Konstruktiv midt i krisen -
26/1/2004

"For at opfylde sine oprindelige multiformål skal HalHuset gøres mere tilgængelig for andre arrangementer end de rent TMG-relaterede. Der skal først og fremmest skabes muligheder for byens øvrige foreninger, men også enkeltpersoner skal kunne bruge HalHuset, når blot der er tale om arrangementer, der tilbydes åbent til alle mårslettere."
Sådan lyder det efter sidste uges krisemøde mellem foreningen "Liv i HalHuset" og TMG's ledelse. Krisemødet var kommet i stand på foranledning af frustrationer i "Liv i HalHuset", som fandt, at huset havde udviklet sig til en rent klubhus for TMG - langt fra intentionerne og langt fra det, der egentlig var bevilget penge til fra husets start.
Mødet konstaterede, at de mislykkede forhandlinger med en potentiel forpagter til HalHuset og tilsvarende problemer med forpagtningsordninger i Solbjerg og Beder/Malling synes at vise, at en café/kiosk som HalHusets ikke er tilstrækkelig rentabel til at bære en forpagter – og dermed heller ikke en heltidsbestyrer.
Den fremtidige løsning for HalHuset baseres på den nuværende (velfungerende) ordning med en kreds af frivillige, bakket op af et driftsudvalg under TMG’s hovedbestyrelse.
Der oprettes et aktivitetsudvalg, der skal skabe øget liv i HalHuset gennem kulturelle og sociale aktiviteter. Det skal ske i snævert samarbejde med TMG, Fællesrådet og byens borgere - meget lig den konstruktion, der har ligget til grund for "Liv i HalHuset".
Overskud fra arrangementer i huset skal ubeskåret gå til driften. Hvis et arrangement giver underskud, hviler det på arrangørerne.
Organisatorisk bliver aktivitetsudvalget et udvalg under Mårslet Fællesråd.
en repræsentant fra TMG vil præsentere driftsmodellen for TMG’s hovedbestyrelse på det førstkommende møde primo februar.
Læs mere på HalHuset hjemmeside.

link