Januar måneds nyt
1/1/2001

Souschef flytter midlertidigt
Den 45-årige souschef på Mårslet Skole, Mogens Christensen, flytter midlertidigt fra skolen. Han er blevet udpeget som konstitueret viceskoleinspektør på Nordgårdsskolen, som i sidste uge mistede sin ledelse efter "uoverstigelige samarbejdsproblemer med lærerne", som det udtrykkes i Århus Stiftstidende.
Mogens Christensens nye, midlertidige chef bliver hidtidig viceinspektør Sven Schaal, Ellekærskolen. Sven Schaal og Mogens Christensen kender hinanden netop via Ellekærskolen, hvor Mogens Christensen har været lærer i 15 år, før han kom til Mårslet.
Mogens Christensen indgår på Mårslet skole i et ledelsesteam på tre personer. De øvrige er Bodil Hvid, skoleleder, og Inger Mikkelsen.
Konstitueringen i den midlertidige stilling på Nordgårdsskolen gælder fra 1. marts til 1. august.
Skoleledelsen i Mårslet vil bruge den kommende uge på at få fordelt de arbejdsopgaver, der nu skal løses af andre på skolen. En af Mogens Christensens primære funktioner i perioden skulle have været den administrative del af skoleårsplanlægningen.
(Århus Stiftstidende og webgruppen onsdag den 31. januar)

Sti langs Langballevej
Være-levebygruppen Mårsletternes Fælles Opgaver har besluttet at arbejde for, at en sti langs en del af Langballevej bliver etape to i et system af simple stier omkring Mårslet. Etape et er Trampestien fra Langballevænget til Vilhelmsborg, som blev anlagt en lørdag i september sidste år.
Etape to skal gå langs den sydlige side af Langballevej fra Langballevænget til Hovstien. Når etapen er færdig, bliver det muligt via den og Trampestien at gå fra Mårslet og ud omkring Vilhelmsborg uden at skulle samme vej tilbage og uden at skulle ud på en kørebane andre steder end på den kun svagt befærdede Hovstien.
De nødvendige udgifter til entreprenør og grus til den nye etape vil blive betalt af penge, Århus Kommune har givet til mårsletternes eget stisystem. Oprindelig gav kommunen 50.000 kr., og efter anlæg af Trampestien er der fortsat 15.000 kr. tilbage.
Senere er det planen at lave en etape tre. Den skal gå fra centrum af Mårslet og støde til Trampestien, hvor den krydser Giber Å.
Du kan læse mere på Mårsletternes Fælles Opgavers side under Være-leveby-projektet.
(Per Henrik Hansen onsdag den 31. januar)

Ny gruppe under Fællesrådet - "Visionsgruppe"
Fællesrådet bad sidste år byplangruppen om at behandle Mårlets udvikling i fremtiden på kort og på langt sigt:

Hvordan skal byen udvikle sig?

Skal vi være større?

Hvordan med trafikken?

Skolen?

Boligerne?

Fritid?

Og handel?

I går havde forretningsudvalget indkaldt alle udvalgene under Fællesrådet til en foreløbig status og en snak om, hvordan man kommer videre. Det førte til, at der blev etableret et såkaldt "visionsudvalg " med henblik på at kigge nærmere på opgaven. Der er nu peget på foreløbig fire personer, der skal gå i krig med projektet. Det er:
Jan Kirkegaard, Ivan Dybvad, Hans Ishøy og Jørgen Brandt Andersen. Kontaktpersonen er Hans Ishøy. Tidshorisonten i opgaven kan godt blive 1½-2 år. Målet er et dokument, som Mårslet Fællesråd har som sit politiske program.
(Finn Smerup fredag den 26. januar)

Registrering af bands:
FUGA, foreningen for amatørmusikken i Mårslet, vil gerne lave en samlet oversigt over alle bands i Mårslet og opfordrer derfor dem alle til at henvende sig - etablerede såvel som kommende, unge som gamle, amatører som professionelle. Formålet er at:

kunne formidle spillekontakt via FUGA's hjemmeside
skaffe bands til Mårslet Festivalen
få overblik over øvelokale-situationen
få mulighed for at dokumentere behovet for øvelokale.
Henvendelse til Markus Davidsen, tlf. 86 29 02 34, mail: markus@davidsen.nu
(Markus Davidsen onsdag den 24. januar)

