livet af mange af sneglene.
(fra Århus Stiftstidende onsdag den 27. september)

En hånd til miljøet
Lille Frederik var lykkens budbringer, da han lørdag på slaget 12.00 fik lov til gentagne gange at dykke ned i Miljøgruppens store papkasse med 557 lodsedler fra personer, der i uge 38 enten er gået eller cyklet til Brugsen, bageren eller idræt.
Frederiks job markerede afslutningen på miljøtrafikugen, som lokalt har involveret både skolen, TMG og altså miljøgruppen under Fællesrådet.
Konkurrencen var for voksne såvel som børn og handlede om at udvise miljøbevidsthed ved at lade bilen stå og i stedet gå eller cykle i brugsen, til bageren eller til idræt.
Den slags kan man godt lokke børn med på, viser en statistik over aldre på lodsedlerne.

-

Læs statistikken og den samlede præmieliste her.
(webgruppen søndag den 24. september)

Rejsegilde på TMG-huset
Håndværkere, bygherre og økonomiske samarbejdspartnere var blandt de tilstedeværende, da TMG i dag holdt rejsegilde på sit nye klubhus. Samtidig fik repræsentanter for de kommende brugere lejlighed til at kigge byggeriet an. Selve beværtningen, som traditionelt består af pølser med brød samt øl og vand, blev således indtaget i det, der engang skal blive selve opholdsrummet. Derfra var der kig op til en åben afsats, som om en måneds tid kan tages i brug som mødelokale. Endnu er der dog et stykke vej - betonen står rå, og der mangler både vinduer og alt det indvendige.
Ivan Dybvad, formand for TMG's hovedafdeling, fulgte skik og brug ved at byde velkommen fra en omvendt murerspand. Derfra roste han håndværkerne for det arbejde, de har gjort indtil nu. Det faldt tydeligvis i god jord.
Udenfor knejsede to kranse. Normalt er det håndværkerne, der kommer med krans (mureren) og flag (tømreren) til et rejsegilde. Det var Ivan Dybvad ikke bekendt med - derfor havde han også bestilt en krans.
Efterfølgende var der nogen diskussion om husets kommende navn. Det er "i fare" for at komme til at hedde TMG-huset - hvilket ikke er i overensstemmelse med intentionerne om at være andet og mere end et tilholdssted for TMG's medlemmer.
Huset ventes taget i brug i november. Indvielsen bliver 9. december. Læs mere her.

- - -
(webgruppen fredag den 22. september)

Et skridt nærmere ældreboliger
Finn Smerup og den gruppe, der arbejder for at få ældrevenlige boliger på det grønne areal mellem brugsen, lægehuset og banen, mener at have fat i en god idé, som der er stort behov for. Da gruppen i lørdags tog den kasse ned, hvor man kunne lægge talon'er, hvis man var interesseret i "almennyttige, ældrevenlige, handicapforberedte andelsboliger" på dette areal - da var der 43 talon'er i kassen.
"Vi må nu heldigvis konstatere, at vi har fat i noget rigtigt", siger Finn Smerup.
Langt hovedparten af henvendelserne kommer fra folk, som ligger inden for målgruppen - dvs ældre bosiddende i Mårslet.
"Vi har nu haft første møde, hvor vi har tilrettelagt en strategi, hvis første punkt er kommunekontakten med henblik på at få ændret plangrundlaget for arealet. Vi tror, vi står godt med den store opbakning, vi har fået - lad os krydse fingre for, at det må lykkes os. En positiv behandling i Århus komme er altafgørende for det videre forløb", siger Finn Smerup på vegne af gruppen og Fællesrådet.
Plangrundlaget skal ændres, fordi grunden er udlagt til erhvervsformål.
Kontakten til kommunen vil blive taget allerede i næste uge og have form af et møde. Finn Smerup mener, at kommunen allerede er bekendt med intentionerne og mere eller mindre afventer et udspil.
Han påpeger videre, at alle, som har vist interesse for projektet, snarest vil modtage et brev om sagens videre gang. Skulle der være nogen, der har glemt at aflevere talon'en, kan de sende den til Finn Smerup privatadresse.
Fællesrådsformanden svarer hverken helt "ja" eller helt "nej" til det alternative forslag, der er rejst til anvendelse af arealet - et aktivitetshus til glæde for hele byen. Han mener dog ikke, der står ret mange bag det forslag, og påpeger i øvrigt, at TMG's nye klubhus netop skal være værested for hele byen - det er en del af præmissen for dette klubhus.
(webgruppen fredag den 22. september)

