De "gamle" går - nyt opstår.
27/1/2004

Miljøgruppen har med virkning fra nytåret afsluttet arbejdet. Arbejdsmarkedet kræver sit og andre ønsker at gå til nye opgaver.
Dette betyder ikke, at vi løber af pladsen fordi vi er eller har været kede af arbejdet - tvært imod. Det har været en fantastisk tid med masser af gode projekter med stor tilslutning, men vi synes, at tiden nu er inde til at der kommer nye folk og nye kræfter ind i dette vigtige arbejde.
I de snart 7 år gruppen har bestået synes vi (selv), at den har udrettet meget og holdt miljøet i højsædet i Mårslet sammen med rigtige mange mårslettere, der ligesom os synes at miljøet er vigtigt.

Hvad skal der nu ske og hvad gør vi nu? vil mange måske spørge.
Fra Fællesrådets forretningsudvalg er der idéer om hvad der skal gøres - nemlig at invitere alle mårslettere til en åben mødeaften i foråret, hvor miljøet står på dagsordenen.
Indtil dette sker kan miljøspørgsmål rettes til FUs næstformand Kirsten Tolstrup.

På vegne af den afgåede gruppe vil jeg rette en stor tak til alle de mange mårslettere, der igennem årene har bakket op om vore projekter. Tak til de handlende der altid har vist interesse for miljøsagen og ydet deres bidrag i form af sponsorgaver m.m.

Med venlig hilsen

Else Marie Hulemose