Økonomisk startskud til FUGA
FUGA, foreningen for unge og gamle amatørmusikere i Mårslet, har fået bund i økonomien og står måske med et nye øvelokale under skolebiblioteket allerede inden sommerferien.
Foreningen har netop fået 20.000 kr. af væreby/leveby til bl.a. administration og opsøgende arbejde, så foreningen kan få nogle medlemmer.
FUGA har desuden indgået en samarbejdsaftale med Ungdomsskolen Århus Syd. Ungdomsskolen dækker alle udgifter til ombygning og lydisolering af det nye lokale. Den lokale lydmand Karsten Dalsgaard har besigtiget lokalet og vurderet den samlede pris til ombygning til 50.000 kr. Byggeriet går i gang, så snart der er grønt lys fra skolearkitekten - som FUGA har møde med på torsdag.
Ungdomsskolen betaler desuden forsikring, alarm og rengøring.
Til gengæld får ungdomsskolens bands lov til at bruge FUGA's grej.
(FUGA og webgruppen tirsdag den 23. januar)

Fuldt hus i HalHuset
Der var godt og vel fuldt hus, da det nye klubhus til TMG blev indviet i dag. Huset har tre etager, og i hvert fald caféen og repos'en var tæt pakket med forventningsfulde mennesker, da dagens første glade taler, TMG's hovedformand Ivan Dybvad, gik på talerstolen kl. 11.30 og bød velkommen til det åbne hus.
Foruden Ivan Dybvad talte Inge Nesgaard fra Lokale- og Anlægfonden, som har ydet et forholdsvis stort tilskud til byggeriet. Fonden yder kun støtte, når der er tale om ekstraordinære huse. Det betyder i dette tilfælde, at huset ikke "bare" er det gamle klubhus sat uden på hallen, men at man har søgt og fået en smuk tilbygning med bl.a. et grønt værdigrundlag, og at huset er åbent for andre end TMG.
Inge Nesgaard er også formand for det idrætspolitiske idéudvalg, som - fortalte hun på talerstolen - på torsdag afgør, om Mårslets unge får 100.000 kr. til at udvikle TMG til en idrætsforening, der er mere åben over for de unge. (læs mere her..) Uden at løfte sløret for torsdagens beslutning fremhævede hun, at byen har grund til at være stolt af de unge, der kan udvikle et sådant projekt.
På talerstolen bagefter var bl.a. skolens kontaktperson på byggesagen, Inger Mikkelsen. Hendes tale var udformet som et digt. Desuden talte det lokale byrådsmedlem Margrethe Bogner (S), Fællesrådets formand Finn Smerup, samt Niels Erik Eskildsen, der er rådmand for magistratens 4. afdeling, for skoler og kultur. Han gik ud over sit manuskript, da han fremhævede økonomien i byggeriet. Han konstaterede, at Dybvad er en mand, der kan sit kram i den sammenhæng - "jeg har selv haft ham som bankmand, så det er en personlig erfaring," sagde rådmanden.
Det dokumenteres dog af byggeriets tal. Byggesummen er på godt 5 mio. kr., men der er kun taget lån hjem for 600.000 kr. Deraf er de 250.000 kr. et rentefrit lån.
DGI's generalsekretær Henning Brix var også blandt dagens gæster. Det samme var borgmester Flemming Knudsen og - i hvert fald pr. vikar - Dronning Margrethe. Hun og prinsen havde delt sig, så prinsen tog til Århus og Margrét tog alene til 'alfest. Inden hun klippede snoren for den egentlige indvielse, kundgjorde hun, at hun vil arbejde på at få den lille prins Nikolaj meldt ind i TMG. Det blev taget imod med stor begejstring.
"Det har været en pragfuld dag," konstaterede Ivan Dybvad efter arrangementet. Han var glad for de officielle gæster:
"Men ikke mindst for de mange kommende brugere. Jeg ser de mange besøgende som et udtryk for, at det her har byen ventet længe på, og jeg er meget taknemmelig for, at det blev taget så godt imod."
Se billeder fra dagen under "glimtet" i øverste høje hjørne.
(webgruppen lørdag den 20. januar)

