November måneds nyt
1/11/2000

FUGA blev en ung musikforening
De unge i Mårslet brokker sig ikke over ting, de er utilfredse med - de gør noget ved det. Forleden præsenterede en ung sportsentusiast et projekt, der skal udvikle TMG til at være model for fremtidens idrætsklub. Tirsdag aften fulgte så en ny musikforening, der skal skabe bedre forhold for og dermed ny udvikling i amatørmusikken i Mårslet. Bestyrelsen består af unge - 18-20 år - med idémanden Markus Davidsen som formand.
Der kom ca. 20 til den stiftende generalforsamling - unge, forældre, ældre brugere, samt repræsentanter for både skole, ungdomsskole og Musical Syd.
Vedtægterne, som lå klar på forhånd, blev vedtaget med få småændringer.
Bestyrelsen kom til at bestå af Markus Davidsen (formand), samt Jakob Kirkeby, Søren Pedersen, Jon Lützhöft og Jan Roer Pedersen. Endvidere er det planen at knytte to unge under 18 år til bestyrelsen som såkaldte "associerede medlemmer".
Første bestyrelsesmøde har på dagsordenen:

At finde det bedst egnede øvelokale (som ikke forstyrrer naboer, ligger centralt i Mårslet, er rimeligt billigt og kan tages i brug snarest). Vi har allerede flere gode bud, men er åbne overfor andre forslag.
At udarbejde en ansøgning til være-leve-by og undersøge andre muligheder for at søge penge til finansiering af "møbleringen" af lokalet.
At fastlægge dato og rammer for et musikarrangement til sommer og/eller en støttekoncert til fordel for foreningen.
(Markus Davidsen og webgruppen torsdag den 30. november)

Fællesråd vil snakke ubudne gæster
Kan vi gøre noget for at forhindre, at ubudne gæster invaderer og spolerer ungdomsfester i Mårslet?
Fællesrådet har nu taget initiativ til en diskussion af de bekymringer, som opstod i kølvandet på en noget turbulent fest i FLASH tidligere på måneden.
Der er indkaldt til et møde mellem skole, ungdomsskole, væreby-leveby, Mårslet Skoles Venner, TMG, Juniorklubben, SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) og ungdomsklubben MUK.
Mødet finder sted i Borgerhuset torsdag den 7. december. I invitationen annonceres følgende programpunkter:

En diskussion af, hvordan de unge i Mårslet oplevede gæsterne udefra.
Om man fra lokalt hold kan forhindre gentagelser.
(webgruppen torsdag den 30. november)

Rokade i utide i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har fået ny frontfigur. Alice Sørensen, næstformand gennem et halvt år, er blevet formand - mens den hidtidige formand, Birthe Jørgensen, er blevet næstformand.
Alice Sørensen er mor til en pige i en af skolens 8. klasser, Birthe Jørgensen har to børn på skolen, i 1. og 7. klasse.
Rokaden i utide blev til på et ønske fra Birthe Jørgensen. Det er en forholdsvis ressourcekrævende post at være formand, og hun har ønsket at drosle ned. Til gengæld fortsætter Birthe Jørgensen med at skrive for skolebestyrelsen i MårlsetBladet - en af de opgaver, der hidtil har hørt under formanden.
Birthe Jørgensen har desuden lagt til grund for sin beslutning, at samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleledelse og lærerkollegie kan udvikles i en ny og måske spændende retning ved et skifte i skolebestyrelsens ledelse.
Den nuværende skolebestyrelse har siddet i 2½ år og skal sidde halvandet år mere - til foråret 2002.
Der er syv forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen. Foruden de to nævnte er det Jan Kirkegaard, Helle Brøndum, Mette Bruno, Jens Søgaard Andersen og Palle Jørgensen.
Skolebestyrelsen består desuden af skolens ledelse, to lærerrepræsentanter og to elever: Naja Bisgaard Krog og Marie Skou, begge fra 8.b.
(webgruppen onsdag den 29. november)