Godt brugte venner
MSV, Mårslet skoles venner, er godt brugte venner. Foreningen, som er en kulturel støtteforening for Mårslet skole, delte sidste år godt 17.000 kr. ud til en række forskellige aktiviteter på Mårslet skole: I klasserne, på foredrag, og til fællesarrangementer.
Det er det største beløb i foreningens nyere historie, mente generalforsamlingen torsdag aften.
MSV betalte sidste år tilskud til en række klassers besøg på den midlertidige skøjtebane ved Ridehset i Århus. Ex-junki'en Finn Bjørn Pedersen var foreningens gæst med en ligefrem beretning om sit mangeårige liv som narkoman. Det var i forbindelse med skolens fokus på misbrug.
Desuden har MSV støttet en lang række klassers ekskursioner - fx kanoture og en klasses besøg på Elmuseet i Tange.
Omfanget af de ekstraordinære aktiviteter på skolen blev diskuteret i forlængelse af formandens beretning. Skolen starter i næste uge på de første tre af dette skoleårs ialt syv flex-uger. Deri brydes skemaet totalt om, så det giver mulighed for både forybelse og aktiviteter ud af huset. Det vil formentlig få antallet af ansøgninger til MSV til at stige - men deltagerne i generalforsamlingen blev enige om at se omfanget af ansøgningerne, før det blev gjort til et problem.
I det kommende regnskabsår er planlagt genoptgelse af den hedengangne fugletur, støtte til bl.a en avis om de unges liv i Mårslet - den skal udgives som indstik i MårsletBladet - og nogle ekskursioner og besøg på Mårslet skole i forbindelse med kristendomsundervisningen.
Foreningen baserer sin økonomi på frivillige bidrag. Dertil får børnene girokort med hjem i de nærmeste dage.
(webgruppen fredag den 22. september)

En femte-plads i NM i skoleskak
Fem drenge fra Mårslet kom mandag sidst på formiddagen hjem med en femte-plads i NM i skoleskak. Mesterskabet blev afviklet i Norge i weekenden.
De fem drenge vandt ved samme lejlighed en 2.-plads i en særlig form for lynskak.
Desuden havde de en dejlig tur, fornemmer man af en beretning fra stævnet.
(Måslet skoleskak + webgruppen tirsdag den 19. september)

Tunnelen i jorden
Tunnelen under banen kom i jorden i weekenden. Togtrafikken var afbrudt fra lørdag eftermiddag til tidligt mandag morgen, og i det tidsrum lykkedes det både at få gravet ud, lagt tunnel-elementerne i jorden, rammet en væg ned på nordsiden af banen, at få dækket til og at få lagt skinnerne på plads igen. I mellemtiden sørgede en bus for transporten mellem Tranbjerg og Mårslet
Genoptagelsen af togtrafikken betød, at tidsplanen holdt - selv om entreprenøren tydeligvis havde glemt at tage højde for kirketiden søndag morgen og deraf følgende problemer med at komme til og fra - se billeder her.
Holder tidsplanen videre, bliver projektet færdigt i uge 43, umiddelbart efter skolernes efterårsferie.
Læs mere i nyhederne for august - vælg den øverst på denne side.
(webgruppen mandag den 18. september)

