Februar måneds nyt
1/2/2001

Fællesråd revurderer ældrebolig-projekt
Diskussionslysten manglede ikke, da 22 repræsentanter for 19 af Fællesrådets 54 medlemsforeninger tirsdag aften var samlet til det nu ene årlige møde, der afholdes mellem Fællesrådets repræsentantskab og Fællesrådets forretningsudvalg.
Specielt kom planerne om ældreboliger på det grønne areal ved Brugsen og lægehuset i ilden. "Vi lytter til signalerne fra mødet," blev den afsluttende konklusion fra Fællesrådets formand Finn Smerup. Dirigenten, Karl Jørgen Jensen, sammenfattede punktet med ordene, at "FU revurderer projektet."
Dirigentens ord fulgte i kølvandet på en håndfuld indsigelser især på, at projektet er sendt til den kommunale forvaltning uden høring i lokalsamfundet og deraf følgende mulighed for at fremføre andre forslag.
Som alternative muligheder til anvendelse af arealet blev blandt andet fremført 'aktiviteter til unge' og 'kulturhus'. Som Anne Worm, koordinator i væreby/leveby og aktiv i revyforeningen, udtrykte sig:
"Da væreby/leveby startede, blev vi alle nærmest taget i ed på ikke at ville snakke fysiske lokaliteter. Men vi må vel have lov til på et tidspunkt at sige højt, at "vi har brug for et kulturhus". Alle aktiviteterne i byen genererer kultur, og vi har brug for et sted at være."
En af de øvrige kommentarer til beretningen kom fra Flemming Brandt-Nielsen, selv tidligere formand for Fællesrådet. Han påpegede, at Fællesrådet måske skulle overveje at forsøge at få flere midler bragt ud - ikke til Mårslet alene, men til forstæderne generelt - hvor skatteborgerne også bor. Han så nødig alle kommunens skattekroner lagt i politiske prestigeprojekter som sporvogne og fritlægning af åen i Århus. Han mente modsat, at det store frivillige arbejde kunne "gå død", hvis økonomien under fx væreby/leveby-grupperne ikke blev sikret.
Det var der almindelig opbakning til.
Birthe Jørgensen, næstformand i skolebestyrelsen, konstaterede og fik også almindelig opbakning til et synspunkt om, at kvinder og unge også skulle være synlige i Fællesrådets nye visionsgruppe, som indtil nu "alene består af fem mænd ikke under 40," som det blev udtrykt.
Den 25 minutter lange beretning kom som sædvanlig omkring alle udvalgenes aktiviteter. Læs den fulde beretning her.
Beretning, regnskab og budget blev godkendt enstemmigt. Blandt aftenens overraskelser var derefter valgene. Aya Freund blev valgt ind som 2. suppleant i stedet for Truels Truelsen. Aya Freund er en aktiv repræsentant for byens unge og med i unge-gruppen under væreby/leveby.
Mere forventeligt blev Keld Schmidt-Møller, som det sidste par måneder har haft hvervet som kasserer i Fællesrådet, valgt ind i FU i stedet for Kim Nielsen, som er flyttet fra byen.
(webgruppen tirsdag den 27. februar)