Nyt liv til bodegaen
Det rytmiske kor "Rusty Cotton" og bodegaen "Hos Bitten" er to af omdrejningspunkterne i et initiativ, som måske kan bringe nyt liv og nye kunder til bodegaen.
Udspillet kommer fra koret, som har spurgt bodegaens indehaver om at måtte bruge bodegaen til mindre offentlige optrædender en gang eller to om året. Det blev taget meget positivt imod.
Derefter har Anne Worm, en af de aktive i koret, rettet henvendelse til den nye musikforening FUGA, som umiddelbart ser en mulighed for at bruge bodegaen til små øvekoncerter.
Såfremt andre måtte have interesse, kan de rette henvendelse til Anne Worm, tlf. 86 29 90 52, eller mail: anne.worm@mail.tele.dk Anne Worm er - ud over at være aktiv i koret - projektkoordinator i væreby/leveby. Hun påpeger, at idéen også i kor-regi er på et meget forberedende plan:
"Hvis den skal blive til noget, skal koret også have oparbejdet et repertoire, der egner sig," som hun siger.
(webgruppen fredag den 19. januar)

Nyt udspil til foreningslivet
Hvad laver man i de forskellige foreninger i Mårslet? Og er noget af det noget for mig?
Det er ikke altid lige tilgængelig viden - og måske er det en hæmsko for liv og aktivitet. Men kan man gøre noget ved det?
Det bliver et diskussionsemne på det næste møde i styregruppen under væreby/leveby. Den har fået en idé til en slags "Mulighedernes marked" overdraget fra økonomigruppen i samme væreby/leveby (læs referatet her).
Ønsket er at synliggøre det, der sker i byen, på en sjov måde, så flere måske får lyst til at involvere og engagere sig i byens foreningsliv.
Ønsket er også at sætte nye aktiviteter i gang i levebyen, som kun har 11 måneder tilbage af projektperioden.
Styregruppen har møde næste gang 29. januar.
(webgruppen fredag den 19. januar)

Ny termin for venskabsby-møde
Mårslet-gruppen for venskabsby har holdt møde i går, og her blev det besluttet at acceptere det ændringsforslag mht. mødedato, der for nylig er kommet fra Birkmannsweiler.
Det har vist sig, at det er mere optimalt at mødes den første weekend i maj i stedet for i februar. Mødet vil finde sted under Mårslet Skoles 8. klassers udvekslingsophold i Winnenden. Da udvekslingen i år har 20-års jubilæum, vil dette blive fejret på passende vis, og vi er blevet inviteret til at deltage i disse festligheder.
Da skoleudvekslingen er den indirekte anledning til, at det netop blev Birkmannsweiler, der er på vej til til at blive venskabsby med Mårslet, er det vanskeligt at forestille sig en mere passende ramme for de indledende samtaler end netop disse festligheder. Med den gode og hjertelige tone, der er i brevvekslingen med Birkmannsweiler (fortrinsvis E-mails), er vi fulde af optimisme og håb for et godt samarbejde.
(Keld Schmidt-Møller fredag den 19. januar)

Indvielse af HalHuset
HalHuset, byens nye værested, åbner lørdag formiddag. Ud over den officielle reception, som er åben for alle, byder dagen en lang række aktiviteter i hallen og i -Huset. Blandt disse skakworkshop, indefodbold og sport på tværs.
Ivan Dybvad håber, at mange vil benytte lejligheden til at lægge vejen fordi:
"Det vil være meget fint, hvis der bliver megen trængsel - ikke mindst af lokale medborgere - da det jo er os der skal fylde huset i hverdag," siger han - og opfordrer dernæst til, at folk cykler eller går om til Halhuset, fordi der godt kan blive trængsel på P-pladsen.
Læs dagens program her og pressemeddelelsen fra Ivan Dybvad, TMG's formand, her.
(webgruppen onsdag den 17. januar)

