Forældrebestyrelse trådt
22/1/2004

For nogle dage siden vedtog Århus byråd, at der skulle spares 12% på de kommunale børneinstitutioner i indeværende år.
Samtidig besluttede flertallet i byrådet at henlægge opgaven at finde besparelser til de valgte forældreråd. Det har fåret flere forældrebestyrelser til at træde tilbage.
I Mårslet har forældrebestyrelsen for institutionen Solhuset nedlagt hvervet i protest mod at byrådet overfører ansvaret for nedskæringerne til dem, der ikke før har haft noget med institutionens økonomi at gøre.
Der skal nu ekstraordinært vælges et nyt forældreråd, inden for en måned.
Med de af kommunen krævede besparelser forudses det at blive endog særdeles vanskeligt.

KC