Konkurrence for at få mindre trafik i Mårslet
Fra fredag 15. til lørdag 23. september har folk i Mårslet chance for at vinde en række forskellige præmier, hvis de går eller cykler til Brugsen, bageren eller til idræt i TMG (Testrup Mårslet Gymnastikforening). Men ikke hvis de kører i bil.
Konkurrencen for er arrangeret af Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd med støtte fra en række sponsorer og samarbejdspartnere. Formålet er at få mårsletterne til at køre mindre i bil, når de blot skal lokale ærinder.
Hovedpræmierne i konkurrencen er to transistorradioer af mærket Freeplay samt to par Konnix cykeltasker. Freeplay-radioerne udmærker sig ved hverken at bruge batterier eller strøm fra lysnettet. I stedet er de udstyret med solceller, og de kan trækkes op, når de får for lidt lys.
Desuden indgår tasker, T-shirts, rugbrød, cykelhjelme og en lang række andre præmier fra forskellige sponsorer i konkurrencen.
For at deltage, skal man blot udfylde en seddel med navn og adresse, når man har gået eller cyklet til SuperBrugsen i Mårslet, Mårslet Bageri eller et af de fire lokaler, TMG bruger: Hallen, skolens gymnastiksal, klubhuset ved tennisbanerne og det midlertidige klubhus ved boldbanerne.
Konkurrencen finder sted i Miljøtrafikugen, hvor der over hele Danmark og i andre lande er aktiviteter for at gøre biltrafikken mindre.
En anden lokal aktivitet i Mårslet er, at skolen fører kampagne for at få børnene til at gå eller cykle i skole i stedet for at blive kørt i Miljøtrafikugen. Læs mere her.
Desuden vil Mårslet Cykel Motion holde åbent hus i forbindelse med Miljøtrafikugen. Det sker på adressen Tandervej 15, fredag 15. september kl. 17-18, og lørdag 16. samt søndag 17. kl. 11-12.
Læs mere om konkurrencen her.
De grønne guider tager hul på miljø/trafikugen fredag den 15. september kl. 14-17. Da udleverer Henrik Boisen i brugsen kort, der viser, hvor langt man kommer med 5 minutters cykling og 10 minutters gang i Mårslet.
(miljøgruppen under Fællesrådet + webgruppen torsdag den 14. september)

Rejsegilde i næste uge
En smule forsinket - men TMG's nye klubhus er nu så langt, at de markante datoer nærmest falder over hinanden.

I næste uge, fredag d. 22. september, er der rejsegilde.

I efterårsferien bliver der sat vinduer og døre ind mod hallen.

Entreprenøren afleverer byggeriet midt i november.

9. december bliver der indvielse.

Ved ethvert byggeri må der forventes at der sker uforudsete ting og det er der da også taget højde for i budgettet, idet der er afsat ca. 330.000 kr til reserve. Der har heldigvis ikke været det store "træk" på denne konto. Der er pt. brugt ca. 90.000 kr af reserven.
Læs mere - og se billeder - her.
(TMG's hovedbestyrelse + webgruppen torsdag den 14. september)

Kildevang bygger om og til
I starten af det nye år påbegyndes byggeriet af 18 to-rums plejeboliger ved Kildevang og 6 et-rums boliger i den eksisterende bygning - alle med eget bad og toilet. Det er en længe ønsket og tiltrængt modernisering, der dermed sættes i gang.
Byggeriet betyder, at det gule hus ud mod Langballevej skal væltes.
Det er planen at beboerne flytter over i de nye boliger ved årsskiftet 2001-2202.
Læs mere her.
(Annalisa Enghild + webgruppen torsdag den 14. september)

Trafikvagterne tæller børn
Som optakt til næste uges "lad bilen stå"-kampagne tæller trafikvagterne i denne uge, hvor mange børn, de hjælper over fodgængerfeltet ved åen på Tandervej.
Disse tal vil hver dag blive lagt ind på sin egen side på Mårslet-webben. Herfra vil der også blive linket til Århus kommunes såkaldte "gå-barometer" for alle de skoler, der deltager i den fælles kampagne (når det er klar) - se i øvrigt skolens hjemmeside.
Sidste år, da Mårslet skole havde trafikkampagne, hjalp børn fra de midterste årgange med at tælle biler i tidsrummet 7.45- 8.00 både i ugen før og i selve den uge, kampagnen løb af stabelen.
Børnenes trafiktælling viste på de bedste dage en nedgang i trafikken på 40% i forhold til trafikken ugen før kampagnen.
(webgruppen tirsdag den 12. september)