Venskabsby - næste skridt
Vi har nu aftalt med Birkmannsweiler, at det første møde finder sted i weekend'en 16.-18. februar. "Vi" er den gruppe af Mårsletter, der skal være byens ambassadører ved dette første - og dermed meget vigtige møde med og i vores forhåbentlig kommende venskabsby.
Gruppen består af Finn Smerup, Knud Søndergård, Hans Jørgen Jørgensen og Keld Schmidt-Møller.
Mårsletgruppen har aftalt at mødes torsdag den 18. januar for at aftale målsætning for mødet i februar og i det hele taget afstemme ideer og forventninger.
Læs mere om Birkmannsweiler og projektet på dette link.
(Keld Schmidt-Møller søndag den 14. januar)

God start for HalHuset
HalHuset kom godt fra start, da det søndag første gang slog dørene op for offentligheden. En synligt lettet Mona Dybvad konstaterede midt på eftermiddagen, at det havde været en god start. Hun havde haft "rigtig mange" kunder både fra søndagens håndboldstævne i hallen og fra byen i øvrigt. Hun havde desuden fået tilbagemelding fra flere, som er villige til at give en hånd med i kiosken. Omend der stadig er ledige "pladser" - læs her, hvordan du tilmelder dig.
Den ekstraordinære åbning af HalHuset har ikke været annonceret officielt. End ikke håndboldspillerne i hallen havde fået besked:
"Det blev besluttet lidt i sidste øjeblik", som Mona Dybvad udtrykte sig.
HalHuset åbner lørdag den 20. med en stor åbningsreception og aktiviteter i hallen hele dagen.
(webgruppen søndag den 14. januar)

Filmaften i Sognehuset
Tirsdag den 23. januar er der filmaften i Sognehuset. På programmet er filmen "Magnolia" om 9 ganske almindelige mennesker, hvis skæbner snor og spinder sig uhindret mellem hinanden på en ganske almindelig dag i storbyen larm. Blandt dem er Earl, der snart skal dø, og som gerne vil nå at forsone sig med sin skrupelløse søn Frank.
Efter filmen er der en times snak om indhold og form. Det sker hen over et traktement med ost, rødvin, kaffe og te. Det koster 25 kr. - derfor er det nødvendigt med tilmelding. Den kan ringes ind til Hanne Davidsen, tlf. 86 29 02 34, senest den 19. januar.
Læs mere om filmen her.
(webgruppen søndag den 14. januar)

Erling "Ugle" Olsen gæster Testrup
Onsdag aften den 17. gæster den tidligere minister og folketingsformand Erling "Ugle" Olsen Testrup Højskole. Han er kendt som en af de mest farverige skikkelser i den nye politiske historie - altid med en slagsfærdig bemærkning på læben. Da han engang blev spurgt, om han hørte til duerne eller høgene i Socialdemokratiet, var hans svar:
"jeg tror normere, jeg er en ugle."
Erling Olsen vil tale om sit syn på den danske politiske kultur med baggrund i sin mangeårige politiske løbebane. Efter foredraget er der kaffebord og diskussion med foredragsholderen i bedste højskolestil. Alle er velkomne.
(Testrup Høskole søndag den 14. januar)

Tyvstart på HalHuset på søndag
HalHuset åbner første gang dørene på søndag. Da afvikler håndboldafdelingen i TMG et stort heldags stævne. Det vil den nye bestyrer, Mona Dybvad, benytte til i tidsrummet 10.00 - 18.00 at åbne dørene første gang for et offentligt publikum. HalHuset har i januar været benyttet til flere møder, men den brede offentlighed har endnu ikke haft mulighed for at kigge indenfor i de nye lokaler. Det sker altså søndag. Derpå lukker huset igen indtil den officielle åbning lørdag den 20. Derefter vil huset været åbent hverdage i tidsrummet 16.30 - 22.00 samt i weekender, når der er stævner.

