Så meget arbejde
26/1/2004

Hvad kan vi gøre for at få flere til at deltage aktivt i de forskellige råd, foreninger og grupper, som hver på sin måde laver et stykke frivilligt arbejde for byen og dens mennesker?
Steen Bille, Kurt Søe og Finn Smerup har bidraget til diskussionen, i bladet og på webben, og flere opfordres til at gøre det.

Fællesrådet står midt i problemerne og lytter, lærer og handler.
For vi har en vision om, at Måslet fortsat skal være et levende og ansvarligt samfund.

Idéen med at lave Ad Hoc grupper mindre grupper med klart afgrænsede arbejdsopgaver har været fremme siden evalueringen af Være- levebyprojektet.
Fællesrådet tror på den idé og er på trapperne med projekt "Trafikken i Mårslet". Vi har lyttet til bekymrede forældre, som er bange for at lade børnene færdes alene om morgenen, og tror og håber at mange af dem er topmotiverede for at gøre noget ved det, når blot arbejds-indsatsen er afgrænset og overskuelig.

Vi præsenterer dette "Ad Hoc-projekt" på repræsentantskabsmødet d. 24. februar, som en del af handlingsplanen for det kommende år.

På samme møde skal der opstilles 3 nye medlemmer til FU.
Hvad indebærer det så af arbejde?
Et realistisk slag på tasken:
10 FU møder om året á 3 timer - 30 timer
6 årlige møder i udvalg, kommune og lign.
á 2½ timer 15 timer
Div. mødeforberedelse og mail
1-3 timer/måned i 10 måneder
(vi siger 2,5) 25 timer
Ialt på årsbasis 70 timer.
Ialt på ugebasis 1,35 timer
Med "det løse", som ikke så let lader sig definere
kommer vi op på 2 timer om ugen.

-og hvorfor er det lige dig, der nu melder dig blandt de aktive?
Det er det, fordi du er et menneske med hjerte for den fælles velfærd, der gerne vil være med til at præge udviklingen i Mårslet - og har 2 timer om ugen at bruge på det.

Anne Worm
Formand for Mårslet Fællesråd