Unge udvikler TMG til fremtidens idrætsklub
Hvordan skal fremtidens idrætsklub se ud, hvis den skal tiltrække de unge?
Det spørgsmål har den 19-årige gymnasieelev Kenneth Kristensen fra Bedervej brugt en del krudt på de sidste måneder. Anstrengelserne nåede et foreløbigt klimaks i weekenden, da han sammen med en gruppe andre "iværksættere" fra Mårslet var på en såkaldt "inspirationsweekend" på Idrætshøjskolen i Århus. Kurset blev afholdt for unge fra udvalgte projekter landet over om fremtidens idrætsklub.
Tre af de tilstedeværende syv hold får formentlig 100.000 kr. til udviklingsarbejder i deres respektive klubber.
Kenneth Kristensen rumler med idéer om at gøre TMG til et samlingspunkt for byens unge og gamle. Samlingsstedet skal bl.a. indeholde en internetcafé og en lektiecafé, som skal drives i samarbejde med skolen. Lektiecaféen skal have åbent en time før de første sportsaktiviteter, og den skal slutte ved 22-tiden.
Kenneth Kristensen introducerer også tanken om en såkaldt "fredagsbar". Den skal være åben for alle - medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Fredagsbaren skal tilbyde almindelig fredagshygge og -afslapning, men også indeholde noget sport - lige så vel en ny sportsgren, der bliver introduceret, som en af de "gamle".
Kenneth Kristensen ønsker sig desuden en aktiv hjemmeside på Internettet. Han mener også, at de unge skal gøres mere synlige i de eksisterende beslutningsorganer. Endelig påpeger han et behov for nogle mere fleksible og "ad-hoc-orienterede" beslutningsprocesser.
Kenneth Kristensen og den øvrige gruppe af unge, der var afsted i weekenden, skal i den kommende måneds tid beskrive projektet i detaljer - herunder, hvad de vil bruge de 100.000 kr. til, hvis de kommer igennem nåleøjet.
Konkurrencen afgøres i februar.
Hvis projektet ikke vinder, vil det blive sat i værk, så langt som man nu kan for lokale penge. Her vil væreby/leveby formentlig blive kontaktet.
Læs den komplette projektbeskrivelse her.
(webgruppen tirsdag den 28. november)

Skole og kirke i nyt samarbejde
6.b på Mårslet skole er sammen med deres lærere, Erik Valbo (dansk) og Charlotte Siewartz (kristendom), gået med i et skole-kirkeprojekt, som er udviklet i Ungdomsbyen i København og kaldes "Den Store Fortælling".
Undervisningsprogrammet, der hos os strækker sig over 14 dage, går kort fortalt ud på, at eleverne arbejder med temaerne sorg/glæde, afvisning/accept, magt/afmagt, tro/mistro og fristelse - falde for/modstå.
I den første uge arbejdede eleverne med temaerne udfra en almenmenneskelig synsvinkel og studerede billeder, film, reklamer, novellen, aviser m.m. Et par af resultaterne kan ses i "glimtet" øverst på denne side.
I fredags var der kursusdag i kirken, hvor eleverne gik på opdagelse i kirken for at finde billeder og historier, der fortalte om de samme temaer, nu udfra det kristne betydningsunivers.
Til denne opdagelsesrejse brugte de primært interviewformen, idet personerne på billederne i kirken blev udspurgt.
I denne uge arbejder eleverne videre med det indsamlede materiale, som efter planen vil ende med opsætning af en avis. Produktet sendes så til projektlederen ved Ungdomsbyen, der indsamler erfaringer med denne undervisningsmodel.
(Hanne Davidsen mandag den 27. november)