Borgermøde om Borgerråd
Fællesrådet indkalder til møde om Borgerråd. I indbydelsen fra rådets formand Finn Smerup hedder det:
"Mårslet har i flere år haft et velfungerende Fællesråd. Fællesrådet er "foreningernes"råd i den forstand, at det består af repræsentanter for 53 af byens foreninger.
Fællesrådet er på sin vis demokratisk valgt, men metoden har sine klare svagheder. F.eks. medfører den, at kun borgere, som er medlemmer af en lokal forening, har stemmeret og dermed indflydelse på Fællesrådet.
"Det ville derfor være et stort fremskridt, såfremt mårsletterne kunne vælge deres fællesråd (Borgerråd) ved direkte valg", hed det i Fællesrådets egen optakt til projektet "Mårslet - fra væreby til leveby".
Udfordringen har en gruppe under dette projekt taget op. Dette nye organ kaldes herefter for et Borgerråd.
Det er vigtigt at slå fast, at et demokratisk valgt Borgerråd med udvidet kompetence i forhold til det, fællesrådene har idag, ikke opstår ved en beslutning hen over natten. Det skal tillades, udvikles og afprøves, og det skal finpudses og videreudvikles. De kommunale politikere såvel som nærsamfundet skal turde samt lære mulighederne at kende. Det betyder, at man skal starte i det små og udvise tillid - og lade Borgerrådet vokse med opgaven og med tiden.
Borgerrådet skal vælges ved direkte valg, f.eks. i forbindelse med kommunevalg. Uanset hvem der stiller op og hvem der bliver valgt, sikrer det direkte valg den enkelte borger større reel indflydelse. Det er med andre ord ægte nærdemokrati.
Borgerrådet skal bringe demokratiet tættere på borgerne og dermed udvikle demokratiet. Gennem medansvar opnås mere tilfredshed med udviklingen i lokalområdet, idet man ofte trives bedst med ting, man selv har været med til at bestemme. Ansvar udvikler ansvarsfølelse."
Fællesrådene i sin nuværende konstruktion, har eksisteret i ganske mange år. "Måske det nu er tiden, hvor der skal trædes eet eller to skridt videre, slutter Finn Smerup.
Der er Borgermøde om sagen 15. marts - se tidspunktet i kalenderen.
(webgruppen tirsdag den 27. februar)

Ekstra kaffe og kage på højskolen
Testrup Højskole tog imod med ægte højskoleånd og venlighed, da et mindre antal gæster i lørdags ønskede at komme til åbent hus og jazzkoncert med opførelse af musik fra CD'en "Natsange". Arrangementet, som var forkert foromtalt i Århus Stiftstidende i sidste uge, finder først sted næste lørdag - den 3. marts - samme dag, som der generelt inviteres til Højskolernes Dag på en lang række af landets højskoler.
"Men de, der kom, fik kaffe og kage", oplyser højskolen.
I samme åndedrag er det værd at nævne, at et arrangement med Ghita Nørby også er annonceret forkert i Århus Stiftstidende. Det ér den 11. marts og ikke den 7., som avisen skrev i samme artikel. Læs i øvrigt Testrup Højskoles forårsprogram her.
På dagens program i øvrigt er et foredrag kl. 14 ved skolens forstander, Jørgen Carlsen, der vil tale om skolen og dens ambitioner. Jazzkoncerten finder sted kl. 16. Læs mere om Josefine Cronholm og Frans Baks orkester og om CD'en her. Bl.a. medvirker Marilyn Mazur.
Alle er velkomne - og koncerten er gratis.
(webgruppen mandag den 26. februar)

De unges TMG-projekt fik ikke støtte
Den gruppe af unge, der hen over efteråret og vinteren har arbejdet på et projekt, der skulle gøre ungdommen mere aktiv og synlig i TMG, fik i sidste uge at vide, at de ikke var blandt de heldige "vindere" af hver 100.000 kr.
Konkurrencen er udskrevet af Idrætspolitisk Idéprogram, som i præsentationen på deres hjemmeside skriver, at:
"Det er ingen hemmelighed, at mange unge ikke finder sig til rette i dagens idrætsforeninger. Faktisk er der større og større problemer med unges manglende ansvarlighed og engagement både som ledere, som frivillige hjælpere og i bestyrelsesarbejdet."
Læs mere om projektet her.
Kenneth Kristensen, Maria Bregnballe og Malene Dybvad er tre af hovedkræfterne i det lokale projekt. Maria Bregnballe siger efter afslaget, at hun ikke er skuffet:
"Som i enhver anden konkurrence er man sat op og håber. Men vi er måske ikke overraskede over afslaget. Konkurrencen handlede jo om nytænkning, og vi var måske ikke nytænkende nok".
Det får ikke gruppen til at droppe projektet og dets idéer:
"Vi skal lige finde vore ben at stå på, men det er da helt sikkert, at vi vil forsøge at få dele af idéerne i gang på anden vis. Vi kan stadig søge opbakning og støtte fra forskellige instanser, og det vil vi bruge det næste stykke tid på."
Maria Bregnballe nævner bl.a. ungdomsskolen og væreby/leveby.
Gruppen af unge vil desuden forsøge at finde andre unge i Mårslet, som har lyst til at gå med.
I sin nuværende udformning handler projektet om at flytte en del af byens ungeliv fra fjernsyns- og computerskærmene til det sociale samvær i HalHuset. Midlet skulle bl.a. være et ungdomsråd, som kunne være "kommandocentral" i en stor kontaktflade med en stor gruppe unge.
Blandt ungdomsrådets evt. aktiviteter nævnes rejser, natteorienteringsløb i by eller skov, nye aktiviteter både i de enkelte sportsgrene og på tværs af dem, samt foredrag og fredagscafé med forskellige aktiviteter, der kunne brede sig til skolens bygninger.
Maria Bregnballe beder unge, der har interesse i at være med i det videre arbejde, om at henvende sig til hende selv, tlf. 86 72 01 72, email: maria_bk@hotmail.com , eller til Malene Dybvad, tlf. 86 29 88 00.
(webgruppen tirsdag den 20. februar)