Mona Dybvad har i denne uge været travlt optaget af møder med håndværkere, der skal pudse de sidste detaljer på huset af, samt med leverandører til bl.a. kiosken. Den skal bl.a. sælge vand, øl og slik samt diverse varm mad til at nyde i huset.
Mona Dybvad mangler stadig kontakt med frivillige, der har lyst til at give en hånd i kiosken.Interesserede kan henvende sig til hende på tlf. tlf. 86 29 80 40 eller 86 29 59 11.
Man kan også maile til Mona Dybvad på dybvads@mail.tele.dk

Mona Dybvads stilling er en heltidsstilling, der er financieret bl.a. med midler fra Den grønne Jobpulje. Det betyder, at der vil blive iværksat en lang række anderledes initiativer i huset. Blandt de første af slagsen er et el-kursus for kvinder på Østjysk Elforsyning i Odder. Det kommer til at ligge i slutningen af februar. Der arrangeres fælles (energibesparende) kørsel ...
(webgruppen torsdag den 11. januar)

71 børn skrevet ind på skolen
Mårslet skole bød velkommen til ialt 71 børn og deres forældre, da der mandag og tirsdag var indskrivning til det nye skoleår. Børnene fordelte sig med 37 piger og 34 drenge - en meget lige kønsfordeling. Langt hovedparten - 51 af børnene - blev skrevet ind mandag.
Indskrivningen er børnenes første møde med skolen. Selve den formelle indskrivning foregår på skolens kontor hos en af skolens ledere. Dernæst kigger børnene og deres forældre ned i en af de nuværende børnehaveklasser og snakker dér med en børnehaveklasselærer om, hvad der venter dem. Desuden er der åbent hus i fritidshjemmet og i SFO, hvorfra souschef Niels Gade beretter om et godt møde mellem børnene, deres forældre og det kommende personale. "Søde børn og forældre", sagde personalet," refererer den tilfredse Niels Gade.
SFO optager langt de fleste af børnene i en årgang.
I de kommende måneder går skolen i gang med selve klassedannelsen. Den modtager forældre og børn brev om i foråret. 31. maj samles de nye klasser første gang og møder da også deres nye klasselærer. Børnehaveklassernes nye skoleår starter i august, men nogle dage senere end de øvrige elevers. Det betyder mere ro omkring skolestarten.
(webgruppen onsdag den 10. januar)

Gynt på Testrup Højskole
Onsdag den 10. januar afholder Testrup Højskole en Peer Gynt aften, hvor Henrik Ibsens fantasifulde og evigt unge skuespil bliver vakt til live endnu engang.
Skolen har inviteret kgl. skuespiller Nis Bank Mikkelsen til at oplæse centrale afsnit af værket og skolens forstander, Jørgen Carlsen, indleder og knytter afsnittene sammen i en handlingsfortælling.
Alle er velkomne.
(Testrup Højskole tirsdag den 9. januar)

HJÆLP: HalHuset søger frivillige
Har du lyst til at omgås mange positive og aktive mennesker i hverdagen - så har TMG's nye klubhus HalHuset brug for din hjælp.
Sådan hedder det i en opfordring fra den nye bestyrer for HalHuset, Mona Dybvad. Kiosken / caféen, som ligger i Halhuset, skal bemandes med en del frivillige hænder for at få det hele til at fungere.
Åbningstiderne kommer til at ligge mellem kl. 16.30 og 22 på hverdage.
Når der indimellem er stævner i weekenden, får HalHuset også brug for hjælpende hænder. Mona Dybvad skriver:
"Derfor: Har du et par timer i overskud engang imellem, som du har lyst til at spendere på byens nye mødested - så ring til husets bestyrer på tlf. 86 29 80 40 eller 86 29 59 11."
Man kan også maile til Mona Dybvad på dybvads@mail.tele.dk
(Mona Dybvad og webgruppen lørdag den 6. januar)

Luntning i rigtigt nytårsvejr
At lunte betyder at gå i et jævnt, langsomt tempo. Men det rakte nu ikke, da 150 børn og voksne i dag stillede op til årets første begivenhed i Mårslet - nytårsluntningen. Turen gik til Vilhelmsborg ad den nye trampesti, men vejret bød på sne og strid blæst fra sydøst - så der skulle mere end luntes for at holde varmen.
Det blev der så - med god energi og glæde, ikke mindst over dagens nyskabelse, billedlotteriet. Kaj Christensen fra kunstforeningen "1½ mm Stiplet" havde tegnet til et billedlotteri, som man kunne samle billeder ind til på turen. Det havde lokket mange børn med - i modsætning til sidste år, hvor nytårsluntningen næsten kun var et forehavende for de midaldrende.
Turen var arrangeret af gruppen "egne begivenheder" under væreby/leveby.
Se billeder på dette link.
(webgruppen mandag den 1. januar)