Ting tager tid - især boldbaner
Hvis alt går vel, bliver der sået græs på den nye boldbane i oktober. Det betyder, at banen formentlig kan tages i brug i 2002. Ting tager tid - læs historien bag her.
(webgruppen tirsdag den 12. september)

Hørret fejrede sig selv i flot stil
Dannebrog blafrede fra utallige flagstænger i Hørret, da landsbyen fejrede sit 2500 års jubilæum med en daglang fest lørdag 9. september. Godt 70 beboere deltog i det fælles morgenbord, mens 60 af de voksne tog aftenfesten og den helstegte pattegris med efter en solbeskinnet dag, der bød på en historisk skattejagt for børnene og foredrag ved Jens Jensen fra Moesgård Museum og lokalhistoriker Hans Møller.
Der er dog aldrig gjort deciderede fund i selve Hørret, men nærmere i Hørret Skov, hvor der er spor af den tidlige jernalder. Der er også fundet affaldsgruber i området, som viser spor af menneskelig bebyggelse fra omkring 500 før Kristi fødsel.
Historien spiller da også en stor rolle i Hørret. Idéen til jubilæumsfesten opstod således i kølvandet på Sognedysten, hvor Hørret Byforening opdagede tallet 2500 år på en seddel. Og så gik bestyrelsen ellers i gang med at stable den historiske fest på benene.... ovenikøbet på den selvsamme dag som landsbyen ældste, Sofie Iversen, fyldte 95!

Hørret Byforenings formand Linda Fogsgaard giver børnene gode råd om finalen i den historiske skattejagt byen rundt - klik på billedet, hvis du vil se det i stort format
(text og foto: Steen Bille søndag den 10. september)

Så blev stien anlagt
Den nye sti mellem Mårslet og Vilhelmsborg blev anlagt i dag. Forinden var der banet og lagt grus i en rende, så de 75 forventningsfulde mårslettere, der var mødt op, blev forholdsvis hurtigt færdige og kunne stå og kigge med, mens broen blev bygget. Forarbejdet til broen var gjort på Eskegården. Derfra blev den båret og kørt ned til det knæk på Giber å, hvor den blev samlet.
Stien gør det muligt at komme fra Mårslet til Vilhelmsborg ad en meget smuk rute, hvor man først går igennem et krat ved regnvandsbassinet på Langballevænget, dernæst langs et markskel, over åen og på den anden side 200 meter langs en hestefold, hvorefter man er nået til den nederste del af stisystemet ved og omkring Vilhelmsborg.
Stien er blevet til i regi af gruppen "fælles opgaver" i væreby/leveby, men den er financieret uden om væreby/leveby.
Se billeder fra dagen her.
(webgruppen lørdag den 9. september)

Stor flyttedag
Den mørke granitsten foran De kommunale Værkers hus på Hørretvej holdt flyttedag i dag. En stor kran - enhver drengs drøm om store maskiner - ankom til byen kl. 9.30, og en time senere hang den ca. 35 tons store sten frit svævende i luften - og kort tid senere var den på plads på sit nye sted: Rundkørslen på Hørretvej.
Den store sten stod, viste det sig, på en rimeligt plan flade. Ingen havde turdet give sig i kast med at undersøge, hvor dybt den stak i jorden. Det viste sig til alles lettelse at være næsten ingenting.
Seancen og de store maskiner - foruden den store kran bestod flytteholdet af to store lastbiler med kontravægte til kranen, diverse støtteudstyr og en mindre kran - tiltrak et større publikum - børn såvel som voksne. Blandt gæsterne var Fællesrådets formand Finn Smerup, idémanden til projekt væreby/leveby Hans Ishøy og Miljøgruppens formand Else Hulemose. De tre er blandt initiativtagerne til flytningen af stenen.
Stenen ér fra Mårslet. Den blev fundet, da den store fjernvarmeledning nord for Præstegårdsvej-udstykningen blev gravet ned. Samtidig blev fundet en anden stor sten, som nu har hjemme hos De kommunale Værker i Århus.
Læs mere om projektet her.
- - - -
(klik på billederne, hvis du vil se dem i stort format)
(webgruppen torsdag den 7. september)