Nødhjælpen efterlyser indsamlere
Søndag den 4. marts samler Folkekirkens Nødhjælp ind til Afrikas fattige kvinder. Formålet er at hjælpe kvinderne, så de bliver i stand til selv at bygge nogle ordentlige boliger, dyrke jorden, skabe sig en indkomst og dermed få råd til at sende deres børn i skole.
En gruppe i Mårslet - blandt dem Britta Nicholson på Præstegårdsvej - har foranstaltet, at indsamlingen også kommer til Mårslet. Men Britta Nicholson mangler lokale indsamlere. De bedes henvende sig til hende på tlf. 86 29 48 02 eller på mail: britta@arbat.com
I henvendelsen om indsamlere hedder det bl.a.:
"Vidste ud, at

Blandt verdens allerfattigste er der syv kvinder for hver tre mænd?

En femtedel af Afrikas kvinder er alene om at forsørge familien?

Næsten halvdelen af alle kvinder over 15 år i Afrika ikke kan læse og skrive?

Kvinderne udgør mere end 70% af arbejdsstyrken i landbruget i Afrika.

Mottoet for indsamlingen er "Få noget for pengene - giv dem til Afrikas fattige kvinder"
Læs den fulde tekst her.
(Britta Nicholson og webgruppen fredag den 9. februar)

Konfirmander skal lave skuespil
Maj måneds konfirmander skal ikke bare høre om kristendommen - de skal have den ind under huden. Midlet er et rollespil med Harald Blåtand, Svend Tveskæg, gøglere, munke og skønne jomfruer. Rollespillet blev præsenteret for de kommende konfirmander og deres forældre på et møde onsdag aften af udklædte, syngende og meget engagerende danere, de kommende ledere i rollespillet.
Spillet planlægges som et såkaldt live rollespil. Konfirmanderne deles op i grupper med tilknytning til bl.a. Svend Tveskæg, Harald Blåtand og kristne munke. Hver enkelt person udstyres med forskellige karakteristika, som den enkelte konfirmand skal handle efter. Grupperne har desuden nogle fælles mål, som også skal følges. De er planlagt, så der vil opstå konflikter og blive grund til overvejelser over det kristne tema.
Sognepræstens søn Markus Davidsen står for rollespillet sammen en anden erfaren rollespiller, Asger Hallas Larsen. Desuden medvirker en lang række medspillere både fra Viby, Beder-Malling og 8320 lokalt.
Spillet udvikles hen over marts måned og udføres i en weekend i slutningen af april i Forlev Spejdercenter.
Menighedsrådet og væreby/leveby yder bidrag til økonomien i projektet. Rollespillet koster 40.000 kr. at afvikle. Alt andet lige lagde onsdagens præsentation op til en oplevelse,der nok er de penge værd.
(webgruppen onsdag den 8. februar)

Trælaug planlægger grøn sti til Testrup
Den kommende cykelsti mellem Mårslet og Testrup får både et lokalt og et grønt islæt. Stien skal muligvis trampes tilsvarende september måneds sti til Vilhelmsborg. Desuden er det lokale trælaug involveret i planlægnng af en busk- og træbeplantning langs stien.
Trælauget har ført et forholdsvis stille liv det sidste halve års tid, men kommer nu på banen med flere projekter. Trælauget er således involveret i planlægningen af et lille skovprojekt på Hørretløkken og en anvendelse af den såkaldte "grønne slange" ned gennem byen i forlængelse af Mårslet Byvej.
Læs mere på Trælaugets side her.
(webgruppen mandag den 5. februar)