Byplangruppe sætter fokus
16/1/2004

Mårslet Fællesråd vil arbejde for at forbedre trafikforholdene i Mårslet. Men alene og som enkeltpersoner kan Fællesrådets medlemmer ikke gøre noget. Derfor søger byplangruppen, hvorunder trafikken hører, mårslettere, der vil deltage i arbejdet.

Byplangruppen har skitseret en måde at organisere arbejdet på. Afhængigt af, hvor mange frivillige, der melder sig, vil byplangruppen gerne etablere følgende arbejdsgrupper:

En facts-gruppe, der skal samle resultater fra de seneste trafiktællinger og statistik vedrørende trafikken i Mårslet. Eventuelt i samarbejde med færdselspolitiet/vejkontoret foretage nye målinger og tællinger. Materialet skal bruges som grundlag for forhandling og lobbying over for myndighederne.

En idé-gruppe, der bredt skal søge ideer og løsninger, der kan forbedre trafiksituationen i Mårslet

En forhandlingsgruppe, der sammen med Fællesrådets forretningsudvalg skal forhandle med Århus Kommune m.fl. og holde en løbende dialog for at få forbedret trafikvilkårene efter Mårslets ønsker.

en kampagnegruppen, der skal arbejde på de indre linier for at forbedre mårsletternes egen trafikadfærd. Blandt andet i samarbejde med skolen og politiet for at forstærke og udvide den årlige skolestart-kampagne.

Blandt opgaverne forestiller byplangruppen sig:

Forøgelse af vejkapaciteten Nye veje - Omlægning af dele af pendlertrafikken Flere/nye hastighedsdæmpninger Lydriller på alle indfaldsveje Ny kirkeplads normeret som sivegade - Sikring af skoleveje Lysregulerede kryds/overgange - Tættere og mere sammenhængende sti-net - Fortove mellem samtlige byskilte - Gennemmåling og dokumentation af trafikintensitet og hastigheder - Vilkår for handikappede og ældre - Politisk pres/lobbying over for Århus Kommune og over for Århus Amt (Beder-Bering vejen) - Påvirkning af adfærd - Kør-ikke-børnene-i-skole kampagne Kør-hensynsfuldt kampagne o.s.v., o.s.v.

Henvendelse til byplangruppen via Fællesrådet.