Klubhus og bestyrer klar til januar
Lang tids trængsler er ved at være til ende for TMG. Håndværkerne skulle efter planen være klar til at overdrage det nye klubhus til klubben i starten af december. Ivan Dybvad, klubbens formand, forventer, at der derefter vil gå en måneds tid med indretning. Det vil sige, at det nye klubhus vil være klar til brugerne pr. 1.januar. Indvielse bliver 20. januar.
Ligeledes pr. 1. januar forventer Ivan Dybvad, at den nye klubhusbestyrer vil kunne starte. Det er en fuldtidsstilling, som TMG har fået støtte til fra Den grønne Jobpulje. Det betyder, at der skal lægges en klar grøn profil ind over bestyrer-funktionen. Ivan Dybvad nævner grønne initiativer over for brugerne og en økologisk grundholdning i husets cafeteria som eksempler på, hvad fremtiden måske bringer.
Ansøgningsfristen til bestyrerjobbet udløb i sidste uge. Ansøgningerne behandles i den kommende uge. Læs mere om jobbet her.
Navnet på det nye klubhus ventes iøvrigt at blive fundet på det næste hovedbestyrelsesmøde, dvs 4. december:
"Hvis alt går som planlagt," som Ivan Dybvad siger.
(webgruppen søndag den 26. november)

Den grønne guides sidste dag i Brugsen
Henrik Bojsen, grøn guide i Mårslet, havde fredag sin foreløbig sidste træffetid i brugsen i Mårslet. Han skal fremover bruge en del tid på at understøtte en grøn udvikling i det nye TMG-klubhus og på at medvirke ved etablering af en stærkere miljø-del på Mårslet-webben. Det betyder, at der ikke bliver tid til den faste træffetid mere.

Den grønne guide vil fortsat være i byen, men ikke til faste tider.
Han vil også fortsat kunne kontaktes - på telefon 86 93 86 71, og på mail: guide@image.dk
Han ses her sammen med formanden for miljøgruppen under Fællesrådet, Else Marie Hulemose.

Henrik Bojsen og hans kollega i Århus Syd, Birte Buhl, svarer stadig gerne på små og store spørgsmål om økologi og miljø, stiller op som foredragsholdere eller undervisere og er også behjælpelige med ideudvikling og fundraising i forbindelse med miljøprojekter.
(webgruppen fredag den 24. november)

99 forslag til navn
Entusiasmen og idérigdommen har været stor i de Mårslet'ske hjem i den seneste måneds tid. 18 personer har bidraget med ialt 99 forslag til navn på hallens knopskydning - det, der ikke må hedde TMG-huset.
Forslagene er i samlet flok nu sendt videre til Hans Ishøy, medlem af TMG's hovedbestyrelse. Han skal fastlægge proceduren for udvælgelsen af navn.
TMG's formand er glad for interessen:
"Den har overgået alle mine forventninger," siger han.
Klubhuset skulle have været færdigt i november og indviet i december, men indvielsen er nu udskudt til 20. januar.
(webgruppen onsdag den 22. november)

Byggefirmaer overvejer byggeudstilling i Mårslet
Den store "Byg & Bo"-udstilling, der hvert forår trækker tusindvis af besøgende, kommer måske til Mårslet i år 2002. Den bliver til i samarbejde mellem en række af landets byggefirmaer, og repræsentanter for disse har netop været i Mårslet for sammen med repræsentanter for kommunen at se på Hørretløkken.
"Men det afhænger dels af grundpriserne, dels af, om kommunen når at blive færdig med byggemodningen senest i efteråret 2001," siger Harry Lockhart, FBA Huse/Nybolig i Højbjerg.
Udstillingen tiltrækker 10-12.000 mennesker i påskedagene og mellem 30.000 og 40.000 hen over forårsmånederne i deres helhed. Derfor et et tredje nødvendigt krav, at der er gode adgangsforhold.
Byg & Bo" er en salgsudstilling på den måde, at måske 10-12 byggefirmaer opfører en række huse, som fungerer som udstillingshuse hen over foråret. Derefter sælges de. Derfor betyder grundprisen en del:
"I Skæring i 1999 blev husene solgt til i gennemsnit to mio. kr. Deraf udgjorde grundprisen ca. 5-600.000 kr. for forholdsvis små grunde. I Galten i år kostede husene det samme, men da var grundprisen kun ca. 300.000 kr. for større grunde," siger Harry Lockhart. Det giver i sagens natur flere penge til selve husene.
Harry Lockhart mener i øvrigt, at Mårslet og Hørretløkken-udstykningen er et attraktivt bud på udstillingsarealet. Faktisk det eneste relevante bud i Århus i 2002.
"Byg & Bo" afvikles i Gram i Skanderborg kommune i foråret 2001.
(webgruppen tirsdag den 21. november)