Ny gå-kampagne
Gå i skole, gå i brugsen og gå til bageren. Det er nogle af de aktiviteter, der arbejdes på at stable på benene i Mårslet i den landsdækkende "lad bilen stå"-uge i september. Den finder sted 18.-24. september - uge 38.
Mårslet skole havde sidste år stor succes med en trafikkampagne, hvor eleverne blev opfordret til at gå eller cykle i skole i en uge, og hvor der var præmier til de klasser, der fik flest med på idéen. Blandt aktiviteterne var trafiktælling ved fodgængerovergangen og to steder ved skolen, og den lokale TV2 Østjylland var i byen og talte både med forældre og børn. Projektet vakte også politisk opmærksomhed.
Konceptet for dette års landsdækkende skoletrafikkampagne er skåret over samme læst, og dét har Mårslet skole meldt sig til. Det betyder en fem-dobling af præmiesummen - fra 1.000 til 5.000 kr. Til gengæld skal Mårslet skole konkurrere med andre skoler om pengene.
Eleverne modtager en stor kampagneavis umiddelbart inden uge 38. Det lokale præg søges bevaret på den måde, at Mårslet skole vil inddrage børnene på samme måde som sidste år.
Samtidig arbejder Miljøgruppen under Fællesrådet med at udvide kampagnen, så det ikke bare er børnene, der skal lade sig transportere på gå-ben eller cykel. Læs mere her.
Miljøgruppen forsøger at finde sponsorer til en lokal konkurrence blandt alle dem, der i uge 38 går eller cykler til brugsen eller bageren. Blandt andet søges sponsorbidrag fra en cykelhandler.
Miljøgruppen samarbejder også med TMG, som skal have to plancher med oplysning og lodsedler til konkurrencen stående - én ved omklædningsrummene i hallen, og én i det midlertidige klublokale ved boldbanerne.
(webgruppen tirsdg den 5. september)

Fuld gang i forberedelser til sti
I denne uge bliver de sidste forberedelser gjort til Store Stidag på lørdag, hvor alle mårslettere kan være med til at trampe en sti til Vilhelmsborg.
På strækningen fra Langballevænget til Giber Å, hvor stien skal gå, bliver der i løbet af ugen pløjet et spor og læsset adskillige kubikmeter grus af. På lørdag skal de forhåbentlig mange frivillige stitrampere jævne og trampe gruset fast.
Også inden lørdag bliver den gangbro, der skal føre stien over Giber Å, bygget i sektioner på Eskegården. Lørdag skal sektionerne sættes på plads.
Arrangørerne af Store Stidag har på forhånd samlet et madhold, som vil sørge for sandwichs og drikkevarer lørdag. Et kunstnerisk islæt ved arrangementets begyndelse er der også sørget for.
Trampningen af stien begynder kl. 11 ved regnvandsbassinet ved det første sving på Langballevænget. Vi regner med at slutte kl. 15.
Du kan læse mere under punktet "Sidste nyt om stien" på gruppens side under Være-Leveby.
(Emnegruppen Mårsletternes Fælles Opgaver, tirsdag den 5. september)