Ole Davidsen præsenterer ny bog
Sognets "hjælpepræst", lektor Ole Davidsen, præsenterer onsdag aften sin nye bog om Kristi Fødsel ved en sogneaften i Sognehuset.
Det helt nye storværk (600 sider...) gengiver fortællingerne om Kristi fødsel. Ole Davidsen når i den forbindelse frem til flere "kætterske" konklusioner - bl.a. at Kristus næppe blev født for præcis 2000 år siden, som vi normalt går og forestiller os, og at han heller ikke er født, hvor salmen "Et barn er født Betlehem" fortæller.
Ole Davidsen er universitetslektor og dr. theol. Han forsker og underviser ved Teologisk Fakultet på Århus Universitet.
(webgruppen tirsdag den 21. november)

Status midtvejs i være/leveby
Meningen med projekt "Mårslet ... fra væreby til leveby" var at styrke det fælles lokale liv og udvikle de tætte sociale netværk.
Og hvordan går så det? Har grupperne fået nogle nye aktiviteter i gang, er der mere på vej, hvad har projektet af vanskeligheder, er der nok aktive, kan vi gøre noget bedre, og har grupperne nogle fælles udfordringer, der kan blive til nye initiativer og nye metoder?
Det var emnerne, da godt 40 af de aktive i væreby/leveby fredag-lørdag trak sig tilbage til den landlige idyl i Fuglsø på Mols for at gøre status over levebyen indtil nu.
To markante holdninger var, at:

Ingenting haster - netværk og aktiviteter skal have lov at udvikle sig langsomt, det er vigtigt ikke kun at fokusere på projektperioden.
Flere kan blive aktive, hvis man udvikler en ny mødekultur. Man skal have mulighed for at vælge sig ind på konkrete opgaver, løse dem og så trække sig ud igen.
Læs mere her.
(webgruppen mandag den 20. november)

Licitation på Kildevang onsdag
Om- og tilbygningen på Kildevang er nu så langt, at der afholdes licitation onsdag den 22. november.
Licitationen er offentlig. Det vil sige, at kredsen af håndværkere, der kan byde ind, er åben.
Den er dog ikke så offentlig, at Kildevang kan lægge hus- og hjerterum til dem, der bare en nysgerrige - der er begrænset plads i caféen, hvor licitationen foregår.
Licitationen starter kl. 13 og vil formentlig være slut ca. kl. 16. Byggeriet forventes i overslag at beløbe sig til ca. 19,5 mio. kr. incl. moms.
(webgruppen og Kildevang mandag den 20. november)

Måske venskabsby med tysk by
Venskabsby-projektet går nu over i en ny og mere konkret fase.
Da det har vist sig, at der var stort set lige mange interesserede i de tre forslag til venskabsbyer, går initiativtagerne nu videre til en mere konkret dialog med den by, som to store grupper i byen har valgt, nemlig skolen og TMG. De har udtrykt stor interesse for Birkmannsweiler nær Winnenden i Tyskland; men valget af denne by skyldes måske især, at der har været mest energi om netop dette projekt.
Mårslet har modtaget en invitation fra Birkmannsweiler til at besøge dem og tage en nærmere drøftelse af mulighederne for at udvikle noget sammen. Mårslet vil forsøge at sammensætte en repræsentativ gruppe som også kan være i en bil og så aftale et møde i vinterens løb.
Læs mere her.
(Keld Schmidt-Møller søndag den 19. november)

Succes for de unges værested
De to nye væresteder i ungdomsklubben FLASH for henholdsvis 6.-7. årgange og 8.-9.-10. årgange er en solid succes.