Skolen vandt 2 x 1.500 kr.
7.c og 9.a har netop både gjort deres skole ære og dem selv en tjeneste. Lørdag vandt de to klasser hver deres afdeling af Marselis skolestafetten. Det gav 1.500 kr. til hver af klasserne.
Skolestafetten går over 10 x 200 meter - 100 meter ud og 100 meter hjem.
På holdet for 7.c var Louise Friis, Anne Schmidt Nielsen, Michelle Brandstrup, Josefine Jensen, Nanna Bruun, Anne Kamilla Rasmussen, Jonas Madsen, Brian Mikkelsen, Sigurd Therkeldsen og Anders ???.
På holdet for 9.a var Lea Keller Enevoldsen, Anne Jensen, Christian Maglehøj Madsen, Sara Oksbjerre Mortensen, Birgitte Mortensen, Iben Tornhøj Nielsen, Sophie Heidemann Nielsen, Rikke Schmidt Nielsen, Kirsten Bruun Thomsen og Maria Thrane.
9. a vandt uden kamp - de var eneste hold i aldersklassen. Sidste år vandt klassen klasselodtrækningen. Det gav 1.000 kr. til klassekassen.
7.c vandt også deres gruppe og et tilsvarende beløb sidste år.
(webgruppen tirsdag den 5. september)

Stor sten flytter 200 meter
En markant udsmykning, som passer til Mårslet. Det var Fællesrådets ønske, og sådan bliver det. Derfor har Vejkontoret nu ledt efter og fundet 35.000 kr. ekstra til udsmykning af rundkørslen i den nordlige ende af Mårslet. De skal bruges på at flytte en stor sten 200 meter - fra De kommunale Værkers hus på Hørretvej, hvor stenen står i dag, til midten af rundkørslen.
Læs i øvrigt afsnittet om rundkørslen i fællesrådets beretning.
De 35.000 kr. ekstra fra Vejkontoret bringer den samlede kommunale udgift til udsmykning af rundkørslen op på 65.000 kr.
Flytningen af stenen sker allerede på torsdag den 7. september. Den ventes afsluttet kl. 14.
Projektet kræver, oplyser Vejkontoret, en meget stor kran - stenen vejer 35-40 tons.
Politiet har godkendt stenens nye placering. Vejkontoret har bedt om en udtalelse herfra, fordi man frygtede, at stenen kunne komme til at udgøre en risiko for trafikken.
Ud over stenen vil udsmykningen primært bestå af træer - se forvaltningens skitse.
(webgruppen mandag den 4. september)

Eskegården klar til at gå i gang
Det pædagogiske opholdssted på Eskegården er klar til at gå i gang. Med posten lørdag kom både en pædagogisk tilladelse til at drive opholdsstedet og en afgørelse fra Naturklagenævnet, som stadfæster den afgørelse, som amtets naturforvaltning tidligere har givet.
Det opyser en af gårdens ejere, Ole Damgaard.
Naturklagenævnet har været draget ind i sagen, fordi en af kommentarerne fra nabohøringen senere blev indgivet som formel klage. Naturklagenævnet kan i værste fald være 7-8 mdr. om at nå til til den enkelte sag. I dette tilfælde er der gået 14 dage. Og afgørelsen faldt altså ud til fordel for et socialpæadgogisk opholdssted på Eskegården.
Fonden bag opholdsstedet har bestyrelsesmøde mandag. Blandt de opgaver, der forestår umiddelbart, er at få ansat det nødvendige personale og at få oprettet en intern skole. Hensigten er at søge skolesamarbejde med Mårslet skole, når det kan lade sig gøre, men Eskegården får også brug for en intern skole. Læreren hertil har næsten været ansat, så hun kan gå i gang snarest.
Læs mere om opholdsstedet her.
(webgruppen søndag den 3. september)

Nye indehavere i CitiKiosken
CitiKiosken på Tandervej er kommet på nye hænder. Efter et par dages pause, hvor der er blevet ændret på opstillingen, hamret, gjort rent og malet, slog Ulla Veng, 25 år, og Johnny Pedersen, 26 år, fredag morgen dørene op for en ny butik.
Den skal stadig være CitiKiosk, men med større vægt på de gængse kioskvarer slik, is, aviser og drikkevarer, og altså med færre købmandsvarer end i Thomas Hansens tid.
Ulla Veng og Johnny Pedersen bor i Århus N, men Ulla Veng har arbejdet i butikken indtil for to år siden.
Åbningstiderne bliver de samme som kiosken traditionelt har haft, dvs. 7.30-21.00 alle ugens syv dage.
(webgruppen fredag den 1. september)