Værestedet har åbent for 8.-9.-10. årgang to eftermiddage om ugen, og da kommer "i snit 8-10-15 unge", som Hansi Hahn fra ungeruppen udtrykker det.
Det røgfri værested for 6.-7. årgang har kun åbent mandag aften. Da kommer der mellem 40 og 60 unge.
Ungegruppen betragter alligevel indkøringsperioden - siden oktober - som for kort. Den udløber 1. januar, men det er for kort tid til, mener ungegruppen, at få gjort ordningen tilstrækkelig kendt og etableret og at få stablet nogle rutiner på benene i samarbejdet med de unge.
Derfor søger ungegruppen væreby/leveby om støtte til en forlænget indkøringsperiode. Udgifterne er husleje til FLASH for de øgede udgifter, som værestedet påfører FLASH.
Ungegruppen vil gerne have en indkøringsperiode helt frem til 1. april næste år.
Værestederne drives af de unge selv, men med backup fra ungdomsklubben. De voksne i ungegruppen kigger ind med jævne mellemrum, men er ikke fast tilstede.
Behovet for væresteder blev konstateret i en spørgeskemaundersøgelse, som var et af ungegruppens tidligste initiativer.
Læs mere om værestedernes åbningstider her.
Den fest, hvor der i oktober måned var uro og politi, har ikke tilknytning til de nye væresteder, oplyser Hansi Hahn.
(webgruppen fredag den 17. november)

Fra kørevej til sti
"Lad kørevejen være og brug den til sti".
Den opfordring fik Vejkontoret med sig hjem fra tunnelindvielsen i går. Planen var indtil da, at kørevejen langs banen hen over den kommunale mark skulle fjernes med det samme, så marken kunne reetableres. Men byen vil gerne beholde stien:
"Det er en god lille sti .. så får vi en god adgangsvej ned til midtbyen, og det vil vi meget gerne have", siger Finn Smerup, fællesrådsformand, til Århus Stiftstidende.
(Fra Århus Stiftstidende torsdag den 16. november)

Tunnel indviet
Tunnellen under Odderbanen blev indviet i dag. Kl. 10.15 klippede en gruppe ivrige børn fra en af skolens 3. klasser den røde snor på nordsiden af den nye tunnel. Fem minutter senere styrtede de igennem tunnellen i et ivrigt kapløb for at være blandt de første, der kom "rigtigt" igennem. Se billederne i "glimtet" øverst på Mårslet-webben.
Egentlig var det rådmand Hans Schiøtt, der skulle have klippet snoren. Hans embedsmand havde medbragt en officiel saks til lejligheden, men Hans Schiøtt mente ikke, at det var en ordentlig saks. Frem fra lommen fremdrog han derfor en saks, der var stor nok til, at adskillige barnehænder kunne få fat. Og han inviteterede derpå børnene til at være med.
Hans Schiøtt og Fællesrådets formand Finn Smerup hæftede sig i deres respektive taler begge ved tunnellens lange tilblivelsesperiode. Hans Schiøtt påpegede desuden, at den nye tunnel måtte kunne animere nogle flere børn til at gå og cykle i skole frem for at blive kørt.
Den lille markering af færdiggørelsen blev overværet af en del af de kommende superbrugere: Dagplejerne fra nordsiden, som i årevis har måttet gå en stor omvej for at komme til de fælles aktiviteter på sydsiden af banen.
(webgruppen onsdag den 15. november)

Kirken har fået egen hjemmeside
Mårslet Kirke har fået sin egen hjemmeside. Den præsenterer

En lang række formalia omkring kirken - hvordan får man fat i præsten, hvad gør man, hvis man har mistet sin dåbsattest, osv. -
Kirkens konkrete kalenderbegivenheder og alle de øvrige begivenheder - fx drama - der har givet Mårslet Kirke en usædvanlig central plads i sognets bevidsthed.
Kirkens hjemmeside har desuden et stort info-afsnit, hvor man bl.a. kan læse om de berømte kalkmalerier.
Find siden her eller via venstre spalte på Mårslet-webben.
(webgruppen onsdag den 15. november)